PUR

Voda
Průmyslové aplikace

Řada PUR

Trubky s vnitřním vyložením z polyuretanu pro dopravu měkkých nebo agresivních vod

Trubky řady PUR mají polyuretanovou vnitřní ochrannou vrstvu dle ČSN EN 15655-1 , která je vhodná pro velmi měkké nebo agresivní vody, v některých speciálních případech je vhodnější než tradiční vyložení z vysokopecní cementové malty. Rozsah použití cementových ochran upravuje norma EN 545 v příloze E. Vnitřní vyložení z polyuretanu je vhodné pro vedení měkkých či agresivních vod, také pro specifické případy odpadních vod - viz řada INTEGRAL PH1.

Trubky z tvárné litiny s vnitřním vyložením PUR jsou vhodné i pro přepravu surové vody nebo vody s chemickou strukturou, která se nesmí lišit mezi vstupními a výstupními body potrubí, jako je voda například pro lahvování.

Trubky s vnitřním vyložením PUR jsou doplněny sortimentem tvarovek s vnitřní a vnější povrchovou ochranu z práškového epoxidu.

Dostupné produkty:

Naším cílem je nabídnout kompelexní řešení, proto mohou být trubky řady PUR kombinovány s ostatními produktovými řadami dle průměrů a specifických vnějších ochran:

Základní provedení trubek s vnitřním polyuretanem:

  • DN 100 do 2000 mm: NATURAL BioZinalium PUR 

Speciální aplikace:

  • NATURAL BioZinalium PUR ISOPAM - trubka s tovární tepelnou izolací

Další možné kombinace vnitřních a vnějších povrchových ochran konzultujte.

Naše řešení

Měkké a agresivní vody

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody

Měkké nebo agresivní vody obsahují jen málo iontů a nejsou solné: pocházejí ze zdrojů jako jsou řeky, jezera, dešťová voda či ledovce. Měkké vody jsou často kontaminovány průmyslovými chemikáliemi či vedlejšími produkty zemědělství. Trubky z tvárné litiny společnosti Saint-Gobain PAM umožňují zcela bezpečnou přepravu tohoto typu vody díky své ucelené nabídce vnitřních povrchových ochran.

 

více informací

Surová voda

Potrubní řešení z tvárné litiny pro dopravu surové vody.

Surové vody jsou zdrojové vody pozemní, říční a z vodních nádrží, které vyžadují další úpravu před přivedením do běžné do vodovodní sítě. Surová voda nesplňuje nařízení o pitné vodě (TVO). Pro tyto vody je třeba rozlišovat mezi vápenitou a nevápenitou surovou vodou (viz DIN 2880). Pro nevápenitou surovou vodu lze systémovou technologii použít trubky s vnitřním vyložením z cementové malty na bázi síranuvzdorného vysokopecního cementu (HOZ). 

Pro vápenité agresivní surové vody jsou k dispozici speciální potrubní systémy pro vodovody (viz také "Měkké a agresivní vody") nebo lze využít kanalizačního potrubí INTEGRAL s vntřním vyložením z malty z hlinitanového cementu (HAC).

více informací

Viz také

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody
Řešení pro speciální odpadní vody
Pomoc při volbě zámkových spojů trubek z tvárné litiny s vnitřním vyložením z polyuretanu.