30 let PAM CZ

SLAVÍME 30 LET NA TRHU

Saint-Gobain PAM

Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ letos slaví 30leté působení na českém a slovenském trhu. Třicetileté působení jakékoliv společnosti na trhu dnes není nic výjimečného. Daleko důležitější je, jakým vývojem daná společnost prošla za dobu svého působení a jakými inovacemi prošly výrobky a technologie, jež nabízí. A pokud se taková společnost může pochlubit také tím, že svojí činností přispěla ke zlepšení kvality života obyvatel České republiky, pak je to důvod si onu třicetiletou historii společně připomenout. 

Před 30 lety přiletěla COMETA

Od roku 1992, kdy jsme začali do České republiky dodávat potrubí z tvárné litiny, se změnilo mnoho věcí. Za 30 let jsme společně postavili stovky kilometrů potrubí a dnes si už asi nevzpomeneme na všechny změny, které nás provázely. Bylo jich mnoho a některé z nich jsou pro skutečné vodárenské pamětníky:
Změnami prošel několikrát i samotný název společnosti a její logo.

Vývoj názvů a log společnosti

Z černých trubek se přešlo na modré a zdokonalila se vnější povrchová ochrana

Významnějšími změnami jsou pak inovace výrobků. Nejviditelnější změnou je pravděpodobně změna barvy základní řady potrubí, kterou nabízíme. Od černých trubek s názvem STANDARD® jsme přešli k modrým trubkám s názvem NATURAL®. Podstatnější než barva je však její složení a zejména to, co se nachází pod barvou. Od žárového pokovení zinkem v množství 200 g/m2 se po mnoha letech testování přešlo v roce 2000 k pokovení slitinou zinku a hliníku, a to v množství 400 g/m2. O pár let později se tato slitina Zn + Al dále doplnila o příměs mědi, která chrání trubku proti biokorozi. Složení slitiny a její funkce také určilo název této povrchové ochrany - Zinalium® a později BioZinalium®. Ochrana životního prostředí je pro nás velkou prioritou, proto podnikáme velké kroky a významné investice i v této oblasti. I z tohoto důvodu jsme finální krycí vrstvu postupně vylepšovali od černého bitumenu přes černý a modrý epoxid až ke dnes používanému nátěru vodou ředitelnou barvou AQUACOAT®

Od černých trubek k modrým

Povrchová ochrana potrubí z tvárné litiny má daleko zásadnější vliv na jeho životnost, než vlastní tloušťka stěny. Proto věnujeme tolik úsilí vývoji dokonalejších ochran. To nám společně s technologickým pokrokem odstředivého odlévání zároveň umožňuje šetřit přírodní zdroje. Změna normy EN 545 umožnila přejít od výroby trubky dle klasifikace K (poměr průměru potrubí a tloušťky stěny) k výrobě dle Class C (tlakových tříd). Můžeme tedy snížit spotřebu vstupních surovin, spotřebu energií, emise škodlivin při výrobě, protože umíme vyrobit trubku s menší tloušťkou stěny, která však s trojnásobnou rezervou splní požadavek na trvalý provozní tlak (např. pro třídu C40 je přípustný trvalý provozní tlak 40 barů = 4 MPa). Samostatnou kapitolou by pak byl převratný systém BLUTOP® pro vodovody malých profilů kombinující výhody několika druhů materiálů, jako jsou dlouhá životnost a vysoká mechanická odolnost tvárné litiny a třeba nízká hmotnost umožňující ruční manipulaci a montáž nekovových materiálů. 

Pokrok se projevil u všech typů produktů 

Vývojem a změnami prochází také další výrobky společnosti SAINT-GOBAIN PAM. Poklopy REXEL byly překonány typem REXESS, šoupata a další armatury měnily svůj vzhled, barvu a zdokonalovaly se jejich užitné vlastnosti. Také spoje potrubí zaznamenaly vylepšení. Zvýšila se možnost přípustného úhlového vychýlení nebo se zjednodušila montáž zámkových spojů. 

           Tvarovky vývoj              Tvarovky vývoj       Šoupata vývoj

 

Společně jsme postavili a ještě postavíme stovky kilometrů potrubí

Všechny uvedené změny a mnoho dalších jsme aplikovali na výrobky, které jsme vám dodali na stavbu. Jediným cílem bylo dodat vám ještě lepší potrubí, které bude sloužit co nejdelší dobu bez nutnosti oprav a údržby. Důkazem, že se nám to daří, jsou vodovodní řady fungující po uplynulých 30 let bez poruch. Vzhledem k očekávané a také praxí ověřené životnosti můžeme prohlásit, že i ty nejstarší trubky z tvárné litiny dodané do ČR jsou teprve v první čtvrtině svého života. Chtěli bychom popřát všem investorům a vlastníkům vodovodních sítí, aby měli celý systém v takto skvělé kondici a již nyní se těšíme, kolik dalších kilometrů potrubí společně postavíme.