330 let staré litinové trubky na zámku Versailles

Saint-Gobain PAM

Prokázaná životnost litiny = trubky z Versailles starší více než 330 let

Zámek Versailles se nachází ve městě Versailles u Paříže, vznikl v době vrcholu královské moci ve Francii jako symbol absolutistické monarchie. Tento zámek je všeobecně považován za jeden z nejhezčích v Evropě a v roce 1979 byl spolu se zámeckým parkem zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Klíčovou roli sehrál i u vývoje litinových trubek. Protože právě sem, do zámeckých zahrad a jejích vodních fontán, se začala v roce 1664 dopravovat voda pomocí litinového potrubí od čerpací stanice Marly-sur-Seine. 

330 let stará trubka ze zámku Versailles
Caption: 
330 let stará trubka ze zámku Versailles

Systémy rozvodu vody 

Všechny systémy určené k dodávce vody pro fontány jsou gravitační​​. Vše je zkonstruováno tak, aby výšky hladin v nádržích byly v souladu s dodávkami vody pro vodotrysky v požadovaném průtoku.

Za tímto účelem se vybudovalo: 

  • 820 ha nádrží
  • 170 km příkopů
  • 40 km podzemních akvaduktů. 

Nádrž Grand Canal, která se nachází v nejnižším místě v parku, je 24 ha velká s objemem přes 290.000 m3 vody. Díky výkonnému čerpadlu je z něj voda transportována trubkou profilu DN 900 směrem k nejvyššímu místu, kde se rozdělí do dvou potrubí DN 600, které gravitačně zásobují jednotlivé nádrže. Voda tak automaticky plní všechny nádrže a je zajištěna funkčnost všech fontán najednou. Současná potrubní síť zahrnuje 30 km trubních vedení, z nichž 90 % se datuje do doby krále Ludvíka XIV. Potrubí v délce 6 km je nainstalováno v systému galerií - kolektorů. 

Kolektory - zámek Versailles
Caption: 
Kolektory - zámek Versailles

Zámecký park

Park ve Versailles se může pochlubit 34 umyvadly, 50 fontánami a 670 vodními efekty (tryskami). Například fontána "Grandes Eaux" vyžaduje několik desítek kubíků za minutu a je funkční od dubna do října. Na začátku sezóny je úroveň hladiny vody v nádrži Grand Canal 1,9 metru. Tato hladina klesne 2 cm pokaždé, když je fontána funkční. Problémy s dodávkou vody může nastat, když hladina vody klesne na 1,5 metru a fontána je nefunkční, pokud hladina vody poklesne pod 1,3 metru. 

Fontána Grandes Eaux
Caption: 
Fontána Grandes Eaux

Mapa zahrad na zámku Versailles
Caption: 
Mapa zahrad na zámku Versailles