Tvoříme budoucnost

Voda

Koncept udržitelného rozvoje, který ovlivňuje budoucnost vody

Koncept udržitelného rozvoje se hluboce věnuje otázce spotřeby vody, její úpravě a hlavně ochraně. Společnost Saint-Gobain PAM uplatňuje politiku udržitelného rozvoje, která pokrývá celý životní cyklus svých výrobků. Společnost si plně uvědomuje svůj závazek vůči společnosti a ochotně participuje na nových projektech týkajících se problematiky dodávek a recyklace vody, odsolování mořské vody či umělé doplňování vodních nádrží v očekávání možného nedostatku vody.  

Celosvětovým a palčivým problémem je zajistit dostatečnou kvalitu pitné vody a čištění vod odpadních, s přihlédnutím k místním specifikům a problémům.  Toto platí zejména v případě rozvojových zemí. Proto společnost Saint-Gobain PAM neváhá investovat do vývoje nových produktů a technologií, které toto zajistí. 

Vzhledem k tomu, že voda je zdrojem veškerého života, řešení musí vycházet z ekologické odpovědnosti. Výzvou pro společnost Saint-Gobain PAM je zajistit dopravu a distribuci vody k jejím uživatelům ve vysoké kvalitě. Využití potrubí z tvárné litiny znamená zajištění vysoké kvality distribuce v průběhu celého cyklu. 

 

Obrázky

Blutop - Saint-Gobain PAM
Blutop trubka
1 / 1
Blutop - Saint-Gobain PAM

Viz také

Udržitelná řešení od surovinového zdroje po celou dobu životnosti výrobku
Začlenění sociálně odpovědného postoje do všech našich operací