VIATOP mříž C250 & D400

Poklopy a mříže

Vtokové mříže řady VIATOP C250 a D400 - odvodňovací systém pro všechny typy aplikací

Ve všech veřejných prostorách, jako jsou ulice a chodníky, parky a pěší zóny - odvodňovací produkty jsou součástí každodenního života.
Řada poklopů a mříží  VIATOP z tvárné litiny vyniká díky svým zvláštním vlastnostem: vysoký výkon, bezpečnost silničního provozu a nízká hmotnost. Využití těchto materiálových vlastností tvárné litiny nejen umožňuje pečlivé zacházení s cennými zdroji, ale také vývoj lehčích, a tedy uživatelsky přívětivějších, konstrukcí v souladu s vysokými bezpečnostními rezervami.
 
Caption: 
Mříže řady VIATOP C250 a D400
 
 
Vzhledem k jejich speciálnímu designu a užitným výhodám příslušenství VIATOP splňují současné požadavky na moderní drenážní výrobky.

Bezpečnost

 • Automatické uzavírání pružnou zápakou - bezpečné zajištění bez šroubů a ochrana proti vandalismu a neoprávněnému otevření třetími stranami
 • Bezpečnostní systém slotů PRO BIKE - vysoká bezpečnost při jízdě na jdvoukolkách a jiných běžně používaných dopravních prostředcích
 • Profilová povrchová struktura - minimalizuje riziko uklouznutí chodců, zejména při dešťových srážkách.

Výkonnost

 • Hydraulické vlastnosti - vyšší hydraulický výkon (hltnost) než běžné mříže
 • Tvárná litina - umožnuje snížit hmotnost a tím usnadňuje manipulaci při instalaci i provozování mříže
 • Snadné ovládání - ergonomické otvírání a zavírání a použití stavebních standardních otvíracích nástrojů
Dostupné produkty
 • VIATOP mříž D400 plochá /konkávní 500x500
 • VIATOP mříž D400 plochá/konkávní 300x500
 • VIATOP mříž C250 plochá /konkávní 500x500
 • VIATOP mříž D400 plochá/konkávní 300x500
Galerie obrázků
 • VIATOP mříž - otvory pro odvodnění rámu při výstavbě
 • VIATOP mříž - hydraulický výkon
 • VIATOP mříž - otvory pro odvodnění rámu při výstavbě
 • VIATOP mříž - hydraulický výkon
Naše řešení

Mříže a vpusti B125 až F900

Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí

Sběr a odvod dešťových vod se stává hlavním zájmem místních úřadů a obecních provozovatelů kanalizačních sítí. Rozšiřování a rozvoj nepropustných povrchů značně zvyšuje objem odváděné povrchové vody. Provozní podmínky kanalizačního systému proto řídí požadavky na systémy pro odvod dešťové vody a změny v potřebách spotřebitelů, které mohou zahrnovat možnost zachytávání nečistot nebo zajištění přístupnosti sítě pro účely údržby.
Společnost Saint-Gobain PAM nabízí efektivní, spolehlivá a trvanlivá řešení vpustí a vtoků nejen obrubníkových, ale také pro sběr vody z přicházející z více směrů nebo podélné / příčné kanálkové rošty.
více informací

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.
Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí