Tvarovky PAMLOCK - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Spoj PAMLOCK

Technická řešení

Spoj PAMLOCK

Automatický pružný násuvný zámkový spoj PAMLOCK zahrnuje těsnicí spoj STANDARD a speciální zámkový systém vyvinutý pro potrubí velkých průměrů využívající návarek na hladkém konci trubky. Originalita tohoto systému spočívá v použití zrnitého materiálu (broků), který umožňuje zajištění spoje bez spojovacích šroubů. uzamčení spoje má za úkol přenášet axiální tahové síly a umožní vyloučení nutnosti použít betonové opěrné bloky.

Sortiment : DN 1400 až 2000

Princip

Základní princip zamykání spojů spočívá v přenosu axiálních sil z jednoho prvku potrubí na následující prvek, takže se hladký konec trubky při namahání tahem nevysune z hrdla.
Uzamčené spoje umožňují rozložit na jednu nebo více trubek axiální zatížení, která vznikají v určitých bodech (kolena, redukce, odbočky, zaslepení) a není tudíž potřeba provádět betonové bloky.

Spoj PAMLOCK pro potrubí z tvárné litiny velkých průměrů
Caption: 
Popis spoje PAMLOCK

Popis

Nepropustnost spoje je zajištěna těsnicím kroužkem STANDARD.
Přenos axiální síly je nezávislý na těsnicím kroužku. Na jištění tahových sil se podílejí mechanické prvky:

  • návarek prováděný ve výrobně (nebo na staveništi v souladu s montážními postupy výrobce),
  • kovový zámkový kroužek skládající se ze segmentů, propojených mezi sebou elastomerovými spojkami,
  • přítlačná vložka, která přenáší axiální sílu na vnitřní stěnu hrdla prostřednictvím kovových kuliček - broků, vyplňujících prstencový prostor mezi hrdlem a přítlačnou vložkou.

Broky se chovají jako tekutina a umožní :

  • přenesení axiální síly na stěnu hrdla
  • automatické dotlačení prvků spoje při montáži.

Případné pohyby potrubí během natlakování jsou vymezeny mírou zhutění broků.

Sortiment

Trubky a tvarovky: DN 1400 až 2000.
 

Oblast použití

Použití zámkového spoje PAMLOCK je zvláště výhodné v situacích, kde nedostatek místa vylučuje stavbu betonových opěrných bloků nebo při pokládce v nestabilních zeminách.

Vlastnosti

Zámkový spoj PAMLOCK kombinuje výhody potrubí s pružnými spoji a potrubí se spoji pevnými (svařovanými).

Nepropustnost je zajištěna všeobecně uznávanou kvalitou automatického spoje STANDARD.

Úhlová výchylka :

  • 1° pro DN 1400 až 1600.
  • 0.8°  pro DN 1800 až 2000

Odolnost na tlak :

DNTlaková třídaPFAPMAPEA
  bar barbar
DN 1400 až DN 1600C25253035
DN 1800C25161924
DN 2000C25161924

Montáž

Montáž zámkového spoje PAMLOCK je popsána v samostatném návodu k montáži, prosíme konzultujte.

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM