Voda

Česky

Řada trubek ZMU mění svoji barvu a stává se tak ještě ekologičtější!

Ve výrobních závodech SG PAM ve Francii a Německu dochází začátkem roku 2022 k ukončení používání přídavků modrého organického barviva do cementové malty používané pro vnější cementový obal litinových trubek DN 80 – 1200 mm řady ZMU. Tyto trubky jsou určeny pro bezvýkopovou pokládku potrubí, pokládku do kamenitých či agresivních zemin. Opuštěním modré organické pigmentace v cementovém vnějším obalu tak měníme barvu našich trubek ZMU z modré na šedou (přirozená barva betonu). Jasnou charakteristiku pro použití v zásobování pitnou vodou bude nadále poskytovat modré zbarvení hrdla a hladkého konce naším ekologickým nátěrem AQUACOAT.
Česky

VODOVOD

Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.
Projekt zakruhování vodovodního řadu Praha-východ I. etapa, propojuje vodovodní potrubí mezi Prahou Uhříněvsí a Pitkovicemi. V rámci této etapy bude položeno celkem 2 km potrubí DN 800 s vnější povrchovou ochranou ZMU pro agresivní prostředí.
Kolektory - Brno Křenová
I. etapa výměny vodovodního potrubí v kolektorech Brno, zvoleny byly trubky z tvárné litiny řady Standard s těžkou vnější protikorozní ochranou TT-PE. Součástí systému je velké množství přírubových atypických tvarovek DN 300-DN 500, z nichž většina byla odlita ve slévárně SG PAM CZ v Králově Dvoře u Berouna.

Unikátní vodojem a vodovodní řad u Turnova z trubek NATURAL

V průběhu roku 2019 vyrostl v Ohrazenicích u Turnova unikátní vodojem, který začal zásobovat velkou část města Turnova a průmyslové zóny Vesecka. Výstavba vodojemu, jež má tvar inspirovaný sportovní trofejí poháru pro mistry světa ve fotbalu, byla součástí rozsáhlého projektu, jehož cílem bylo odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska.

Česky
Věžový vodojem v Ohrazenicích u Turnova
Výstavba výtlačného řadu k vodojemu DN200 v délce 3000 m trub a tvarovek z tvárné litiny řady NATURAL.
BLUTOP trubky
Výstavba zásobního řadu k napojení obce na vodárenskou soustavu v délce 1300 m trub a tvarovek z tvárné litiny BLUTOP s dovoleným provozním tlakem PFA do 25 barů
BLUTOP trubka ve výkopu
Rekonstrukce vodovodu v délce 500 m trub a tvarovek z tvárné litiny BLUTOP pro vodovodní řady s dovoleným provozním tlakem PFA do 25 barů.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Voda