Technologie zámkových spojů- potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Technologie zámkových spojů

Technická řešení

Různé techniky jištění spojů

Hydraulické síly vznikají v místech změny směru nebo v změny DN (kolena, odbočky, redukce atd.) a na koncích potrubí dopravuících kapalinu pod tlakem. Tyto síly mohou vést k rozpojení těsnicího spoje potrubí, nejsou-li přijata vhodná opatření k zajištění spoje proti rozpojení. U hrdlového potrubí z tvárné litiny  lze využít betonových opěrných bloků nebo zámkových spojů. Zámkové spoje lze rodělit na dvě skupiny dle principu fungování:

  • zakusovací typ jištění (ocelové zakusovací segmenty vlisované do pryžového kroužku)
  • návarkový typ jištění (kovový kroužek opírající se o návarek po obvodu hladkého konce trubky)

Zakusovací zámkový spoj

U zakusovacích zámkových spojů je nežádoucímu rozpojení spoje při působení tahových sil zabráněno pomocí tvrdrých ocelových vložek vlisovaných do pržového kroužku, který je vložen do hrdla trubky nebo tvarovky. Tyto ocelové vložky mají protisměrné břity, které se při aktivaci spoje zaseknout do hladkého konce trubky z tvárné litiny a znemožní rozpojení spoje při působení axiálních tahových sil. Tento princip zakusovacích zámkových spojů vychází z tažnosti litiny což umožňuje zaseknutí břitů bez rizika selhání spoje.

Hlavní výhodou těchto spojů je, že nevyžadují žádnou speciální přípravu na staveništi.
Ocelové zakusovací vložky mohou být umístěny v těsnicím kroužku, který se vkládá přímo do těsnicí komory v hrdle trubky či tvarovky (typ STANDARD Vi nebo ekvivalent), nebo mohou být zakusovací vložky vlisovány do speciálního zámkového pryžového kroužku UNIVERSAL Vi, který se umisťuje do vnější komory dvoukomorového typu hrdla UNIVERSAL u trubek či tvarovek.

Návarkový zámkový spoj

U návarkového typu zámkového spoje zabraňuje rozpojení spoje kovový kroužek, který se opírá o návarek po celém obvodu hladkého konce trubky či tvarovky. Kovový kroužek UNIVERSAL Ve se umisťuje do vnější komory hrdla UNIVERSAL u trubek a tvarovek s tímto dvoukomorovým hrdlem. Zasouvaný hladký konec musí být vybaven návarkem, který se vyrábí navařováním (u trubek) nebo odléváním společně s tvarovkou (přírubová tvarovka s kladkým koncem F a s návarkem).

Hlavní výhodou tohoto typu spoje je schopnost odolat velmi vysokému tlaku a dodatečným pohybům po montáži spoje.


Hlavní přínosy obou technik zámkových spojů

Zakusovací zámkový spoj

  • Rychlost a snadnost pokládky
  • Odolnost středním a vyšším tlakům
  • Snadné krácení trubek na staveništi
  • Nízké pořizovací náklady

Návarkový zámkový spoj

  • Odolnost velmi vysokým tlakům
  • Stabilní provoz i při střídavém zatížení
  • Vhodnost i pro bezvýkopovou pokládku potrubí
  • Extrémní provozní podmínky

Viz také

Zámkové spoje PAM jsou navrženy a testovány v souladu s platnými normami.
Přehled a popis zámkových spojů PAM