Zámkový spoj V+i - trubky a tvarovky z tvárné litiny - Saint Gobain PAM

Spoj STANDARD V+i

Technická řešení

Spoj STANDARD V+i

Spoj STANDARD V+i je automatický násuvný pružný spoj se zámkem, který vytváří z potrubí samonosný celek. Uzamčení spoje má za úkol přenášet podélné síly a umožní vyloučení opěrných betonových bloků. Spoj lze použít se všemi trubkami a tvarovkami s jednokomorovými hrdly STANDARD a na všechny hladké konce trubek a tvarovek dle ČSN EN 545.

Sortiment: DN 350 až 600.

Princip

Základní princip zamykání spojů spočívá v přenosu axiálních sil z jednoho prvku potrubí na následující prvek, takže se hladký konec trubky při namáhání tahem nevysune z hrdla trubky. Zámkový kroužek UNVIERSAL Vi umožňuje díky přítomnosti kovových ozubů uzamknout hrdlové spoje zakousnutím ozubů do hladkého konce trubky či tvarovky a není tudíž třeba provádět opěrné betonové bloky. Tento zámkový spoj nevyžaduje žádný návarek na hladkém konci trubky a může být proto používán ke spojení všech hladkých konců trubky se všemi hrdly STANDARD, které mají na vnějším okraji hrdla nákružek.

Popis

zámkový spoj V+i - potrubí z tvárné litiny - Saint Gobain PAM

Nepropustnost spoje je zajištěna těsnicím kroužkem STANDARD.
Přenost axiálních sil je nezávislý na těsnicím kroužku. Na přenosu axiálních sil se podílí tyto mechanické prvky:

  • zámkový kroužek UNIVERSAL Vi s ozuby zapuštěnými v elastomeru. Ozuby se při zvyšování tlaku zakusují do hladkého konce trubky a tím zamykají spoj.;
  • speciální zámková příruba STANDARD V+i a Ve (odlišná od příruby používané pro spoj EXPRESS), která zafixuje zámkový kroužek;
  • litinové hákové šrouby.

Sortiment

Pro tvarovky s jednokomorovými hrdly STANDARD DN 350 až 600 (tvarovky mají nákružek na okraji hrdla) v kombinaci s trubkami řady UNIVERSAL Vi, zejména v průměrech DN 350 a 450.

Oblast použití

Použití zámkových spojů je zláště výhodné v situacích, kde nedostatek míst nedovouje provést opěrné betonové bloky nebo při pokládce v nestabilních zeminách. Zámkový spoj STANDARD V+i je vhodný i pro aplikace, kde se předpokládá demontáž (např. tvarovka po tlakové zkoušce).

Spoj STANDARD V+i nelze použít na trubkách z šedé litiny (FGL).
Spoj STANDARD V+i nelze použít na trubkách z tvárné litiny tlakové třídy C30 dle ČSN EN 545.

Vlastnosti

Nepropustnost těchto spojů je založena na všeobecně uznávané kvalitě automatických spojů.

Odolnost na tlak

DNTlaková třídaPFAPMAPEA
  barbarbar 
DN 350C30121419
DN 400 až DN 600C30101217

Úhlová výchylka

DNDovolená úhlová výchylka po montáži
(stupně)
Odklonění
(cm)
DN 350 až 450 (6m)32
DN 500 a 600 (6m)25

 

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM