Udržitelný rozvoj

Saint-Gobain PAM

Náš úplný závazek k udržitelnému rozvoji a společnosti

Společnost Saint-Gobain PAM uplatňuje politiku udržitelného rozvoje, která pokrývá celý životní cyklus svých výrobků. Tato "zelená" investice je možná především díky použitému materiálu, jako je litina, kterou lze opakovaně recyklovat.

Saint-Gobain PAM snižuje spotřebu energie a potřebu přírodních zdrojů pro výrobu vodovodních systémů a emisí CO2 díky:
  • optimalizaci tloušťky stěny potrubí s prodlouženou životností,
  • ekonomické montáži - ECOPOSE (použití původní zeminy pro zásyp).
V každé fázi, od návrhu až po dodávku produktů, společnost podporuje vývoj založený na odpovědných a udržitelných vzorcích spotřeby a výroby.
 

Odstřeďování trubky z tvárné litiny
Caption: 
Odstřeďování trubky z tvárné litiny

Udržitelná řešení od surovinového zdroje po celou dobu životnosti výrobku
Ryzí závazek ke spokojenosti našich zákazníků
Začlenění sociálně odpovědného postoje do všech našich operací
Koncept udržitelného rozvoje, který ovlivňuje budoucnost vody
Tvárná litina je skutečnou technologickou inovací s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.