ZMU

Voda
Kanalizace
Speciální aplikace

Řada ZMU a INTEGRAL ZMU

Trubky z tvárné litiny pro vodovody či kanalizace vhodné pro pokládku do vysoce agresivních zemin bez přítomnosti bludných proudů

Trubky s vnější ochranou tvořenou obalem z  cementové malty (ZMU = Zementmörtel-Umhüllung) v sobě kombinují vnější mechanickou ochranu s vysokou úrovní ochrany proti korozi. 
Skladba ochrany trubek:
 • žárové pokovení Zn v množství  200 g/m2
 • adhezní spojvací vrstva
 • obal z cementové malty vystužené vlákny a pryskyřicí. Jmenovitá tloušťka cementového obalu je 5 mm.

Obal z cementové malty - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Popis vnější ochrany trubek ZMU

Tato povrchová ochrana je nanášena přímo ve výrobních závodech Saint-Gobain PAM pro průměry potrubí DN 80 až 1200. ZMU ochrana je plně v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN  15542).

Tvarovky doplňující řadu ZMU jsou obvykle dodávány s epoxidovou povrchovou ochrannou vrstvu dle ČSN EN 14901-1. 

Výhody

 • ZMU lze použít ve vysoce agresivních zeminách
 • ochrana ZMU je vhodná pro zásyp vytěženou zeminou zrnitosti do 100 mm
 • využitím vytěžené zeminy pro obsypy a zásypy přispívá řada ZMU k ochraně půdy, snížení environmentálních dopadů stavby na okolí, šetří stavební materiál a snižuje náklady stavby.
 • v provedení DIREXIONAL ZMU je ochrana určena pro bezvýkopovou pokládku

Podpora na místě: odborní techničtí pracovníci společnosti Saint-Gobain PAM Vám pomohou s vyhodnocením průzkumů půdy a doporučí vhodný typ ochrany potrubí z tvárné litiny pro danou lokalitu a podmínky.

Galerie obrázků
 • Pokládka v kamenitých zeminách-tvárná litina - Saint-Gobain PAM
 • Obal z cementové malty - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • ZMU trubky z tvárné litiny-nanášení obalu
 • Pokládka v kamenitých zeminách-tvárná litina - Saint-Gobain PAM
 • Obal z cementové malty - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • ZMU trubky z tvárné litiny-nanášení obalu
Naše řešení

Agresivní zeminy

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi  

Uložené vodovodní potrubí musí vyhovovat řadě požadavků včetně agresivity okolních zemin a obsypů potrubí. Trubky společnosti Saint-Gobain PAM mají již ve svých základních provedeních vysokou odolnost vůči korozi, a to díky klasické zinkové povrchové ochranné vrstvě nebo nové ochranné vrstvě ZINALIUM.

Vždy je ale přínosné vyhodnocovat potencionální agresivitu půdy tak, abychom v případě většího korozního ohrožení mohli použít jednu z našich speciálních ochran. Zástupci našeho technického oddělení jsou připraveni pomoci s analýzou rozborů půdy a korozních měření. 

Společnost Saint-Gobain PAM vyvinula speciální povrchovou ochranu BioZinalium, aby zajistila dlouhou životnost trubek z tvárné litiny. 

STANDARD TT PUX v agresivních podmínkách
Caption: 
TT PUX v agresivním prostředí
 
více informací

Viz také

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi
Přehled standardních bezvýkopových technik pokládky potrubí z tvárné litiny.
Pokládka trubek řady ZMU je stejně jednoduchá jako pokládka trubek se základní povrchovou ochranou.