picto-žárovka orange

Certifikace

Technická řešení

Certifikace

Společnost Saint-Gobain PAM vlastní celou řadu certifikátů a osvědčení, které potvrzují, že je společnost způsobilá k projektování, realizaci a prodeji dílů potrubí z tvárné litiny a že splňuje přísná kritéria zajišťování kvality v souladu s normami  a platnými mezinárodními předpisy. Tyto certifikáty jsou vydávány nezávislými orgány, které pravidelně ověřují jejich platnost.

OrgánCertifikacePředmět
Bureau Veritas CertificationSystém zajišťování kvalityTyto certifikáty potvrzují, že systém zajišťování kvality SAINT-GOBAIN PAM je v souladu s požadavky normy ISO 9001 týkajícími se projektování, výroby a prodeje potrubí a příslušenství, armatur a poklopů do vozovek
TÜVCertifikáty týkající se odlitkůTato osvědčení potvrzují :
– organizace firmy SAINT-GOBAIN PAM a její způsoby odlévání výrobků do pískových forem jsou vhodné pro výrobu prvků určených pro tlaková potrubí – SAINT-GOBAIN PAM má zvládnutý proces svařování litiny
SINCERT, Bureau Veritas, SZÚ, TZÚSVýrobkové certifikátyEN 545 – Trubky , tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovody
EN 681.1 - Spoje
EN 1074 - Armatury
Bureau Veritas, národní laboratoře
Soulad s ustanoveními vyhlášky EP ze dne 29.5. 1997
 
Soulad s národní legislativou
Materiály v kontaktu s pitnou vodou (ACS - Sanitary Compliance
Certificate), odborné posouzení pro styk s pitnou vodou dle národní legislativy

 

Kromě toho se hlavní typové zkoušky na výrobcích PAM provádějí v naší COFRAC akreditované laboratoři  společností COFRAC (tj. v souladu s  EN 17025, akreditační číslo - 1984).

 

Výtah z prohlášení COFRAC :

"COFRAC je proto na vrcholu struktury, kterou vyžadují veřejné orgány v pyramidu důvěry. Osvědčování toho, že akreditované organizace jsou kompetentní a nestranné, získávají souhlas s jejich službami na mezinárodní úrovni a uznávají dovednosti laboratoří, inspekčních a certifikačních organizací: toto je dvojí poslání francouzské akreditační komise COFRAC, prováděné při uplatňování vnitrostátních předpisů a evropských směrnic. Hlavním hráčem v posuzování shody je COFRAC, který má důvěru veřejných orgánů, jejich partnerů, akreditovaných organizací a jejich zákazníků. Všichni věří v akreditaci, jsou přesvědčeni o přidané hodnotě, kterou přináší: legitimní dovednosti, důvěra finančních aktérů, mezinárodní uznání otevření dveří pro export. "“
 

Bližší informace týkající se COFRAC akreditované laboraoře, která provádí typové zkoušky

 

Viz také