PUR

Voda
Průmyslové aplikace

Řada PUR

Trubky s vnitřním vyložením z polyuretanu pro dopravu měkkých nebo agresivních vod

Trubky řady PUR mají polyuretanovou vnitřní ochrannou vrstvu dle ČSN EN 15655-1 , která je pro velmi měkké nebo agresivní vody vhodnější než tradiční vysokopecní cementová malta. Rozsah použití cementových ochran upravuje norma EN 545 v příloze E. Vnitřní vyložení z polyuretanu je vhodné pro vedení měkkých či agresivních vod, také pro specifické případy odpadních vod - viz řada INTEGRAL PH1.

Trubky z tvárné litiny s vnitřním vyložením PUR jsou vhodné i pro přepravu surové vody nebo vody s chemickou strukturou, která se nesmí lišit mezi vstupními a výstupními body potrubí, jako je voda například pro lahvování.

Trubky s vnitřním vyložením PUR jsou doplněny sortimentem tvarovek s vnitřní a vnější povrchovou ochranu z práškového epoxidu.

Dostupné produkty:

Naším cílem je nabídnout kompelexní řešení, proto mohou být trubky řady PUR kombinovány s ostatními produktovými řadami dle průměrů:

  • Průměry od 80 do 1000 mm: řada NATURAL PUR 
  • Průměry od 700 do 2000 mm: řada CLASSIC PUR 

Další možné kombinace vnitřních a vnějších povrchových ochran konzultujte.

Související dokumenty
Naše řešení

Měkké a agresivní vody

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody

Měkké nebo agresivní vody obsahují jen málo iontů a nejsou solné: pocházejí ze zdrojů jako jsou řeky, jezera, dešťová voda či ledovce. Měkké vody jsou často kontaminovány průmyslovými chemikáliemi či vedlejšími produkty zemědělství. Trubky z tvárné litiny společnosti Saint-Gobain PAM umožňují zcela bezpečnou přepravu tohoto typu vody díky svým ucelené nabídce vnitřních povrchových ochran.

 

více informací

Viz také

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody
Řešení pro speciální odpadní vody