SAINT-GOBAIN PAM CZ v roce 2019 / SOVAK 2019

Vydáno

Úvod

Hektický prosinec vybízí k zamyšlení, jaký byl rok 2019 pro nás, pro naši společnost, pro naše zákazníky …

Rok 2019 mohu již dnes označit za úspěšný a to v mnohých ohledech. Společnost SAINT-GOBAIN PAM pokračuje v inovacích a úspěšně implementuje výsledky tohoto vývoje a výzkumu do praktického využití. Pokračuje v rozvoji systémů pro klasické použití ve vodovodech a kanalizacích, ale významně rozšiřuje paletu používání potrubních systémů z tvárné litiny do dalších odvětví.

Vývoj a inovace systémů je posledních 20 letech velmi aktivní a připomeňme si pro začátek několik milníků. Například v roce 2002 jsme uvedli do prodeje inovativní vodovodní trubky systému NATURAL® se zcela převratnou ochranou vnějšího povrchu trubek Zinalium® (žárové pokovení slitinou Zn/Al o zvýšené hmotnosti 400 g/m2 s krycí vrstvou). O několik let později jsme tuto ochranu „nadopovali“ mědí a dnes tato zesílená ochrana BioZinalium® slouží jak u našich vodovodních tak i kanalizačních trubek.

Instalace potrubních systémů musí v čím dál větší míře odpovídat zvyšujícím se technickým nárokům na životnost díla v souladu zachování jeho provozní funkčnosti, těsnosti, stability a schopnosti vyrovnat se s eventuálními změnami zemního prostředí po celou dobu jeho životnosti. Trubky řady STANDARD TT®, vybavené speciálními vnějšími povrchy v provedení extrudovaný polyetylén (STANDARD TT-PE)  nebo polyuretan (STANDARD TT-PUX), jsou díky své schopnosti odolat silně korozivním prostředím s jakoukoliv úrovní koroze schopny vyhovět i těm nejvyšším požadavkům na stabilní a bezpečný potrubní systém. Zvýšené užitné parametry trubních materiálů mají pozitivní vliv na investiční a provozní náklady, což dokládají i praktické výsledky z provozování potrubních sítí z tvárné litiny.

 

Vodovodní systém BLUTOP®

Jsem rád, že svou pozici si na našem trhu vybudoval vodovodní systém BLUTOP®. Ten přinesl zcela jiný pohled na trubku a tvarovku z tvárné litiny. Trubka BLUTOP® byla konstrukčně vytvořena rozměrově jako trubka plastová, přináší možnost kombinace montáže právě s plastovými trubkami, což je umožněno zcela novým druhem těsnících a zámkových spojů. Uvnitř trub je nanesena inovativní ochranná vrstva DUCTAN® z termoplastu, která celistvě pokrývá vnitřní povrch trubky a díky své minimální tloušťce navyšuje hydraulickou kapacitu trubek BLUTOP®. Například v porovnání s klasickou PEHD trubkou jde o zvýšení kapacity trubky v rozmezí 7 až 33% dle DN/OD a tlakové třídy plastového potrubí. Na vnější ochranu trubek BLUTOP® se používá také žárově nanášená vrstva BioZinalium®, která byla jako první v našem sortimentu opatřena krycí vrstvou AQUACOAT®, čímž jsme postupně eliminovali používání epoxidů z ochrany trubek v celém rozsahu. V posledních letech se zvyšují dodávky systému BLUTOP® pro použití v kolektorech. Hlavní důvody jsou nízká hmotnost trubek, jejich samonosnost a rychlá montáž spojů.
 

Nové trubní systémy pro specifická použití

Rychlý rozvoj ve všech oblastech kolem nás znamenal i pro SAINT-GOBAIN PAM zvýšení aktivit v dalším vývoji často velmi specializovaných systémů pro zcela specifická použití. Proto nabízíme nové trubní systémy jako:

- PROCESS® (požární ochrana objektů s atestem FM Approved)
- MINERAL® (vedení znečištěných a abrazivních vod např. z dolů)
- HYDROCLASS® (přivaděče k malým vodním elektrárnám)
- IRRIGAL® (rozvody užitkové vody pro závlahy)
- GEOFLEX® (systém tvarovek pro seizmicky aktivní oblasti) atd.

Ale o těchto novinkách třeba někdy příště ...

Kontakt
Miroslav Pfleger
Smrčkova 2485/4
180 00 Praha
Česká republika
E-mailová adresa: 

Související dokumenty

Viz také

Řada NATURAL

Referenční potrubní systém z tvárné litiny pro distribuční sítě vody

Řada GEOFLEX

Tvarovka z tvárné litiny, která odolá nepředvídatelným geotechnickým událos