ZMU

Voda
Kanalizace
Speciální aplikace

Řada ZMU a INTEGRAL ZMU

Trubky z tvárné litiny pro vodovody či kanalizace do extrémních podmínek

Trubky se speciální vnější ochranou  pro použití v extrémních podmínkách.
 
Vnější ochrana trubek z tvárné litiny ZMU pro vodovody a INTEGRAL ZMU pro kanalizace je tvořena několika vrstvami::
 • Zkladní spodní vrstvu tvoří BioZinalium, ochrana trubek v souladu s ČSN EN 545 a 598.
 • Adhezní spojvací vrstva zajišťuje přilnavost vnější cementové vrstvy k podkladní vrstvě Biozinalium.
 • Obal z cementové malty vystužené vlákny pro zvýšení mechanické odolnosti.

Trubka s vnějším obalem z cementové malty

Tato povrchová ochrana je nanášena přímo ve výrobních závodech Saint-Gobain PAM pro průměry potrubí DN 80 až 1200. ZMU ochrana je plně v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN  15542.

Tvarovky doplňující řadu ZMU jsou obvykle dodávány s epoxidovou povrchovou ochrannou dle ČSN EN 14901-1. 

Oblast použití systému ZMU

 • ZMU lze použít ve vysoce agresivních zeminách
 • ochrana ZMU je vhodná pro  obsyp a zásyp vytěženou zeminou zrnitosti do 100 mm
 • řešení pro obtížně dostupné horské lokality - plné využití místní zeminy pro zásypy
 • EKOPOKLÁDKA - využitím vytěžené zeminy pro obsypy a zásypy přispívá řada ZMU k ochraně půdy, snížení environmentálních dopadů stavby na okolí, šetří stavební materiál a snižuje náklady stavby.
 • Ideální ochrana trubek pro bezvýkopovou pokládku.
 
Odolnost proti nárazu a tupým předmětům
Zkoušky odolnosti proti nárazu se provádějí dopadem předmětu na ochranu trubky dle ČSN EN 15542.
Ekonomičtější instalace
Povlak ZMU umožňuje použití velkého kameniva v přímém styku s potrubím. To znamená, že stávající zeminy lze znovu využít bez přidávání dováženého nepůvodního tříděného materiálu a odvozu vytěžené zeminy na vzdálené deponie.
Více ekologická instalace
Přijetím velkých velikostí zrn podporuje systém ZMU opětovné využití stávající půdy, a to i pro zásypy. Tím se extrémně snižuje dopad na životní prostředí ponecháním vytěžené zeminy přímo v místě omezením dovozu nepůvodního materiálu do výkopu.
 

Podpora na místě: odborní techničtí pracovníci společnosti Saint-Gobain PAM Vám pomohou s vyhodnocením průzkumů půdy a doporučí vhodný typ ochrany potrubí z tvárné litiny pro danou lokalitu a podmínky.

Galerie obrázků
 • Trubka ZMU
 • Pokládka v kamenitých zeminách-tvárná litina - Saint-Gobain PAM
 • Vnější ochrana obal z cementové malty - ZMU
 • Trubka ZMU
 • Pokládka trubek ZMU
 • Pokládka trubek ZMU
 • Trubka ZMU
 • Pokládka v kamenitých zeminách-tvárná litina - Saint-Gobain PAM
 • Vnější ochrana obal z cementové malty - ZMU
 • Trubka ZMU
 • Pokládka trubek ZMU
 • Pokládka trubek ZMU
Naše řešení

Agresivní zeminy

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi  

Uložené vodovodní potrubí musí vyhovovat řadě požadavků včetně agresivity okolních zemin a obsypů potrubí. Trubky společnosti Saint-Gobain PAM mají již ve svých základních provedeních vysokou odolnost vůči korozi, a to díky klasické zinkové povrchové ochranné vrstvě. Protikorozní ochana byla výrazně zvýšena aplikací inovované ochranné vrstvy BioZinalium.

Vždy je ale přínosné vyhodnocovat potencionální agresivitu půdy tak, abychom v případě extrémního korozního ohrožení mohli doporučit vhodnou povrchovou ochran v základním provedení nebo v provedení některé z našich speciálních ochran. Zástupci našeho technického oddělení jsou připraveni pomoci s analýzou rozborů půdy a korozních měření. 

Společnost Saint-Gobain PAM vyvinula a používá dnes již jako svůj standard zesílenou povrchovou ochranu BioZinalium, aby zajistila bezpečnost návrhu a dlouhou životnost trubek z tvárné litiny. 

STANDARD TT PUX v agresivních podmínkách
Caption: 
TT PUX v agresivním prostředí
 
více informací

Agresivní zeminy - kanalizace

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi  

Uložené vodovodní potrubí musí vyhovovat řadě požadavků včetně agresivity okolních zemin a obsypů potrubí. Trubky společnosti Saint-Gobain PAM mají již ve svých základních provedeních vysokou odolnost vůči korozi, a to díky klasické zinkové povrchové ochranné vrstvě. Protikorozní ochana byla výrazně zvýšena aplikací inovované ochranné vrstvy BioZinalium.

Vždy je ale přínosné vyhodnocovat potencionální agresivitu půdy tak, abychom v případě extrémního korozního ohrožení mohli doporučit vhodnou povrchovou ochran v základním provedení nebo v provedení některé z našich speciálních ochran. Zástupci našeho technického oddělení jsou připraveni pomoci s analýzou rozborů půdy a korozních měření. 

Společnost Saint-Gobain PAM vyvinula a používá dnes již jako svůj standard zesílenou povrchovou ochranu BioZinalium, aby zajistila bezpečnost návrhu a dlouhou životnost trubek z tvárné litiny. 

STANDARD TT PUX v agresivních podmínkách
Caption: 
TT PUX v agresivním prostředí
 
více informací

Viz také

Trubky z tvárné litiny se speciálním vnějším povlakem vysoce odolným proti korozi
Přehled standardních bezvýkopových technik pokládky potrubí z tvárné litiny.
Pokládka trubek řady ZMU je stejně jednoduchá jako pokládka trubek se základní povrchovou ochranou.