picto-žárovka orange

Spolehlivost zámkových spojů

Technická řešení

Řešení zámkových spojů jsou plně testována a ověřena

Zámkové spoje PAM jsou navrženy a testovány v souladu s postupy zabezpečování jakosti specifikovanými normou ISO 9001 a založené na normách platných pro potrubí z tvárné litiny, především norem ČSN EN 545 a ISO 10804-1, ale také na specifických interních požadavcích společnosti PAM.
Tyto zkoušky jsou prováděny v laboratoři schválené společností COFRAC a aplikujcí se při nich  různé kombinace mechanických podmínek, aby se navodily všechny podmínky instalace (ne pouze průměrné podmínky, ale i kritické podmínky). S požadavky pro návrh nových produktů jde společnost PAM dále než požadavky specifikované v příslušných normách:
  • Každý průměr (DN) je individuálně testován (oproti požadavku na test pro jen jeden průměr pro každý produktový rozsah).
  • Odolnost spojů na vnitřní tlak se provádí při teplotě 80 °C po dobu šesti měsíců.
Díky tomuto přísnému přístupu je společnost PAM schopna poskytnout svým zákazníkům zámkové spoje s vynikající spolehlivostí.
Zámkové spoje jsou podrobeny čtyřem základním zkouškám předepsaným evropskou normou ČSN EN 545 a mezinárodní normou ISO 10804-1.
 
MetodaPodmínkyTlakProč ?
Pozitivní vnitřní tlakMaximální vychýlení
Vertikální síla 50 DN
1.5 PFA+5 barZkontrolovat schopnost spojů odolat hydraulickému tahu
Negativní vnitřní tlakMaximální vychýlení
Vertikální síla 50 DN
-0.9 barZkontrolovat vzduchotěsnost spojů
Cyklický vnitřní tlakVertikální síla50 DN24000 cyklů 
PMA-5->PMA
Zkontrolovat únavové chování spoje
Pozitivní vnější tlakMaximální vychýlení
Vertikální síla 50 DN
2 barZkontrolovat odolnost spoje proti pronikání podzemní vody

 

Zkušební metody

Zkušební metody pro  těsnost při pozitivním, negativním a cyklickém vnitřním tlakuZkušební metody pro těsnost při vnějším tlaku
internal pressure testsexternal pressure tests

 

M = hmotnost trubky
W = vertikální síla
F = výsledná smyková síla

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM