Závazek společnosti

Voda

PAM se věnuje potřebám životního prostředí a společnosti

Ve společnosti Saint-Gobain PAM bereme naši pozici světového lídra v oblasti trubních systémů velmi vážně, do všech našich činností integrujeme společensky odpovědný přístup. Udržitelný rozvoj je ústředním bodem naší firemní kultury a jako takový se přenáší do každé jednotlivé trubky, tvarovky, spoje či příslušenství, které dodáváme. 

Vysoký standard - norma ISO 14001

Norma ISO 14001 umožňuje zavedení systému environmentálního managementu v rámci organizace bez ohledu na velikost a oblast činnosti. Tato certifikace integruje otázky životního prostředí do strategie udržitelného rozvoje společnosti s cílem:

  • Minimalizovat dopad na životní prostředí;
  • Zabraňovat nehodám;
  • Stanovovat plány na zlepšení (např. v oblastech spotřeby vody, nakládání s odpadními vodami apod.).

S implementací této normy se společnost zavázala k udržitelnému rozvoji tím, že vyrábí produkty, které plně respektují životní prostředí.  Ve Franci jsou všechny pobočky společnosti Saint-Gobain PAM certifikovány dle této normy a zároveň jsou i v souladu s nařízeními Evropské unie REACH, které se zabývá výrobou a používáním chemických látek a jeich možným dopadem na lidské zdraví i životní prostředí.  

Souběžně společnost Saint-Gobain PAM splňuje i systém OHSAS 180001 či Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, standard pro prevenci pracovních rizik.

Věděli jste?

Saint-Gobain PAM podepsal různé konvence včetně EHS, Péče o klima, CEO mandátu pro vodu a  Aquaplus.


Program CEO "Mandát pro vodu"

Společnost Saint-Gobain PAM jako dodavatel výrobků pro vodní trh zastupuje skupinu Saint-Gobain u "CEO Mandátu pro vodu". Jako doplněk ke Globální dohodě OSN byl Mandát navržen tak, aby pomohl společnostem při provádění a uplatňování politik udržitelnosti týkající se vody, neboť činnosti související s jejich zbožím a službami mají významný dopad právě na tento zdroj. Společnost přispívá k řízení tohoto vzácného zdroje tím, že nabízí kompletní vodotěsné potrubní systémy pro rozvody vod pitných i odpadních. Interně společnost významně snižuje množství spotřebované vody tím, že recykluje již použitou vodu. 

TTento nový pakt se zaměřuje na ochranu vody jako vzácného zdroje, což je plně v souladu s Rozvojovými cíli tisíciletí, stanovených Organizací spojených národů.

Obrázky

PAM se věnuje potřebám společnosti
PAM se věnuje potřebám společnosti
1 / 1
PAM se věnuje potřebám společnosti

Viz také

Náš úplný závazek k udržitelnému rozvoji a společnosti
Udržitelná řešení od surovinového zdroje po celou dobu životnosti výrobku