Spoje těsnicí a zámkové -potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Zámky pro potrubí DN 700 až 2000

Technická řešení

Potrubí pro vodovody DN 700 až 2000

Pro běžné podmínky platí následující doporučení :
Potrubí s ochranou doporučené pro 95% podmínek pokládky a provozu, v plném souladu s ČSN EN 545.

Základní řada potrubí NATURAL BioZinalium® DN 700 - 2000:

 • Hrdlové trubky z tvárné litiny :
  • vnější povrchová ochrana BioZinalium® zahrnující žárové pokovení slitinou Zn/Al (400 g/m2) v hmotnostním poměru Zn(85%) a Al(15%) a modrým krycím povlakem AQUACOAT®.
   • základní řada s jednokomorovými hrdly STANDARD zahrnuje trubky tlakové třídy C25 (DN 700 - 2000),
   • řada UNIVERSAL s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL zahrnuje trubky tlakové třídyC30 (DN 700 až 1600)
   • řada PAMLOCK s dvoukomorovými hrdly PAMLOCK zahrnuje trubky tlakové třídy C25 (DN 1500 až 2000).
 • Hrdlové a přírubové tvarovky z tvárné litiny :
  • s hrdly STANDARD, EXPRESS nebo UNIVERSAL, pevné nebo otočné příruby PN 10-16-25 (40),
  • základní vněšjí a vnitřní povrchová ochrana v provedení NATURAL (= kataforézně nanášená vrstva krycího nátěru VOC a BPA free, dle ČSN EN 545),
  • těžká protikorozní vnější a vnitřní povrchová ochrana TT (= práškově nanášená vrstva epoxidu 250 mikronů dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1).
Trvanlivost a oblast použití řady NATURAL BioZinalium®jsou podstatně větší než u litinových potrubí, které mají pouze 130 nebo 200 g/m2 zinkového povlaku podle normy ČSN EN 545.

Základní řada potrubí NATURAL BioZinalium® DN 700 - 2000:

 • Hrdlové trubky z tvárné litiny :
  • vnější povrchová ochrana BioZinalium® zahrnující žárové pokovení 400 g/m2 slitinou Zn/Al(Cu) v hmotnostním poměru Zn(85%) a Al(15%) s příměsí Cu a modrým krycím povlakem AQUACOAT®.
   • základní řada s jednokomorovými hrdly STANDARD zahrnuje trubky tlakové třídy C25 (DN 700 - 2000),
   • řada UNIVERSAL s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL/PAMLOCK zahrnuje trubky tlakové třídy C30 (DN 700 - 1100) a C25 (DN 1200-2000). 
 • Hrdlové a přírubové tvarovky z tvárné litiny :
  • s hrdly STANDARD, EXPRESS nebo UNIVERSAL/PAMLOCK, pevné nebo otočné příruby PN 10-16-25 (40),
  • těžká protikorozní vnější a vnitřní povrchová ochrana TT (= práškově nanášená vrstva epoxidu 250 mikronů dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1).

Trvanlivost a oblast použití řady NATURAL BioZinalium® jsou podstatně větší než u litinových potrubí, které mají pouze 130 nebo 200 g/m2 zinkového povlaku podle normy ČSN EN 545.

Zámkové spoje pro základní řady potrubí DN 700 až 2000

STANDARD Vi - pro trubky a tvarovky s jednokomorovým hrdlem DN 700

UNIVERSAL Vi - pro trubky a tvarovky s dvoukomorovým hrdlem UNIVERSAL DN 700

UNIVERSAL Ve - pro velké průměry

Spoj určený pro trubky a tvarovky s dvoukomorovým hrdlem UNIVERSAL DN 700 až 1600.

PAMLOCK - pro velké průměry

Spoj určený pro trubky a tvarovky s dvoukomorovým hrdlem UNIVERSAL PAMLOCK DN 1400 až 2000.

STANDARD Ve - pro velké průměry

Doplňkový zámkový spoj tvarovky s jednokomorovým hrdlem STANDARD (s koleretem) DN 700 až 1200 a trubky  DN 1100-1200 (s koleretem).

Pro agresivní podmínky platí následující doporučení : 

Řada STANDARD TT-PE nebo STANDARD TT-PUX pro agresivní zeminy a bludné proudy

Speciální vnější povrchová ochrana vhodná pro uložení do velmi korozivních zemin a/nebo v případě výskytu vysokých hustot bludných proudů (viz ČS EN 545 příloha D.2 s doporučením vhodných ochran). Řada STANDARD TT-PE pro DN 700-1000 (v souladu s ČSN EN 14628-1), řada STANDARD TT-PUX pro DN 700 až 2000 (v souladu s ČSN EN 15189).

 • trubky řady STANDARD TT s vnější ochranou dle ČSN EN 545 a  ČSN EN 14628-1 nebo 15189,
 • tvarovky s těžkou protikorozní vnější a vnitřní ochranou z práškově nanášeného epoxidu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1.

Řada ZMU pro agresivní zeminy

Speciální vnější povrchová ochrana vhodná pro uložení do velmi korozivní a kamenité zeminy bez výskytu vysokých hustot bludných proudů (viz ČS EN 545 příloha D.2 s doporučením vhodných ochran). Řada ZMU pro DN 700 až 1200 (v souladu s ČSN EN 15542).

 • trubky řady ZMU s vnějším žárovým pokovením Zn a obalem cementovou maltou dle ČSN EN 545 a  ČSN EN 15655,
 • tvarovky s těžkou protikorozní vnější a vnitřní ochranou z práškově nanášeného epoxidu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1.

Řada NATURAL BioZinalium® PUR pro agresivní vody

Systém vhodný pro dopravu vod agresivních pro betony (hladové vody), viz ČSN EN 545 příloha E s limity a doporučeními pro vnitřní vyložení):
 • trubky řady NATURAL BioZinalium® PUR - vnitřní vyložení z polyuretanu dle ČSN EN 545 a  ČSN EN 15655,
 • tvarovky s těžkou protikorozní vnější a vnitřní ochranou z práškově nanášeného epoxidu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1.
ŘadaNATURALNATURALNATURAL PURSTANDARD TT-PE/PUXZMUNATURALSTANDARD TT-PE/PUXZMU
Oblast použitíBěžné podmínkyAgresivní vodyAgresivní zeminyAgresivní zeminyVysoké tlaky, běžné podmínkyVysoké tlaky, agresivní zeminyVysoké tlaky, agresivní zeminy
HrdloSTANDARDEXPRESSSTANDARDSTANDARDSTANDARDUNIVERSAL/ PAMLOCKUNIVERSAL/ PAMLOCKUNIVERSAL
Trubka hrdlová (TH)DN 700 - 2000-DN 700 - 2000DN 700 - 2000DN 700 - 1200DN - 1600 UNI Ve
DN 1400 - 2000 PAMLOCK
DN 700 - 1200
Koleno (K)DN 700 - 2000DN 700 - 1200DN 700 - 2000DN 700 - 1600 UNI Ve
DN 1400 - 2000 PAMLOCK
DN 700 - 1200
Hrdlová redukce (R)DN 700 - 2000DN 700 - 1200DN 700 - 2000DN 700 - 1600 UNI Ve
DN 1400 - 1800 PAMLOCK
DN 700 - 1200
Přesuvka (U)-DN 700 - 1200----
Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A)DN 700 - 2000
PN10, PN16, PN25
DN 700 - 1200
 
DN 700 - 2000DN 700 - 1200 UNI Ve
DN 1400 - 1800 PAMLOCK
DN 700 - 1200
Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou, odkalovacíDN 700 - 2000 PN10, PN 16, PN 25-DN 700 - 2000--
Hrdlová tvarovka s přírubou (E)DN 700- 2000DN 700 - 1200DN 700- 2000 STD VeDN 700 - 1600 UNI Ve
DN 1400 - 2000 PAMLOCK
DN 700 - 1200
Hrdlová tvarovka s hladkým koncem (F)DN 700 - 2000DN 700 - 1600 Uni Ve
DN 1400 - 2000 PAMLOCK
DN 700 - 1200
Zaslepovací příruba (X)DN 700 - 2000DN 700 - 1200
Přírubová redukce (RP)DN 700 - 2000DN 700 - 1200
Těsnicí (nezámkový) spojSTANDARDEXPRESSSTANDARDSTANDARD--
Zámkový spoj
STANDARD Vi DN 700
STANDARD Ve 700 - 1200
-STANDARD Ve
700 - 1200
STANDARD Ve
700 - 1200
DN 700 - 1600 UNI Ve
DN 1400 - 2000 PAMLOCK
DN 700 - 1200 UNI Ve

 

Technická specifikace základní nabídky potrubí DN DN 700 až 2000

 NATURALSTANDARD TT-PESTANDARD TT -PUXZMUNATURAL PUR
Trubky  ČSN EN 545
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + krycí nátěr VOC free, BPA free
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu odolného síranům
 • vnější ochrana: 400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15 + povlak z HDPE
  dle ČSN EN 14628-1
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu odolného síranům
 • vnější ochrana:
  vrstva polyuretanu dle ČSN EN 15189)
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu odolného síranům
 • vnější ochrana: vnější ochrana: 400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15 + obal z cementové malty dle ČSN EN 15542
 • vnitřní vyložení: malta z vysokopecního cementu odolného síranům
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + krycí nátěr VOC free, BPA free
 • vnitřní vyložení: polyuretan dle ČSN EN 15655
Tvarovky ČSN EN 545
 • krycí nátěr BPA a VOC free nanášený kataforézou nebo
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1

Úhlová výchylka

Dovolená výchylka je maximální přípustná hodnota, kterou je nutné dodržet. Z tabulky lze vyčíst, případně obecně uvažovat, že max. výchylka zámkového spoje může být menší, než u spoje těsnicího (nezámkového).

Tvarovky

Sortiment tvarovek s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL a UNIVERSAL PAMLOCK není dostupný v celém rozsahu tvarovek s jednokomorovými hrdly STANDARD. Všechny tyto tvarovky je možné nahradit kombinací tvarovek s jednokomorovými hrdly STANDARD a doplňkovým spojem STANDARD Ve nebo kombinací s přírubovými tvarovkami.

Vyšší tlaky

Při požadavku na odolnost na vyšší tlaky než uvedeno v tabulce nás kontaktujte.

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM
Potrubí DN 700 až 2000 mm - rozměry.
Přehled max. dovolených tlaků PFA a úhlové výchylky pro zámkové spoje DN 700-2000
Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.