picto-žárovka orange

Systém managementu jakosti

Technická řešení

Řízení jakosti

Společnost PAM nastavila svoji organizaci pro kontrolu a řízení kvality, tak aby byla v souladu s normu ISO 9001.

Jejím cílem je poskytnout zákazníkům výrobky, které dokonale splňují stanovené požadavky

Politika jakosti

Politika kvality PAM je založena na zlepšování produktů a služeb pro své zákazníky. Ke splnění této úrovně, PAM:

 • definuje specifikace, navrhuje a zlepšuje výrobky tak, aby byly přizpůsobeny požadavkům zákazníků a požadavkům na ochranu životního prostředí;
 • nakupuje materiály a vyrábí výrobky v souladu se specifikacemi;
 • zaručuje včasné dodání svých výrobků a služeb.

Pro zlepšení výkonu naše týmy :

 • systematicky měří výsledky ;
 • odstraňují poruchy ;
 • absolvují průběžná školení.

Cílem společnosti PAM je být světovým lídrem ve své oblasti podnikání: tento cíl se odráží v naší politice kvality.

Řízení politiky jakosti

Systém řízení jakosti PAM se netýká pouze výroby a marketingu, ale také návrhu výrobku. To je nejlepší záruka, že naše výrobky splňují jejich zamýšlené použití. Systém kvality PAM je certifikován podle ISO 9001.
Tato norma je referencí pro řízení jakosti používanou při návrhu / vývoji, výrobě, instalaci a poprodejní podpoře. Pro konstrukci jsou používány nástroje systematického přezkoumání projektů, aby bylo zajištěno splnění nových potřeb pro vyvíjený produkt.

 

Každý projekt zahrnuje tři hlavní fáze před uvedením na trh:

 • funkční specifikace
 • technická definice výrobku,
 • industrializace a kvalifikace výrobku.

Pro výrobu jsou cílem organizace kvality:

 • kontrola konzistence příchozích surovin, složek a dalších položek potřebných pro výrobu a použití našich výrobků;
 • kontrola výrobního procesu tím, že formalizuje naše odborné znalosti, proces automatizace, školí pracovníky výroby a současně provádí průběžné zlepšování prostřednictvím analýzy měření prováděných v průběhu výrobního cyklu;
 • kontrola v každé fázi výroby, aby produkty splňovaly specifikace, a tím zajistit včasné zjištění jakékoliv odchylky a umožnit jej nápravu.

Tato organizace pro řízení kvality je založena na:

 • statistické kontrola procesů, která na základě pravidelných měření umožňuje kvantifikovat procesy a výkony produktů ve vztahu k stanoveným cílům;
 • vlastním monitorování, které je základem systému výroby a spočívá v delegování na pracovníky monitorování výsledků vlastní práce v rámci předem stanovených parametrů;
 • auditech, které systematicky zajišťují dodržování stanovených pravidel každým účasntíkem výroby a kontroly jefektivity auditů. To se týká společnosti PAM a všech jejích dodavatelů a subdodavatelů, s nimiž spolupracuje na zajišťování kvality;
 • v případě potřeby ověření určitých vlastností výrobků, surovin nebo složek, na které se nevztahují předchozí úpravy.

Viz také