Vývoj trubních systémů z tvárné litiny malých profilů / SOVAK 2017

Vydáno

Úvod

Vodovodní i kanalizační systémy z tvárné litiny nabízí delší provozní životnost přesahující 100 let, bezproblémové provozování, nižší spotřebu energií na čerpání a komplexní kvalitu jak v zásobování, tak v odvádění odpadních vod. Dnes se zaměříme na inovované potrubní systémy malých profilů -  BLUTOP® a TOPAZ® 

Potrubní systémy malých profilů -  BLUTOP® a TOPAZ® 

Společnými charakteristikami trubních systémů BLUTOP® a TOPAZ® jsou:

Vysoká mechanická odolnost

 • Tlaková třída C 25, dovolený provozní tlak 25 barů s koeficientem bezpečnosti 3.
 • Vysoká kruhová pevnost od 656 kN/m2 do 103 kN/m2 dle DN.

Protikorozní ochrana

 • Potrubí je opatřeno ochrannou slitinou Zn/Al s příměsí mědi o hmotnosti 400 g/m3
 • Tato ochrana představuje průlom v technologii povrchových ochran. Provozní životnost a aktivní ochrana je prodloužena až 4 násobně ve srovnání s klasickým pozinkováním.

Ochrana proti účinkům dopravovaných vod

 • Pro potrubí  BLUTOP® a TOPAZ® se používá vnitřní povrchový povlak DUCTAN® z termoplastu.
 • Jeho hlavní charakteristiky jsou bezchybná přilnavost, extrémní hladkost, hmotnost trubky snížena až o 45%.

Přizpůsobení se pohybům podloží

 • Těsnící i zámkové spoje umožňují velké uhlové vychýlení v hrdlech až 6°.
 • Velká hloubka zasunutí hladkého konce do hrdla vyrovnává pohyby terénu a zamezuje rozpojení potrubí.

Garance vodotěsnosti spoje

 • Dovolený provozní tlak 25 barů s koeficientem bezpečnosti 3.

Spolehlivost spojů a jednoduchá montáž, efektivita v provozování:

 • Rychlá ruční manipulace a montáž i v obtížně přístupných místech.
 • Tvarovky s opěrnými uchy pro jednodušší montáž.

Eko-pokládka

 • Zásyp vytěženým materiálem.
 • Žádné opěrné betonové bloky.

Konstrukce zaměřená na provoz:

 • Rozměrová řada DN/OD 75, 90, 110, 125, 140 a 160 mm. Tím je umožněna rozměrová kompatibilita s plastovými trubkami.
 • Efektivní drsnost vnitřního povrchu DUCTAN® nižší než 0,01 mm/km.
 • Trubky mají větší hydraulický průtočný profil než plastová potrubí (až o 35%).
 • Možnost vyšších provozních tlaků.
 • Nižší náklady na čerpání.    
   

Závěr

Vývoj a výzkum SAINT-GOBAIN PAM v oboru trubních materiálů z tvárné litiny přispívá ke kvalitnímu a hygienicky nezávadnému zásobování a ekologickému odvádění odpadních vod potrubím z tvárné litiny jako pozitivního hlediska trvale udržitelného rozvoje. Přispíváme ke snižování investičních a provozních nákladů.

Konkrétní technická a cenová kalkulace podtrhne výhody pro vodovodní a kanalizační rozvody malých průměrů:

 • kompletní a ucelený systém trubek a tvarovek umožňující přímé napojení plastových potrubí
 • jednotný provozní tlak 25 barů
 • vnější ochrana BioZinalium® do jakékoliv půdní agresivity
 • hmotnost trubky stavební délky 6 metrů od 30 kg
 • ruční manipulace a montáž
 • flexibilita a úhlové vychýlení pružných násuvných a zámkových těsnících spojů do 6°
 • vodotěsnost systému za každé situace v průběhu celé životnosti
 • zvýšený hydraulický průřez = nižší ztráty
 • zjednodušený zásyp vytěženou zeminou
 • provozní bezporuchová životnost více než 100 let 

Praktické zkušenosti a reference z přípravy, realizace a provozování desítek km vodovodních sítí systému BLUTOP® v průběhu 5 let v České republice a stovek km ročně v Evropě, potvrzují technické a ekonomické výhody inovovaných vodovodních trubek a tvarovek z tvárné litiny systému BLUTOP® a správný směr technické inovace při vytváření nových produktů, postupů a významné technické změny v produktech a postupech v oboru trubních materiálů z tvárné litiny.

 

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

Potrubí BLUTOP
Potrubí BLUTOP
Trubky TOPAZ
Trubky TOPAZ

Viz také

TOPAZ potrubí pro tlakovou kanalizaci malých průměrů

Řada TO