PUR

Voda
Průmyslové aplikace

Řada PUR

Trubky s vnitřním vyložením z polyuretanu pro dopravu měkkých nebo agresivních vod

Trubky řady PUR mají polyuretanovou vnitřní ochrannou vrstvu dle ČSN EN 15655-1 , která je pro velmi měkké nebo agresivní vody vhodnější než tradiční vysokopecní cementová malta. Rozsah použití cementových ochran upravuje norma EN 545 v příloze E. Vnitřní vyložení z polyuretanu je vhodné pro vedení měkkých či agresivních vod, také pro specifické případy odpadních vod - viz řada INTEGRAL PH1.

Trubky z tvárné litiny s vnitřním vyložením PUR jsou vhodné i pro přepravu surové vody nebo vody s chemickou strukturou, která se nesmí lišit mezi vstupními a výstupními body potrubí, jako je voda například pro lahvování.

Trubky s vnitřním vyložením PUR jsou doplněny sortimentem tvarovek s vnitřní a vnější povrchovou ochranu z práškového epoxidu.

Dostupné produkty:

Naším cílem je nabídnout kompelexní řešení, proto mohou být trubky řady PUR kombinovány s ostatními produktovými řadami dle průměrů:

  • Průměry od 80 do 1000 mm: řada NATURAL PUR 
  • Průměry od 700 do 2000 mm: řada CLASSIC PUR 

Další možné kombinace vnitřních a vnějších povrchových ochran konzultujte.

Související dokumenty
Naše řešení

Měkké a agresivní vody

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody

Měkké nebo agresivní vody obsahují jen málo iontů a nejsou solné: pocházejí ze zdrojů jako jsou řeky, jezera, dešťová voda či ledovce. Měkké vody jsou často kontaminovány průmyslovými chemikáliemi či vedlejšími produkty zemědělství. Trubky z tvárné litiny společnosti Saint-Gobain PAM umožňují zcela bezpečnou přepravu tohoto typu vody díky svým speciálním povrchovým ochranám.

 

více informací

Viz také

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody