picto-EXPRESS Vi NEW

Spoj EXPRESS NEW Vi "special insertion"

Technická řešení

Spoj EXPRESS New Vi "special insertion"

Novoá generace doplňkových mechanických zámkových spojů. Spoj EXPRESS NEW Vi “special insertion” je navržen tak aby zjednodušil instalaci a racionalizoval komponenty při zachování výkonnosti spoje EXPRESS.
Spoj EXPRESS New Vi je mechanický zámkový spoj určený pro přenášení podélných tahových sil s vyloučením nutnosti budování betonových opěrných bloků. Spoj lze použít pro všechny trubky a tvarovky s hrdlem  EXPRESS a hladké konce trubek z tvárné litiny dle ČSN EN 545.

Základní charakteristiky

Spoj EXPRESS NEW  Vi « special insertion »

Spoj EXPRESS Vi NEW special insertion

 • Těsnicí kroužek EXPRESS NEW
 • Přítlačná příruba EXPRESS NEW
 • Zámkový kroužek EXPRESS NEW Vi
 • Přítlačná příruba EXPRESS NEW "special insertion”

Sortiment

Souprava spoje EXPRESS NEW: DN 8 - 100 a 125

Oblast použití

Jednoduché spojení dvou hladkých konců na výřezu na stávajícím potrubí v úseku zámkových spojů.
Potrubí uložené v zemi nebo nad zemí.
Možnost pokládky bez betonových bloků jsou-li příliš objemné nebo jejich realizace příliš složitá. Pokládka na svazích s velkým spádem nebo v krátké chráničce.
Úspora času při pokládce.
Zámkový spoj EXPRESS Vi lze použít u všech tvarovek s hrdlem EXPRESS k jištěný hladkých konců všech trubek z tvárné litiny z nabídky Saint-Gobain PAM dle ČSN EN 545.
Tloušťka povlaku hladkých konců nesmí převyšovat 600 mikronů.


Zámkový spoj  EXPRESS Vi nelze použít pro hladké konce trubek z šedé litiny (FGL).

Pokyny k montáži

1. Začátek utahování (O Nm)

 • bez jištění
 • bez těsnosti

Caption: 
Úvodní fáze utahování

2. Mezilehlé utahování

 • hladký konec jištěný zámkovým spojem
 • bez těsnosti

Mezilfáze utahování
 

3. Dokončení utahování šroubů (12 Nm)

 • hladký konec jištěný zámkovým spojem
 • těsný spoj
 
Konečná fáze utahování
Caption: 
Dokončení utahování spoje

Normy

Tento spoj je v souladu s technickou specifikací dle ČSN EN 545 a ISO 2531.
Zkoušky spojů předepsané v této normě byly provedeny.
Těsnicí kroužek je v souladu s ČSN EN 681.1.

Balení

Spoj EXPRESS New: dostupný pouze v soupravách včetně šablony.

Součásti spoje  EXPRESS NEW Vi (příruby, šrouby, těsnění) nejsou vzájemně zaměnitelné z důvodu rozdílné geometrie příruby, těsnění i šroubů.

Instalace

Souprava spoje EXPRESS NEW Vi (příruba, těsnicí kroužek a šrouby) je k dispozici v soupravách od  DN 60 do 300.
Spoj lze předinstalovat mimo výkop.
Vyznačení směru montáže na těsnicím kroužku: bílá značka indikuje která strana kroučku směřuje k přírubě.
Nikdy nezasunujte hladký konec až na dno hrdla, respektujte hloubku zasunutí spoje uvedenou v montážním návodu  (šablona je součástí dodané soupravy).

 EXPRESS NEW Vi “Special insertion” pro opravu a údržbu

Souprava spoje EXPRESS NEW Vi nesmí být použita samostatně mezi sva staticky pevné hladké konce:

 • Spoj EXPRESS Vi vyžaduje pohyb (hladkého konce nebo přesuvky) při utahování, zámek je aktivován před  správným stlačením těsnicího kroužku aby byla zajištěna těsnost spoje.
 • Použitím spoje EXPRESS Vi s aktivací zámku před stlačením těsnicího kroužku dojde ke zvýšení rizika netěsnosti.


Souprava EXPRESS NEW Vi “special insertion” je technickým řešením v případě požadavku spojení dvou staticky pevných prvků.

joint kit repair and maintenance
Caption: 
Express NEW Vi special insertion for repair and maintenance

Oblast použití

 • Těsnicí fukce

Nejprve těsnost je zajištěna zámkovým spojem EXPRESS NEW s jeho přítlačnou přírubou EXPRESS NEW.

 • Zámková funkce

Následně  zámková funkce je zajištěna spojem EXPRESS NEW Vi společně s druho přírubou EXPRESS NEW  “special insertion”.

Zámkový spoj EXPRESS NEW Vi "special insertion"
Caption: 
Zámkový spoj EXPRESS NEW Vi "special insertion"
Galerie obrázků

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM
Terminologie pro tlaky