TORRENT D400

Poklopy a mříže

TORRENT

Vtoková mříž D400 s trojúhelníkovými víky pro velké vpusti zatížené dopravou.

Mříže řady TORRENT spojují velkou hltnost, protiskluzový systém LTS a dlouhodobou životnost. K dispozici ve světlých otvorech 1210x685 a 1825x685 a v provedení s výškou rámu 100 mm (běžný provoz) nebo 150 mm (intenzivní provoz).
Oblast použití: v komunikacích s nepřetržitou silnou dopravou a v oblastech vyžadujících vysokou kapacitu pro pro odvádění  vody.

Výhody

  • Velká plocha pro odvod vody
  • Trojúhelníková víka s tříbodovým uložením zamezující klapání
  • LTS odolnost a snadná instalace
Dostupné produkty
  • mříž TORRENT D400, otvor 1200x685 mm, výška rámu 100 nebo 150 mm
  • mříž TORRENT D400, otvor 1825x685 mm, výška rámu 100 nebo 150 mm
Galerie obrázků
  • Mříž TORRENT D400
  • Mříž TORRENT D400
Naše řešení

Mříže a vpusti B125 až F900

Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí

Sběr a odvod dešťových vod se stává hlavním zájmem místních úřadů a obecních provozovatelů kanalizačních sítí. Rozšiřování a rozvoj nepropustných povrchů značně zvyšuje objem odváděné povrchové vody. Provozní podmínky kanalizačního systému proto řídí požadavky na systémy pro odvod dešťové vody a změny v potřebách spotřebitelů, které mohou zahrnovat možnost zachytávání nečistot nebo zajištění přístupnosti sítě pro účely údržby.
Společnost Saint-Gobain PAM nabízí efektivní, spolehlivá a trvanlivá řešení vpustí a vtoků nejen obrubníkových, ale také pro sběr vody z přicházející z více směrů nebo podélné / příčné kanálkové rošty.
více informací

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.