Vírský oblastní vodovod (VOV) - ukázka montáže litinového potrubí profilu DN 1400

04/11/2022

VOV je jeden ze strategických přivaděčů pitné vody pro město Brno a okolí (cca 500 000 obyvatel). Během projekčních prací v devadesátých letech minulého století bylo rozhodnuto, že trubní část tohoto přivaděče bude zhotovena ze sklolaminátových trub DN 1400.

Přivaděč byl uveden do provozu v roce 2000 a již v roce 2020 byla zahájena rekonstrukce výměnou sklolaminátových trub za trouby z tvárné litiny. Tato potřeba byla vyvolána velkou poruchovostí stávajících sklolaminátových trub DN 1400. V současné době probíhá již II. etapa rekonstrukce.

Jelikož tato stavba budí v odborných kruzích pozornost, rozhodli jsme se ve dnech 31.10. – 1.11. 2022 uspořádat „prohlídku stavby“. Pozvali jsme především investory a provozovatele vodovodů a samozřejmě projektanty. Vedle praktické ukázky montáže potrubí z tvárné litiny DN 1400 se spojem UNI Ve jsme s odborníky probírali i otázku životnosti jednotlivých materiálů a s tím spojenou efektivnost vynaložených finančních prostředků.

Investor: Vírský oblastní vodovod s.r.o.
Projektant: Aquatis a.s.
Realizátor: IMOS Brno a.s.
Použitý materiál: Trubní systémy DN 1400 z tvárné litiny UNI STD Ve PUX od společnosti SAINT-GOBAIN PAM