Komplexní a udržitelné řešení

Saint-Gobain PAM

Udržitelná řešení od surovinového zdroje po celou dobu životnosti výrobku

Společnost Saint-Gobain PAM prosazuje řešení založená na zásadách udržitelného rozvoje. Společnost nabízí produkty, které splňují současné požadavky, s ohledem na dlouhověkost. Tato priorita je přítomna v každé fázi životního cyklu všech produktů.

Návrh a výroba

Výrobní proces v továrnách společnosti Saint-Gobain PAM využívá litinu vyrobenou jak z železné rudy, tak z recyklovaného šrotu, což umožňuje zpětné využití 80% odpadu. Cílem je dosáhnout nulového nerecyklovaného odpadu a klíčem k udržitelnosti je efektivní životnost trubek z tvárné litiny přibližně 100 let.

Doprava a montáž

Společnost Saint-Gobain PAM přijímá strategická rozhodnutí týkající se dodávky svých výrobků, takže dopad dopravy  na životní prostředí je omezen. Emise COsníží na každém kroku:

  • Využití "čisté" dopravy po vodě či železnici v místním i mezinárodním měřítku, 
  • Strategické umístění výrobních míst k omezení vzdálenosti, 
  • Optimalizace fyzikáílních vlastností a složení výrobků tak, aby se snížila spotřeba energie,
  • Použití původní zeminy pro zásyp, kdykoli je to možné, což eliminuje zbytečnou silniční přepravu.

PAM ECOPOSE je technika pokládky litinových potrubí, která eliminuje dva kroky běžného pokládání potrubí - odvoz vytěžené zeminy a následný závoz nového materiálu pro zásyp.  ECOPOSE nabízí cenově výhodné a ekologicky šetrné řešení pokládky. Použití původní zeminy pro zásyp snižuje závislost na pískovnách a eliminuje zbytečnou silniční přepravu. Kromě příkladného snižování emisí CO2 řešení PAM ÉCOPOSE minimalizuje znečištění pro místní obyvatele a chrání přírodní zdroje.

Energie spotřebovaná v procesu čerpání vody je významnou součástí zdroje znečištění životního prostředí po celou dobu životnosti vody. Díky nižším tlakovým ztrátám a lepší těsnosti potrubí je spotřeba energie snížena. Řídicími tlakovými ztrátami a eliminací netěsností snižují sítě z tvárné litiny společnosti  PAM ekologickou stopu vodovodních sítí.

Výrobky společnosti Saint-Gobain PAM jsou 100% recyklovatelné

Železo a šrot mohou být stejně jako další kovy, které jsou výsledkem recyklace či přeměny železné rudy, recyklovány bez ztráty vlastností, na rozdíl od produktů získaných při zpracování ropy. Systematické a opětovné využití oceli a litiny přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Abyste ušetřili neobnovitelné fosilní zdroje, je nejlepší si zvolit tvárnou litinu - materiál, ze kterého společnost Saint-Gobain PAM vyrábí své výrobky, je totiž 100 % recyklovatelný. 
 
Trvale udržitelný rozvoj

Obrázky

Trvale udržitelný rozvoj Saint-Gobain PAM
Trvale udržitelný rozvoj PAM
1 / 1
Trvale udržitelný rozvoj Saint-Gobain PAM

Viz také

Koncept udržitelného rozvoje, který ovlivňuje budoucnost vody
Začlenění sociálně odpovědného postoje do všech našich operací