Spoje těsnicí a zámkové -potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Zámkové spoje

Technická řešení

Naše řešení pomocí zámkových spojů

Kompletní řada pro všechny vaše potřeby

Sortiment zámkových spohů PAM lze rozčlenit na základě různé úrovně výkonu s rozšířením některých doplňkových typů pro uspokojení specifických situací.

Těsnicí a zámkové spoje - potrubí z tvárné litiny - Saint Gobain PAM
Caption: 
Přehled hrdlových spojů

Řešení pro standardní situace:

Naše řešení jsou založena na následujících technikách jištění působících sil:

Výkon těchto spojů je vhodný pro plnění obvyklých požadavků na sítě pro dopravu a rozvod vody.

Řešení pro vysoké tlaky a vysoké hydraulické síly

Naše řešení jsou založena na následujících technikách jištění sil :

  • spoj UNIVERSAL Vi pro trubky a tvarovky DN 80 až 700
  • spoj UNIVERSAL Ve pro  trubky DN 80 až 1600 a tvarovky DN 100 až 1600.
  • spoj PAMLOCK pro trubky a tvarovky DN 1800 a 2000.

Spoj  UNIVERSAL Vi je určen pro stejný rozsah trubek a tvarovek jako spoj STANDARD Vi ale využívá speciálního dvoukomorového hrdla u trubek a tvarovek UNIVERSAL. Toto velmi praktické řešení (oddělení těsnicí a zámkové funkce ve spoji) zajišťuje odolnost vyšším tlakům než kterým odolá spoj STANDARD Vi s jednokomorovými hrdly. Spoj UNIVERSAL Ve  je vyvinut pro odolnost velmi vysokým tlakům, dále pro velké průměry potrubí nebo pro speciální typy pokládky. Spoj PAMLOCK je prodloužením rozsahu spoje UNIVERSAL Ve až do průměru DN 2000.

Doplňkové zámkové spoje

Naše řešení doplňkových spojů zahrnuje:

Zámkový spoj STANDARD Ve nabízí výkonnost obdobnou jako spoj UNIVERSAL Ve, rozhodnutí o nutnosti použít zámkový spoj pro vysoké tlaky může být učiněno na během stavby. Trubky nebo tvarovky s jednokomorovým hrdlem mohou být dodatečně vybaveny spojem STANDARD Ve za předpokladu vytvoření návarku na stavbě.

Spoj STANDARD Ve a STANDARD V+i lze použít také ve spojení s trubkami UNIVERSAL Vi a UNIVERSAL Ve, především u DN 350 a 450, pro které nejsou tvarovky s dvoukomorovým hrdlem aktuálně k dispozici.

Viz také