picto-žárovka orange

Výrobní zkoušky

Technická řešení

Výrobní zkoušky

Všechny trubky a tvarovky SAINT-GOBAIN PAM jsou ve výrobním závodě odzkoušeny na vnitřní tlak v souladu s evropskými a mezinárodními normami.

Hrdlové trubky

DNMin. zkušební tlak při hydraulické zkoušce
DN (bar)
60 až 300*40
350 až 600**30
700 až 1000***32
1100 až 2000***25


*Tlaková třída C40 a BLUTOP
**Tlaková třída C30
***Tlaková třída C25

Každá trubka je ve výrobě zkoušena hydrostatickým tlakem podle výše uvedené tabulky.
Normy EN 545 a ISO 2531.

Hrdlové tvarovky

DNKontrola nepropustnosti
Zkouška vodouZkouška vzduchem
60 až 30025 bar po 10 sekund
vizuální kontrola

1 bar po 10 sekund
kontrola pěnicím prostředkem 

nebo ponořením do vody

350 až 60016 bar po 10 sekund
vizuální inspekce
700 až 2000-

 

Každá tvarovka je ve výrobě zkoušena vzduchem na tlak min .  1 bar.
Normy ČSN EN 545 a ISO 2531.

Přírubové trubky a tvarovky

DNKontrola nepropustnosti
40 až 2000Zkouška vzduchem při tlaku 1 bar po 10 sekund, kontrola pěnicím prostředkem nebo ponořením do vody.
 
Trubky jsou navrženy a individuálně testovány v souladu s výše uvedenými kritérii.
Každá tvarovka je podrobena zkoušce vzduchem při tlaku min. 1 bar.
Normy ČSN EN 545 a ISO 2531.

 

Viz také