SQUARDA C250

Poklopy a mříže

Řada vtokových mříží C250 adaptovaná pro použití osobami se sníženou pohyblivostí.

Vtoková mříž SQUADRA zaručuje stabilitu, přičemž T-rám zajišťuje optimální oporu takže rám i víko dobře sedí na betonové šachtě. Mříže řady SQUADRA jsou vhodné pro umístění u obrubníků nebo vtoků, je prvním produktem tohoto typu, který je přizpůsoben pro použití osobami s omezenou pohyblivostí a současně netvoří překážku pro cyklisty. Jednoduché použití a provozování protože mříž SQUADRA má všechny mechanické vlastnosti tvárné litiny.
 

Dostupné produkty

 • SQUADRA - plochá mříž
 • SQUADRA - plochá mříž se zvýšeným rámem
 • SQUADRA 500 - plochá mříž pro osoby s omezeným pohybem
 • SQUADRA -  konkávní mříž 
 • SQUADRA - konkávní mříž pro osoby s omezeným pohybem
Související dokumenty
Galerie obrázků
 • SQUADRA - plochá mříž pro osoby s omezeným pohybem - Saint-Gobain PAM
 • SQUADRA - Flat grating
 • SQUADRA C250 - konkávní mříž pro osoby s omezeným pohybem
 • SQUADRA - konkávní mříž srovným rámem a automatickou západkou
 • SQUADRA - plochá mříž pro osoby s omezeným pohybem - Saint-Gobain PAM
 • SQUADRA - Flat grating
 • SQUADRA C250 - konkávní mříž pro osoby s omezeným pohybem
 • SQUADRA - konkávní mříž srovným rámem a automatickou západkou
Naše řešení

Mříže a vpusti B125 až F900

Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí

Sběr a odvod dešťových vod se stává hlavním zájmem místních úřadů a obecních provozovatelů kanalizačních sítí. Rozšiřování a rozvoj nepropustných povrchů značně zvyšuje objem odváděné povrchové vody. Provozní podmínky kanalizačního systému proto řídí požadavky na systémy pro odvod dešťové vody a změny v potřebách spotřebitelů, které mohou zahrnovat možnost zachytávání nečistot nebo zajištění přístupnosti sítě pro účely údržby.
Společnost Saint-Gobain PAM nabízí efektivní, spolehlivá a trvanlivá řešení vpustí a vtoků nejen obrubníkových, ale také pro sběr vody z přicházející z více směrů nebo podélné / příčné kanálkové rošty.
více informací

Viz také

Poklopy a mříže tvoří důležité rozhraní mezi vozovkou a podzemní sítí.
Efektivní, spolehlivé a trvalé systémy vtokových mříží, kanálkových mříží a obrubníkových vpustí