Řada trubek ZMU mění svoji barvu a stává se tak ještě ekologičtější!

27/01/2022

Společnost SAINT-GOBAIN PAM se připojuje k závazku skupiny SG. Pro někoho možná malý krůček, ale právě malé pravidelné kroky vedou k dosažení našich environmentálních cílů. 

Ve výrobních závodech SG PAM ve Francii a Německu dochází začátkem roku 2022 k ukončení používání přídavků modrého organického barviva do cementové malty používané pro vnější cementový obal litinových trubek DN 80 - 1200 mm řady ZMU. Tyto trubky jsou určny pro bezvýkopovou pokládku potrubí, pokládku do kamenitých či agresivních zemin. 
Opuštěním modré organické pigmentace v cementovém vnějším obalu tak měníme barvu našich trubek ZMU z modré na šedou (přirozená barva betonu). Jasnou charakteristiku pro použití zásobování pitnou vodou bude nadále poskytovat modré zbarvení hrdla a hladkého konce naším ekologickým nátěrem AQUACOAT. 
Díky absenci přidaného barviva do cementu nebude vnější povlak trubek esteticky citlivý vůči vlivům vnějšího prostředí a trubky nebude nadále nutné dodatečně balit do ochranné plastové krycí folie. Trvale tím snížíme spotřebu přibližně 70 000 mplastové fólie ročně. 
Pro lepší životní prostředí a bez kompromisů ve vysoké kvalitě a funkčnosti našich trubek.