Projekt Instalace nové indukční pece

Saint-Gobain PAM

Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. realizovala v období 1.7.2018 - 31.8.2018 projekt "Instalace nové indukční pece", který byl spolufinancován Evropskou unií.

Program: Úspory energie II. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0008536

Předmětem projektu byla instalace nové indukční pece, která je zařazena v lince pro přípravu litiny pro lití.

Projekt Instalace nové indukční pece
Caption: 
Projekt Instalace nové indukční pece