Spoje těsnicí a zámkové -potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Nabídka spojů pro základní potrubí DN 60 až 600

Technická řešení

Potrubí pro vodovody DN 60 až 600 - syntéza trubek, tvarovek, spojů a ochran

Pro běžné podmínky platí následující doporučení :

Základní řada potrubí NATURAL BioZinalium DN 60 - 600:

Potrubí s ochranou doporučené pro 95% podmínek pokládky a provozu, v plném souladu s ČSN EN 545.

 • Hrdlové trubky z tvárné litiny :
  • vnější povrchová ochrana BioZinalium® zahrnující žárové pokovení 400 g/m2 slitinou Zn/Al(Cu) v hmotnostním poměru Zn(85%) a Al(15%) s příměsí Cu a modrým krycím povlakem AQUACOAT®.
  • základní řada s jednokomorovými hrdly STANDARD zahrnuje trubky tlakové třídy C40 (DN 60 - 300) a C30 (DN 350 - 600)
  • řada UNIVERSAL s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL zahrnuje trubky tlakové třídyC100 (DN 80 a 100), C64 (DN 125 - 200), C50 (DN 250 a 300), C40 (DN 350 - 600)
 • Hrdlové a přírubové tvarovky z tvárné litiny :
  • s hrdly STANDARD, EXPRESS nebo UNIVERSAL, pevné nebo otočné příruby PN 10-16-25-40,
  • vněšjí a vnitřní povrchová ochrana v provedení NATURAL (= kataforézně nanášená vrstva epoxidu, dle ČSN EN 545),
  • vnější a vnitřní povrchová ochrana v provedení STANDARD TT (= práškově nanášená vrstva epoxidu 250 mikronů dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901).


Trvanlivost a oblast použití řady NATURAL BioZinalium jsou podstatně větší než u litinových potrubí, které mají pouze 130 g / m2 zinkového povlaku podle normy ČSN EN 545.

Zámkové spoje pro základní řady potrubí DN 60 až 600 

Spoj STANDARD Vi a EXPRESS Vi – základní zámkový spoj pro obvyklé provozní podmínky

UNIVERSAL Vi – pro vysokotlaké systémy

 • pro trubky a tvarovky s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL DN 80 až 600.

UNIVERSAL Ve – pro systémy s extrémně vysokým tlakem a speciální aplikace

 • pro trubky  s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL DN 80 až 1600 a pro tvarovky s hrdly UNIVERSAL DN 100 až 1600.

Pro agresivní podmínky platí následující doporučení :

Řada STANDARD TT pro agresivní zeminy a bludné proudy

Ochrana vhodná pro velmi korozivní zeminy a/nebo v případě výskytu vysokých hustot bludných proudů(viz ČS EN 545 příloha D.2 s doporučením vhodných ochran).

 • trubky řady STANDARD TT-PE - vnější povlak trubky je tvořen silnou vrstvou extrudovaného polyetylenu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14628. Toto řešení je nečastěji používaná ochrana pro trubky malých a středních DN v agresivním prostředí,
 • trubky řady STANDRD TT-PUX - vnější povlak trubky je tvořen vrstvou polyuretanu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 15189. Toto řešení je obvykle používané pro větší DN,
 • tvarovky s vnější a vnitřní ochranou z práškově nanášeného epoxidu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901.

Řada ZMU pro agresivní zeminy

Ochrana vhodná pro velmi korozivní a kamenité zeminy bez výskytu vysokých hustot bludných proudů (viz ČS EN 545 příloha D.2 s doporučením vhodných ochran). Řada ZMU pro DN 80 až 600 (v souladu s ČSN EN 15542).

Řada NATURAL BioZinalium PUR pro agresivní vody

Systém vhodný pro dopravu vod agresivních pro betony (hladové vody), viz ČSN EN 545 příloha E s limity a doporučeními pro vnitřní vyložení):

 NATURALNATURALNATURAL PURTT-PEZMUNATURAL  TT-PEZMU
Oblast použitíBěžné podmínkyAgresivní vodyAgresivní zeminyAgresivní zeminyVysoké tlaky, běžné podmínkyVysoké tlaky, agresivní zeminyVysoké tlaky, agresivní zeminy
HrdloSTANDARDEXPRESSSTANDARDSTANDARDUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL
Hrdlová trubka (TH)DN 60 - 600DN 100, 150, 200, 250, 300DN 100 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600 Uni Vi - Uni VeDN 80 - 600
Uni Vi - Uni Ve
DN 80 - 600
Uni Vi - Uni Ve
DN 80 - 600 Uni Vi - UNI Ve
Koleno (K)DN 350 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600
Hrdlová redukce (R)DN 350 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 100 - 600
Přesuvka (U)-DN 60 - 600----
Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A)DN 350 - 600 
PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25
DN 80 - 600
PN10, PN16, PN25
Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou (B)DN 350 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 100 - 300
Hrdlová tvarovka s přírubovou / hrdlovou odbočkou, odkalovacíDN 350 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 100 - 600
Hrdlová tvarovka s přírubou (E)DN 350 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600 DN 80 - 600
Přírubová tvarovka s hladkým koncem (F)DN 60 - 600DN 60 - 600
Bez návarku - STD Vi a UNI Vi, s návarkem - UNI Ve
Zaslepovací příruba (X)DN 60 - 600DN 60 - 600
Přírubová redukce (RP)DN 100 - 600
PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25
Těsnicí (nezámkový spoj)DN 60 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600
Zámkový spojDN 60 - 600DN - 300DN 100 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600
Uni Vi - Uni Ve(*)
(*) pro tvarovky DN 80 použjte pouze zámkový spoj UNIVERSAL Vi

Technická specifikace základní nabídky potrubí DN 60 až 600

 NATURAL BioZinaliumNATURAL BioZinalium
UNIVERSAL
STANDARD TT,
UNIVERSAL STANDARD TT
NATURAL BioZinalium
PUR
ZMU
Trubky
ČSN EN 545
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + modrý akrylový nátěr
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + modrý akrylový nátěr
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu
 • vnější ochrana:
  Zn + povlak z HDPE
  dle ČSN EN 14628 (alternativně PUX dle ČSN EN 15189)
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + modrý akrylový nátěr
 • vnitřní vyložení: polyuretan dle ČSN EN 15655
 • vnější ochrana: Zn + obal cementovou maltou dle ČSN EN 15542
 • vnitřní vyložení: malta z vysokopecního cementu
Tvarovky
ČSN EN 545

 
 • epoxid nanášený kataforézou nebo
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901

Důležité doplňující informace

Úhlová výchylka

Dovolená výchylka je maximální přípustná hodnota, kterou je nutné dodržet. Z tabulky lze vyčíst, případně obecně uvažovat, že max. výchylka zámkového spoje může být menší než u spoje těsnicího (nezámkového).

Tvarovky

Tvarovky s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL nejsou dostupné pro DN 350 a 450. U těchto dvou dimenzí potužijte tvarovky s jednokomorovým hrdlem STANDARD + doplňkový zámkový spoj STANDARD V+i nebo STANDARD Ve.

Kombinování trubek NATURAL/STANDARD TT/NATURAL PUR v provedení s jednokomorovými hrdly STANDARD a dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL

Při krácení na stavbě doporučueme vyznačit si značkou (barevně) původ trubních seků (zda je vytvořen z trubky s jedno nebo dvoukomorovým hrdlem (jiná tlaková třída). Do dvoukomorových hrdel se zámkovým spojem může být nasunut hladký konec z trubky s dvoukomorovým hrdlem, aby byla zajištěna  požadovaná tlaková odolnost.

Vyšší tlaky

Při požadavku na odolnost na vyšší tlaky než uvedeno v tabulce nás kontaktujte.

NATURAL BioZinalium PUR

Viz řada NATURAL PUR.

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM
Prozkoumejte, jak je potrubí Saint-Gobain PAM navrženo, aby odolalo vysokým tlakům
Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.