ZÁVAZEK ZÁKAZNÍKŮM

Saint-Gobain PAM

Ryzí závazek ke spokojenosti našich zákazníků 

Hlavním cílem společnosti Saint-Gobain PAM je dosažení vysoké úrovně spokojenosti zákazníků a současně si vybodovat silné vztahy se všemi klíčovými partnery. Jsme skutečně oddáni kvalitě nejen z ekonomického, ale i ekologického hlediska. Trvale udržitelný rozvoj považujeme za zásadní požadavek a klíčovou prioritu v rámci naší firemní politiky.

Měření dopadu na životní prostředí 

Uhlíková stopa je metoda výpočtu emisí skleníkových plynů tím, že se zohlední primární a konečná energie výrobků a služeb. Jedná se o pokus reagovat na několik oblastí (demografické, environmentální, geostrategické) a jejich vliv na klima, jako je globální oteplování, dezertifikace, zvyšující se hladiny vody a kolaps biologické rozmanitosti. Aby společnost Saint-Gobain PAM pomáhala svým zákazníkům při výpočtu uhlíkové stopy svého projektu, je schopna poskytnout Prohlášení o environmentálních produktech v souladu s normami EN 14044 a EN 15804 týkajícími se analýzy životního cyklu.

Analýza životního cyklu (LCA) poskytuje účinnou metodu pro posouzení dopadů produktu, služby nebo procesu na životní prostředí. Tato analýza přesahuje uhlíkovou stopu, protože umožňuje analýzu více účinků. Používá se k hodnocení dopadu výrobku nebo služby na životní prostředí (přepravu vody) po celou dobu jeho životního cyklu, tj. od okamžiku jeho výroby až po jeho recyklaci.

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) jsou ekvivalentní analýze nákladů na životní cyklus a zohledňují náklady na potrubí po celou dobu jeho životního cyklu. Toto období zahrnuje nákup, instalaci a údržbu, stejně jako recyklaci po skončení životnosti. Řešení PAM z tvárné litiny těží z výrazné návratnosti investice díky velmi nízkým požadavkům na údržbu, vodotěsnosti a úspor, které nabízí, pokud jde o snížení čerpání.
Tato analýza nákladů na vlastnictví se používá ke zlepšení výběru materiálů pro dlouhodobé investice, jako jsou vodovodní a kanalizační sítě. 
Využití metody nákladů životního cyklu v rámci výběrového řízení je důrazně doporučeno v Evropské směrnici č. 2014/25, Článek 83 o veřejných zakázkách.

Dodržování místních norem a standardů 

Každá země, každý projekt a každý zákazník definuje své vlastní požadavky a potřeby. Aby společnost Saint-Gobain PAM mohla splňovat všechny tyto požadavky, investuje denně do kvality a podniká specifická opatření zaměřená na její neustálé zvyšování. Všechny naše výrobky vyhovují současným evropským (EN) a mezinárodním (ISO) normám a dodržujeme primární mezinárodní normy a standardy, jako je ISO 9001 (systémy řízení jakosti); ISO 14001 (environmentální management); ISO 2531 a EN 545 (obě specifické pro potrubí z tvárné litiny).

Proces kontroly jakosti je pravidelně dozorován externími subjekty třetích stran, které vydávají certifikáty shody. 
 

Zde jsou některé místní certifikáty a značky kvality:

 • Austrálie - Water Quality Centre a specifické DN dle místních norem
 • Belgie - BELGAQUA
 • Bulharsko - BULGARKONTROLA
 • Kolumbie - ICONTEC
 • Německo - GSK, HYR, DVGW
 • Nizozemsko - KIWA
 • Polsko - PZH
 • Rakousko - ÖVGW
 • Velká Británie - BSI, WRAS, DWI
   
Vědeli jste?

100 % celosvětové výroby trubek, tvarovek, spojů, příslušenství a poklopů společnosti Saint-Gobain PAM je certifikováno podle normy ISO 9001. Tento standard kvality a zavedení systému neustálého zlepšování odpovídá nově vznikajícím potřebám a požadavkům ze strany zákazníků.  

Obrázky

Odborná asistence na staveništi
Odborná asistence na staveništi
1 / 1
Odborná asistence na staveništi

Viz také

Rozsáhlá nabídka služeb od logistické podpory až po technickou pomoc
Dostupnost aktuálních informací a know-how pro zákazníky PAM
Celosvětový lídr ve výrobě trubních systémů z tvárné litiny již více než 160 let