Zámkové spoje pro řadu PUR

Technická řešení

Zámkové spoje pro řadu PUR

Trubky z tvárné litiny s vnitřním vyložením z polyuretanu (označení PUR) dle ČSN EN 15655 a příslušná ochrana tvarovek s těžkou protikorozní ochranou práškovým epoxidem dle ČSN EN 14901 jsou určeny k dopravě a rozvodu vody těchto parametrů:

  • Velmi měkké vody tvrdost méně než 5°F) v kombinaci s dlouhou dobou zdržení (více než 3 dny), kdy standardní vyložení z vysokopecní cementové malty již není vhodné (riziko ovlivnění pH vody).
  • Minerální vody např. vody, u kterých nesmí dojít ke změně chemického složení mezi začátkem a koncem potrubí.

Pro tyto specifické vody nejsou obecně doporučeny zakusovací zámkové spoje typu STANDARD Vi, EXPRESS Vi nebo UNIVERSAL Vi. Vhodné řešení zámkových spojů konzultujte.

Společnost Saint-Gobain PAM doporučuje použití pro tyto aplikace návarkové zámkové spoje typu UNIVERSAL Ve, STANDARD Ve:

  • Pro DN 100 až 1600 jsou v sortimetu trubky řady NATURAL BioZinalium® PUR Ve a UNIVERSAL NATURAL BioZinalium® PUR s návarkem na hladkém konci. Parametry a výkonnost spojů je stejná jako u trubek řady NATURAL BioZinalium® Ve a UNIVERSAL NATURAL BioZinalium® Ve s vnitřním vyložením z cementové malty.

Při krácení trubek na stavbě a zhotovení návarků je vždy nutné provést opravu případného poškození vnitřního vyložení trubky.

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM