picto-žárovka orange

Proces výroby

Technická řešení

Proces výroby

Výrobu trubek a tvarovek lze rozčlenit na tři hlavní etapy:

  • výroba tekutého kovu: vysoká pec, kuplovna, úprava tekutého kovu
  • odlévání: odstředivé lití - trubky, gravitační lití do pískových forem - tvarovky
  • dokončení: broušení, obrábění odlitků, povrchová ochrana

 

Výroba tvárné litiny - SAINT GOBAIN PAM

Výroba tvárné litiny - SAINT GOBAIN PAM

Výroba tvárné litiny - SAINT GOBAIN PAM

Výroba tvárné litiny - SAINT GOBAIN PAM

Výroba trubek

Výroba tekutého kovu

Tekutý kov lze získat přímo ve vysoké peci redukcí železné rudy nebo tavením vsázky (surového železa, šrotu a vratného materiálu) v kuplové nebo elektrické peci. Ve všech případech musí být materiály pečlivě zvoleny a kontrolovány, aby se vytvořil základní kov s velmi vysokou čistotou vhodný pro níže popsané způsoby zpracování. Po odsíření se teplota železa zvýší v elektrické peci, aby byla zajištěna optimální teplota pro odlévání. V této fázi je možné provést korekce chemického složení přidáním předslitin nebo vhodného materiálu. Takto připravený tekutý kov je připraven na další zpracování = výrobu tvárné litiny. tomuto procesu se říká modifikace.  Provádí se přidáním hořčíku Mg (předslitin s Mg) do tekutého kovu.

Odlévání: trubky - odstředivé lití

Způsob odstředivého lití trubek spočívá v rozprostření vrstvy roztaveného modifikovaného tekutého kovu uvnitř rychle rotující chlazené válcové formy a následné ztuhnutí nalitého tekutého kovu. Hlavními metodami jsou proces "de LAVAUD" a proces "WET SPRAY". Při procesu "de LAVAUD" se tekutý kov nalije ocelové rotující formy, kde dojde k rychlému ochazení nalitého kovu. Pro získání trubek s požadovanou strukturou a mechanickými vlastnostmi je následně nutné provést tepelné zpracování trubek (grafitizační a následně feritizační tepelné zpracování).
V procesu "WET SPRAY" se před nalitím tekutého kovu do rotující kovové formy porkryje vnitřní povrch formy jemnou vrstvou práškového žáruvzdorného oxidu křemičitého, což snižuje tepelnou vodivost rozhraní tekutý kov / forma. Trubka se takto ochlazuje pomaleji než v procesu "de LAVAUD", a proto je zapotřebí pouze feritizační tepelné zpracování.

Dokončení: broušení, obrábění odlitků, povrchová ochrana

Po opouštění pece pro tepelné zpracování je aplikován na potrubí vnější povlak ze slitiny Zn/Al(Cu), slitiny ZnAl nebo čistého kovového zinku. Pokovení se nanáší zinkovým drátem nebo drátem ze slitiny prostřednictvím  tavného elektrického oblouku a stříkáním stlačeného vzduchu. Pro zajištění kvality je prováděno mnoho typů kontrol a zkoušek: kontrola struktury a mechanických vlastností kovu, vizuální kontrola, rozměrové kontroly, individuální hydrostatické zkoušky. Zvláštní pozornost je věnována hrdlům a hladkým koncům trubek z důvodu jejich zásadního významu pro těsnost hrdlových spojů. Vnitřní vyloženi z cementové malty je nanášeno odstředivou metodou. PAM využívá způsob, kdy se malta nalije do potrubí a pak se trubka roztáčí vysokou rychlostí, což má za následek dobré zhutnění vnitřního vyložení.
Cementové vyložení se následně zahřívá za řízených podmínek teploty a vlhkosti. Po vyzrání malty se trubky přesouvají na linky, kde se aplikuje vnější krycí a ochranné vrstvy dle typu požadované vnější ochrany. Napříkad krycí vrstva vodou ředitelného nátěru Aquacoat či epoxidového laku se následně nanáší postřikem přímo na vrstvu žárového pokovení. Trubky jsou následně svázány do svazků (pro DN ≤ 300) a uloženy na expediční sklad.

Výroba tvarovek

Výroba tvarovek z tvárné litiny a příslušenství se řídí stejným vzorem (výroba tekutého kovu, odlévání, dokončení). Tepelné zpracování se provádět nemusí.

Odlévání: tvarovky - gravitační lití do pískových forem

Modifikovaný tekutý kov se nalije do pískové formy, kde dojde k pozvolnému ztuhnutí a chladnutí odlitku. Proto se nemusí tvarovky tepelně zpracovávat. Pro výrobu pískových forem se využívají různé metody v závislosti na rozměrech a typech odlitků.


Hlavní používané principy jsou:

  • rámová nebo bezrámová výroba pískových forem. Probíhá lisováním formovacího písku na vysoce výkonných automatických formovacích linkách - malé průměry odlitků
  • vakuové formování písku (V-process) na automatické lince - střední průměry odlitků
  • samotuhnoucí formovací směsi (ruční a poloautomatická výroba) - velké průměry

Dokončení: broušení, obrábění odlitků, povrchová ochrana

Po vyjmutí odlitků z formy dojde k odstranění vtokových kanálků, následně jsou odlitky otryskány, obroušeny a obrobeny.  V této fázi jsou tvarovky podrobeny tlakové zkoušce (vzduchem, nebo vodou) a jsou připraveny pro aplikaci konečné povrchové ochrany (kataforéza, ponoření nebo nanášení práškového epoxidu).

Viz také

Tvárná litina je skutečnou technologickou inovací s vynikajícími mechanickými vlastnostmi.