picto-EXPRESS Vi NEW

Spoj EXPRESS NEW Vi & EXPRESS NEW Vi "special insertion"

Technická řešení

Spoj EXPRESS NEW Vi a EXPRESS New Vi "special insertion"

Zámkový spoj EXPRESS NEW Vi je novou generací mechanických zámkových spojů. Spoj EXPRESS NEW Vi a EXPRESS NEW Vi “special insertion” je navržen tak aby zjednodušil instalaci a racionalizoval komponenty při zachování výkonnosti spoje EXPRESS.
Spoj EXPRESS New Vi je mechanický zámkový spoj určený pro přenášení podélných tahových sil s vyloučením nutnosti budování betonových opěrných bloků. Spoj lze použít pro všechny trubky a tvarovky s hrdlem  EXPRESS a hladké konce trubek z tvárné litiny dle ČSN EN 545.

Základní charakteristiky

- Zjednodušení komponent:

 • jeden kroužek plní těsnicí a zámkovou funkci
 • bez přítlačného litinového kroužku (oproti spoji EXPRESS Vi)
 • příruba a šrouby jsou velmi podobné nezámkové verzi spoje EXPRESS.

- Spoj je možné předpřipravit mimo výkop.
- Snadná montáž.

Sortiment: DN 60 až 300.
Příslušenství: přítlačná příruba, kroužek EXPRESS Vi, hákové šrouby.

Tvar hrdla trubek a tvarovek EXPRESS zůstává beze změny-

Princip

Základní princip zamykání spojů spočívá v přenosu axiálních sil z jednoho prvku potrubí na následující prvek, takže se hladký konec při namahání tahem nevysune. Zámkový kroužek s kovovými ozuby EXPRESS New Vi se používá pro uzamčení hrdel tvarovek (přesuvky, kolena, odbočky, redukce apod.) pomocí zachycení hákových šroubů za okraj hrdla EXPRESS, takže není nutné budovat betonové opěrné bloky. Pro tento typ zakusovacího zámkového spoje není vyžadován návarek na hladkém konci trubky či tvarovky.

Popis

EXPRESS NEW Vi

Zámkový spoj EXPRESS NEW Vi

 • Zámkový kroužek EXPRESS NEW Vi
 • Příruba EXPRESS NEW 
 • Hákové šrouby EXPRESS NEW


Vzhledem k tomu, že příruby EXPRESS těsnicího spoje EXPRESS NEW a zámkového spoje  EXPRESS NEW Vi jsou podobné, nebude nadále možné rozeznat, zda je spoj zámkový nebo nezámkový. Je možné provést identifikaci zámkového spoje pomocí přídavného identifikačního kroužku.

Spoj EXPRESS NEW  Vi « special insertion »

Spoj EXPRESS Vi NEW special insertion

 • Těsnicí kroužek EXPRESS NEW
 • Přítlačná příruba EXPRESS NEW
 • Zámkový kroužek EXPRESS NEW Vi
 • Přítlačná příruba EXPRESS NEW "special insertion”

Sortiment

Souprava spoje EXPRESS NEW: DN 60 až 300

Oblast použití

Potrubí uložené v zemi nebo nad zemí.
Možnost pokládky bez betonových bloků jsou-li příliš objemné nebo jejich realizace příliš složitá. Pokládka na svazích s velkým spádem nebo v krátké chráničce.
Úspora času při pokládce.
Zámkový spoj EXPRESS Vi lze použít u všech tvarovek s hrdlem EXPRESS k jištěný hladkých konců všech trubek z tvárné litiny z nabídky Saint-Gobain PAM dle ČSN EN 545.
Tloušťka povlaku hladkých konců nesmí převyšovat 600 mikronů.


Zámkový spoj  EXPRESS Vi nelze použít pro hladké konce trubek z šedé litiny (FGL).

Vlastnosti

Odolnost v tlaku

Nepropustnost tohoto spoje je přímo závislá na utahovacím momentu šroubů a na dodržování pokynů pro montáž uvedených v montážních postupech Saint Gobain PAM.
Dovolené provozní tlaky (PFA) jsou následující:
DNTlaková třídaPFAPMAPEA
mm barbarbar
DN 80-100-150C40161924

Úhlová výchylka

DNDovolená úhlová výchylka
(stupně)
Odklonění hladkého konce trubky
(cm)
DN 80-100-150 (6m)52

Mezera

DNMezera
Osově vyrovnaný spoj
(mm)
Vychýlený spoj
(mm)
804234
1004333
1504733

 

1. Začátek utahování (O Nm)

 • bez jištění
 • bez těsnosti

Caption: 
Úvodní fáze utahování

2. Mezilehlé utahování

 • hladký konec jištěný zámkovým spojem
 • bez těsnosti

Mezilfáze utahování
 

3. Dokončení utahování šroubů (12 Nm)

 • hladký konec jištěný zámkovým spojem
 • těsný spoj
 
Konečná fáze utahování
Caption: 
Dokončení utahování spoje

Normy

Tento spoj je v souladu s technickou specifikací dle ČSN EN 545 a ISO 2531.
Zkoušky spojů předepsané v této normě byly provedeny.
Těsnicí kroužek je v souladu s ČSN EN 681.1.

Balení

Spoj EXPRESS New: dostupný pouze v soupravách včetně šablony.

Součásti spoje EXPRESS Vi a EXPRESS NEW Vi (příruby, šrouby, těsnění) nejsou vzájemně zaměnitelné z důvodu rozdílné geometrie příruby, těsnění i šroubů.

Instalace

Souprava spoje EXPRESS NEW Vi (příruba, těsnicí kroužek a šrouby) je k dispozici v soupravách od  DN 60 do 300.
Spoj lze předinstalovat mimo výkop.
Vyznačení směru montáže na těsnicím kroužku: bílá značka indikuje která strana kroučku směřuje k přírubě.
Nikdy nezasunujte hladký konec až na dno hrdla, respektujte hloubku zasunutí spoje uvedenou v montážním návodu  (šablona je součástí dodané soupravy).

 EXPRESS NEW Vi “Special insertion” pro opravu a údržbu

Souprava spoje EXPRESS NEW Vi nesmí být použita samostatně mezi sva staticky pevné hladké konce:

 • Spoj EXPRESS Vi vyžaduje pohyb (hladkého konce nebo přesuvky) při utahování, zámek je aktivován před  správným stlačením těsnicího kroužku aby byla zajištěna těsnost spoje.
 • Použitím spoje EXPRESS Vi s aktivací zámku před stlačením těsnicího kroužku dojde ke zvýšení rizika netěsnosti.


Souprava EXPRESS NEW Vi “special insertion” je technickým řešením v případě požadavku spojení dvou staticky pevných prvků.

joint kit repair and maintenance
Caption: 
Express NEW Vi special insertion for repair and maintenance

Oblast použití

 • Těsnicí fukce

Nejprve těsnost je zajištěna zámkovým spojem EXPRESS NEW s jeho přítlačnou přírubou EXPRESS NEW.

 • Zámková funkce

Následně  zámková funkce je zajištěna spojem EXPRESS NEW Vi společně s druho přírubou EXPRESS NEW  “special insertion”.

Zámkový spoj EXPRESS NEW Vi "special insertion"
Caption: 
Zámkový spoj EXPRESS NEW Vi "special insertion"
Galerie obrázků

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM
Terminologie pro tlaky