Trubní systémy z tvárné litiny pro kanalizační sítě / SOVAK 2018

Vydáno

Úvod

Společnost SAINT-GOBAIN PAM navrhuje, vyrábí a prodává celou řadu řešení určených pro distribuci pitné vody nebo odvádění odpadních či dešťových vod. Díky potrubí, jehož životnost byla během posledních deseti let ztrojnásobena a rozvoji ergonomie pokládky podporujeme snižování spotřeby energie a surovin, což významně snižuje emise CO2. 

Výhody kanalizačních systémů z tvárné litiny

Všechny naše trubky a tvarovky jsou vyrobeny z tvárné litiny a díky tomu mají výjimečné mechanické vlastnosti. Díky své robustnosti a těsnosti velmi dobře odolávají změnám v okolním prostředí bez ztráty svých mechanických vlastností.

Hrdlové spoje jsou provedeny z pryžového těsnění, spoj je aktivován prostým stlačením těsnícího kroužku. Kanalizační systémy PAM jsou dokonale vodotěsné, nedochází k úniku odpadních vod a spoj neumožňuje infiltraci podzemních vod.

Tvárná litina spojuje pružnost a pevnost. Díky tomu má skvělé mechanické vlastnosti – vysokou pevnost v ohybu a pevnost v tahu. U potrubí z tvárné litiny nenastávají problémy jako rozlomení nebo vznik podélných trhlin. Účinná vnější galvanická ochrana pokovením slitinou ZINALIUM® s krycím ochranným nátěrem zaručuje možnost použití ve většině se vyskytujících půd.

Trubky standardně dodáváme v délkách 6, 7 nebo 8 metrů dle DN, což usnadňuje dodržení předepsané nivelety potrubí a zajišťuje kontinuitu vodního toku. Díky této délce trubek je na potrubí malý počet spojů, spoje jsou vycentrované a nijak nezasahují do průtočného profilu. Pro hydraulickou kapacitu litinových trubek platí zásada, že jejich vnitřní průměr je roven jmenovitému průměru. Kromě vysokého bezpečnostního faktoru jsou systémy PAM charakterizovány hydraulickými výhodami, které zajišťují dlouhodobý bezproblémový provoz:                                                                                      

  • hladká vnitřní stěna: vystýlky (z hlinitanového cementu, epoxidu nebo termoplastu) usnadňují průtok
  •  vnitřní průměr zajišťuje dostatečnou hydraulickou kapacitu i v případě zvýšených požadavků na průtok a umožňuje optimalizaci dimenzování sítě
  • trubky jsou přímé a odolné deformacím, i při vysokém zatížení a extrémních podmínkách je maximální přípustná ovalizace omezena na 4%.           
                                     

Trubní systémy INTEGRAL®, TOPAZ®, GRAVITAL® a PLUVIAL®

Vnitřní povrchová ochrana trubek INTEGRAL® a PLUVIAL® je tvořena velmi kompaktní a hladkou cementovou maltou, u trubek GRAVITAL® je uvnitř odolná epoxidová pryskyřice a u trubek TOPAZ® je vnitřní povrch ochráněn vrstvou termoplastu. Všechny používané vystýlky usnadňují průtok, odolávají abrazi a mají velmi dobrou chemickou odolnost.             

Kompletní sortiment výrobků z tvárné litiny pro tlakovou nebo gravitační kanalizační síť vyhovuje jakékoliv stavební aplikaci. Díky svým vlastnostem jsou kanalizační systémy PAM jednoduše přizpůsobivé, umožňují překonání obtížných úseků a zjednodušit trasu (velké svahy, skalnaté podloží nebo oblasti s vysokou hladinou podzemní vody).                                   

Systém INTEGRAL® v rozsahu DN 80 až 2000 mm s ucelenou nabídkou trubek, tvarovek a těsnicích nebo zámkových spojů je určen pro gravitační i tlakové kanalizace a je zárukou odolnosti proti pohybům půdy, úhlovým odchylkám, náhodnému přetlaku, hydraulickým rázům a ochranou proti prorůstání kořenů. Mechanické vlastnosti tvárné litiny INTEGRAL®, její výjimečná životnost a recyklovatelnost zajišťují ohleduplnost k životnímu prostředí s velmi nízkými náklady na údržbu. Minimalizují se rizika při výstavbě a také je zajištěna odolnost proti častým pohybům půdy. Systém INTEGRAL® umožňuje dosáhnout velké úspory nákladů v dopravě vytěžené zeminy a dováženého zásypového materiálu. Využívání vytěžené zeminy pro zásypy a možnost minimalizace šířky výkopu vede k omezení zemních prací a zbytečných přejezdů těžké nákladní dopravy, s tím souvisí snížení emisí CO2, snížení zatížení obyvatel okolí stavby a optimalizaci celkových finančních nákladů.

Systém PLUVIAL® v profilech DN 350 až 2000 mm je určen pro odvod dešťových vod při návrhu oddílných kanalizací.

Systém GRAVITAL TAG 32® v rozsahu DN 150 až 300 mm je určen pro gravitační kanalizaci. Přímé a vodotěsné potrubí je odolné deformacím a respektuje niveletu potrubí. Vysoké průtočné kapacitě napomáhá hladký epoxidový vnitřní povrch (který v tomto případě nahradil standardně používanou vystýlku z hlinitanového cementu), díky němuž má trubka GRAVITAL TAG 32® větší vnitřní průměr než ostatní systémy a jejich hydraulická kapacita je výrazně vyšší. Celý systém doplňuje nabídka odbočných, přípojkových a revizních tvarovek.

Nejnovější inovací v oblasti kanalizační litiny PAM je nový systém trubek a tvarovek TOPAZ® v profilech DN/OD 75 až 160 mm. Trubky a tvarovky včetně systému těsnících a zámkových spojů jsou určeny hlavně pro výtlačné kanalizační sítě. Trubka odpovídá, stejně jako tlaková trubka pro vodu BLUTOP®, tlakové třídě C25. Systém je navržen na jednotnou odolnost provoznímu tlaku 25 barů, což v případě použití pro kanalizační výtlak zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti. Výhodou hrdlových spojů je kompatibilita s plastovým potrubím a jeho příslušenstvím (odpovídá vnější profil DE). Na rozdíl od plastových trubek má ale TOPAZ® vždy větší hydraulický průřez v rozmezí 7 až 16%. Díky ruční manipulaci a montáži jde o jeden z nejrychleji montovatelných trubních systémů.

Závěr

Zkušenosti společnosti SAINT-GOBAIN PAM, získané z vodovodních sítí, pomáhají zajistit výkonnost všech nabízených kanalizačních systémů nejen při běžných provozních podmínkách, ale i v případě extrémních podmínek až na hranici použitelnosti: vysoký tlak, hydraulické rázy, podtlak nebo náhlý přetlak.

 

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Obrázky

Trubka INTEGRAL
Trubka INTEGRAL
Trubka GRAVITAL
Trubka GRAVITAL
Trubka PLUVIAL
Trubka PLUVIAL
Trubka TOPAZ
Trubka TOPAZ

Související dokumenty

Viz také

Řada INTEGRAL

Pro gravitační i výtlačné kanalizační systémy

Řada PLUVIAL

Pro gravitační odvod dešťových vod

TOPAZ potrubí pro tlakovou kanalizaci malých průměrů

Řada TO

Trubky a tvarovky a příslušenství pro kanalizační systémy.