IZIFIT tvarovka pro  PVC PE, PVC-U, PVC-O a BLUTOP trubky

Spoj IZIFIT a IZIFIT Vi

Technická řešení

Těsnicí spoj IZIFIT a zámkový spoj IZIFIT Vi

Spoj IZIFIT pro tvarovky BLUTOP z tvárné litiny je určen pro napojení standardizovaných PVC-U, PEHD nebo PVC-O. Nově vyvinutý design spoje v provedení pouze těsnicí spoj IZIFIT nebo také zámkový spoj IZIFIT Vi. Spoj je v souladu s ČSN EN 12842.

Oblast použití

Spoj IZIFIT s tvarovkami BLUTOP jsou používány ve spojení s:

  • HDPE trubkami tloušťky min. série SDR 17 (PE HD 80 a PE HD 100)
  • PVC trubkami tloušťky min. série SDR 26 dle EN 1452-1 až 7: Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - PVC-U a PVC-O

Popis

Tvarovky BLUTOP se spojem IZIFIT jsou vybaveny úchytem pro:

  • snadnou ruční manipulaci v rámci staveniště
  • snadnou montáž pomocí páčidla
  • snadné uchycení tvarovky do betonového opěrného bloku.


Tvarovky BLUTOP jsou ze všech stran chráněny povlakem z práškového epoxidu dle ČSN EN 14901-1. Těsnicí kroužek IZIFIT je dle potřeby zaměnitelný za zámkový spoj IZIFIT Vi.
 

Vlastnosti

Dovolené provoní tlaky PFA
MateriálPVC-UPEPVC-BO
SpojIZIFIT nezámkovýIZIFIT Vi zámkovýIZIFIT Vi zámkovýIZIFIT nezámkovýIZIFIT Vi zámkový
DN/ODPN10PN16PN10PN16PN10PN16PN16PN16
63101610*16*10*16*16-
751016101610161610
901016101610161610
1101016101610161610
1251016101610161610
140101610*16*10*16*  
160101610*16*10*16*  
200101610*16*10*16*  
225101610*16*10*16*  
* se zámkovou přírubou
 

Tvarovky BLUTOP vybavené těsnicím spojem IZIFIT nebo zámkovým spojem IZIFIT Vi jsou konstruovány pro dovolený provozní tlak PFA  16 bar. Tvarovky BLUTOP se spojem IZIFIT umožňují úhlovou výchylku:

  • 6° pro IZIFIT Vi DN/OD 75 - 125 mm
  • 3°  pro IZIFIT Vi s přítlačnou přírubou (označováno jako IZIFIT-K) DN/OD 63 a 140 až 225 mm

Spoj také odolá působení smykové síly odpovídající 20 násobku jejich DN v Newtonech (při montáži na PVC-U).

Mechanické vlastnosti tvarovky BLUTOP se spojem IZIFIT
VlastnostJednotkaTvarovka
Minimální pevnost v tahu, RmMPa420
Minimální prodloužení při přetržení, A%5
Maximální tvrdost podle BrinellaHB250
Minimální modul pružnosti GPa170

Sortiment

Sortiment tvarovek se spojem IZIFIT je k dispozici od DN/OD 63 do 225. Řada zahrnuje tvarovky (K 90°, 45° 22,5 ° a 11,25°), hrdlové tvarovky s přírubovou odbočkou (A) PN 10 nebo 16, hrdlové tvarovky s hrdlovou odbočkou (B), hrdlové redukce (R), spojky a koncová víka.

Normy

Tvarovky BLUTOP se spoji IZIFIT jsou v souladu s normou ČSN EN 12842. Zkoušky předepsané normou byly na tomto spoji vykonány. Těsnicí kroužek je v souladu s ČSN EN 681-1. 

Galerie obrázků

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM