Spoje těsnicí a zámkové -potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Nabídka spojů pro základní potrubí DN 60 až 600

Technická řešení

Potrubí pro vodovody DN 60 až 600 - syntéza trubek, tvarovek, spojů a ochran

Pro běžné podmínky platí následující doporučení :

Základní řada potrubí NATURAL BioZinalium DN 60 - 600:

Potrubí s ochranou doporučené pro 95% podmínek pokládky a provozu, v plném souladu s ČSN EN 545.

 • Hrdlové trubky z tvárné litiny :
  • vnější povrchová ochrana BioZinalium® zahrnující žárové pokovení 400 g/m2 slitinou Zn/Al(Cu) v hmotnostním poměru Zn(85%) a Al(15%) s příměsí Cu a modrým krycím povlakem AQUACOAT®.
  • základní řada s jednokomorovými hrdly STANDARD zahrnuje trubky tlakové třídy C40 (DN 60 - 300) a C30 (DN 350 - 600)
  • řada UNIVERSAL s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL zahrnuje trubky tlakové třídyC100 (DN 80 a 100), C64 (DN 125 - 200), C50 (DN 250 a 300), C40 (DN 350 - 600)
 • Hrdlové a přírubové tvarovky z tvárné litiny :
  • s hrdly STANDARD, EXPRESS nebo UNIVERSAL, pevné nebo otočné příruby PN 10-16-25-40,
  • vněšjí a vnitřní povrchová ochrana v provedení NATURAL (= kataforézně nanášený povlak AQUACOAT Fitting, dle ČSN EN 545),
  • vnější a vnitřní povrchová ochrana v provedení TT (= práškově nanášená vrstva epoxidu 250 mikronů dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1).


Trvanlivost a oblast použití řady NATURAL BioZinalium jsou podstatně větší než u litinových potrubí, které mají pouze 130 g / m2 zinkového povlaku podle normy ČSN EN 545.

Zámkové spoje pro základní řady potrubí DN 60 až 600 

Spoj STANDARD Vi a EXPRESS Vi – základní zámkový spoj pro obvyklé provozní podmínky

UNIVERSAL Vi – pro vysokotlaké systémy

 • pro trubky a tvarovky s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL DN 80 až 600.

UNIVERSAL Ve – pro systémy s extrémně vysokým tlakem a speciální aplikace

 • pro trubky  s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL DN 80 až 600 a pro tvarovky s hrdly UNIVERSAL DN 100 až 600.

Pro agresivní podmínky platí následující doporučení :

Řada STANDARD TT pro agresivní zeminy a bludné proudy

Ochrana vhodná pro velmi korozivní zeminy a/nebo v případě výskytu vysokých hustot bludných proudů(viz ČS EN 545 příloha D.2 s doporučením vhodných ochran).

 • trubky řady STANDARD TT-PE - vnější povlak trubky je tvořen silnou vrstvou extrudovaného polyetylenu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14628-1. Toto řešení je nečastěji používaná ochrana pro trubky malých a středních DN v agresivním prostředí,
 • trubky řady STANDRD TT-PUX - vnější povlak trubky je tvořen vrstvou polyuretanu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 15189. Toto řešení je obvykle používané pro větší DN,
 • tvarovky s vnější a vnitřní ochranou z práškově nanášeného epoxidu dle ČSN EN 545 a ČSN EN 14901-1.

Řada ZMU pro agresivní zeminy

Ochrana vhodná pro velmi korozivní a kamenité zeminy bez výskytu vysokých hustot bludných proudů (viz ČS EN 545 příloha D.2 s doporučením vhodných ochran). Řada ZMU pro DN 80 až 600 (v souladu s ČSN EN 15542).

Řada NATURAL BioZinalium PUR pro agresivní vody

Systém vhodný pro dopravu vod agresivních pro betony (hladové vody), viz ČSN EN 545 příloha E s limity a doporučeními pro vnitřní vyložení):

 NATURALNATURALNATURAL PURTT-PEZMUNATURAL  TT-PEZMU
Oblast použitíBěžné podmínkyAgresivní vodyAgresivní zeminyAgresivní zeminyVysoké tlaky, běžné podmínkyVysoké tlaky, agresivní zeminyVysoké tlaky, agresivní zeminy
HrdloSTANDARDEXPRESSSTANDARDSTANDARDUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL
Hrdlová trubka (TH)DN 60 - 600-DN 100 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600 Uni Vi - Uni VeDN 80 - 600
Uni Vi - Uni Ve
DN 80 - 600
Uni Vi - Uni Ve
DN 80 - 600 Uni Vi - UNI Ve
Koleno (K)DN 60 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600
Hrdlová redukce (R)DN 60 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 100 - 600
Přesuvka (U)-DN 60 - 600----
Hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou (A)DN 60 - 600 
PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25
DN 80 - 600
PN10, PN16, PN25
Hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou (B)DN 60 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 100 - 300
Hrdlová tvarovka s přírubovou / hrdlovou odbočkou, odkalovacíDN 250 - 600-DN 60 - 600DN 100 - 600
Hrdlová tvarovka s přírubou (E)DN 60 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600 DN 80 - 600
Přírubová tvarovka s hladkým koncem (F)DN 60 - 600DN 60 - 600
Bez návarku - STD Vi a UNI Vi, s návarkem - UNI Ve
Zaslepovací příruba (X)DN 60 - 600DN 60 - 600
Přírubová redukce (RP)DN 60 - 600
PN10, PN16, PN25
DN 60 - 600 PN10, PN16, PN25
Těsnicí (nezámkový spoj)DN 60 - 600DN 60 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600
Zámkový spojDN 60 - 600DN 60 - 300DN 100 - 600DN 60 - 600DN 80 - 600
Uni Vi - Uni Ve(*)
(*) pro tvarovky DN 80 použjte pouze zámkový spoj UNIVERSAL Vi

Technická specifikace základní nabídky potrubí DN 60 až 600

 NATURAL BioZinalium

STANDARDTT-PE

NATURAL BioZinalium
PUR
ZMU
Trubky
ČSN EN 545
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + krycí nátěr VOC free, BPA free
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu odolného síranům
 • vnější ochrana:
  400 g/m2  Zn/Al(Cu) 85/15 + povlak z HDPE
  dle ČSN EN 14628-1 
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu odolného síranům
 • vnější ochrana:
  400 g/m2 Zn/Al(Cu) 85/15
  + krycí nátěr VOC free, BPA free
 • vnitřní vyložení: polyuretan dle ČSN EN 15655
 • vnější ochrana: Zn + obal cementovou maltou dle ČSN EN 15542
 • vnitřní vyložení:
  malta z vysokopecního cementu odolného síranům
Tvarovky
ČSN EN 545

 
 • krycí nátěr BPA a VOC free nanášený kataforézou nebo
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1
 • epoxid nanášený práškovou metodou dle ČSN EN 14901-1

Důležité doplňující informace

Úhlová výchylka

Dovolená výchylka je maximální přípustná hodnota, kterou je nutné dodržet. Z tabulky lze vyčíst, případně obecně uvažovat, že max. výchylka zámkového spoje může být menší než u spoje těsnicího (nezámkového).

Tvarovky

Tvarovky s dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL nejsou dostupné pro DN 350 a 450. U těchto dvou dimenzí potužijte tvarovky s jednokomorovým hrdlem STANDARD + doplňkový zámkový spoj STANDARD V+i nebo STANDARD Ve.

Kombinování trubek NATURAL/STANDARD TT/NATURAL PUR v provedení s jednokomorovými hrdly STANDARD a dvoukomorovými hrdly UNIVERSAL

Při krácení na stavbě doporučueme vyznačit si značkou (barevně) původ trubních seků (zda je vytvořen z trubky s jedno nebo dvoukomorovým hrdlem (jiná tlaková třída). Do dvoukomorových hrdel se zámkovým spojem může být nasunut hladký konec z trubky s dvoukomorovým hrdlem, aby byla zajištěna  požadovaná tlaková odolnost.

Vyšší tlaky

Při požadavku na odolnost na vyšší tlaky než uvedeno v tabulce nás kontaktujte.

Viz také

Přehled a popis zámkových spojů PAM
Prozkoumejte, jak je potrubí Saint-Gobain PAM navrženo, aby odolalo vysokým tlakům
Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.