Reference

Stránky

Voda
Projekt zakruhování vodovodního řadu Praha-východ I. etapa, propojuje vodovodní potrubí mezi Prahou Uhříněvsí a Pitkovicemi. V rámci této etapy bude položeno celkem 2 km potrubí DN 800 s vnější povrchovou ochranou ZMU pro agresivní prostředí.
Kolektory - Brno Křenová
Voda
I. etapa výměny vodovodního potrubí v kolektorech Brno, zvoleny byly trubky z tvárné litiny řady Standard s těžkou vnější protikorozní ochranou TT-PE. Součástí systému je velké množství přírubových atypických tvarovek DN 300-DN 500, z nichž většina byla odlita ve slévárně SG PAM CZ v Králově Dvoře u Berouna.
Věžový vodojem v Ohrazenicích u Turnova
Voda
Výstavba výtlačného řadu k vodojemu DN200 v délce 3000 m trub a tvarovek z tvárné litiny řady NATURAL.
BLUTOP trubky
Voda
Výstavba zásobního řadu k napojení obce na vodárenskou soustavu v délce 1300 m trub a tvarovek z tvárné litiny BLUTOP s dovoleným provozním tlakem PFA do 25 barů

Stránky