Zámkové spoje pro řadu PUR

Technická řešení

Zámkové spoje pro řadu PUR

Trubky z tvárné litiny NATURAL/CLASSIC PUR s vnitřním vyložení z polyuretanu dle ČSN EN 15655 a příslušná ochrana tvarovek s těžkou protikorozní ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901 jsou určeny k dopravě a rozvodu těchto parametrů:

  • Velmi měkké vody tvrdost méně než 5°F) v kombinaci s dlouhou dobou zdržení (více než 3 dny), kdy standardní vyložení z vysokopecní cementové malty již není vhodné (riziko ovlivnění pH vody).
  • Minerální vody např. vody, u kterých nesmí dojít ke změně chemického složení mezi začátkem a koncem potrubí.

Pro tyto specifické vody nejsou obecně doporučeny zakusovací zámkové spoje typu STANDARD Vi, EXPRESS Vi nebo UNIVERSAL Vi. Vhodné řešení zámkových spojů konzultujte.

Společnost Saint-Gobain PAM doporučuje použití pro tyto aplikace návarkové zámkové spoje:

  • Pro DN 100 až 1000 jsou v sortimetu trubky řady NATURAL PUR Ve a UNIVERSAL NATURAL PUR s návarkem na hladkém konci. Parametry a výkonnost spojů je stejná jako u trubek řady NATURAL Ve a UNIVERSAL NATURAL Ve s vnitřním vyložením z cementové malty

Při krácení trubek na stavbě a zhotovení návarků je vždy nutné provést opravu případného poškození vnitřního vyložení trubky.

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM
Potrubí DN 700 až 2000 - syntéza trubek, tvarovek, spojů a ochran.