Pro projektanty

Technická řešení

Užitečné pomůcky pro návrh potrubí z tvárné litiny. 

Vyzkoušejte například aplikaci PAM tools pro mobilní telefony, kde si orientačně kdekoliv na stavbě vypočtete např. délku zámkového úseku, rozměr opěrného bloku, ověříte min./max. výšku krytí či max. dovolený zkušební tlak.

K dispozici je vám také nadstavbový software PAMCAD vyvinutý naší společností, který je nadstavbou pro plnou verzi AUTOCAD 2017-2020. Pomocí tohoto programu si můžete generovat výkresy trubek, tvarovek i armatur, a to v několika pohledech. 

Usnadnění práce projektantům