Těsnicí a zámkové spoje EXPRESS - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Spoj EXPRESS

Technická řešení

Spoj EXPRESS

Spoj EXPRESS je mechanický pružný násuvný těsnicí spoj. Nepropustnost je docílena axiálním stlačením elastomerového těsnicího kroužku prostřednictvím přítlačné příruby a litinových hákových šroubů. Základní přednosti tohoto spoje jsou:

  • při montáži není potřeba vyvinout sílu pro zasunutí hladkého konce trubky,
  • spojované kusy lze volně otáčet,
  • spoj má axiální vůli i možnost úhlové výchylky.

Spoj EXPRESS

 

Sortiment: tvarovky DN  60 až  1200; přesuvky DN 60 až 2000.

Nepropustnost je docílena axiálním stlačením elastomerového těsnicího kroužku EXPRESS prostřednictvím přítlačné příruby po dotažení litinových hákových šroubů, které se zachytí o vnější nákružek hrdla.

Popis

Hrdlo EXPRESS zahrnuje:

  • drážka pro těsnicí kroužek,
  • nákružek na okraji hrdla pro zachycení hákových šroubů,
  • prostor, který umožňuje úhlovou výchylku a podélné vychylování trubek.

 

Hrdlo má z vnější strany nákružek pro uchycení hákových šroubů. Přítlačné příruby jsou různého provedení v závislosti na DN. Přítlačné příruby a hákové šrouby jsou z tvárné litiny.

Spoj EXPRESS - popis - potrubí z tvárné litiny - Saint Gobain PAM
 

Oblast využití

Potrubí v zemi nebo nad zemí
Snadnost montáže a demontáže tohoto rozebíratelného spoje jej předurčuje zejména pro situace, kde je obtížné vyvinout axiální sílu : montáž tvarovek, pokládka nad zemí, pokládka v místech s hustou sítí podzemních vedení, v kolektorech apod.

Vlastnosti

Nepropustnost tohoto spoje je přímo závislá na utahovacím momentu šroubů. Hodnoty utahovacích momentů stanovené výrobcem musí být dodrženy (viz montážní postupy EXPRESS).

Odolnost v tlaku

DNTlaková třídaPFAPMAPEA
 zasunuté trubky
bar

bar

bar
DN 60 až DN 300C40404853
DN 350 až 600C30303641
DN 700 až DN 2000C25253035

Úhlová výchylka a axiální vůle

DNPřípustná výchylka 
(stupně)
Odklonění celé trubky
(cm)
DN 60 až 150 (6m)52
DN 200 až 300 (6 m)42
DN 350 až 600 (6m)32
DN 700 až 800 (7 m)25
DN 900 až 1000 (7m)1°30´19
DN 1100 až 1200 (8m)1°30´21
DN 1400 (8 m)konzultujte
DN 1500 a 1600 (8 m)konzultujte
DN 18001.5°konzultujte
DN 2000konzultujte

 

Značnou úhlovou výchylku, kterou spoj EXPRESS poskytuje lze využít k vynechání některých tvarovek. Spoj EXPRESS připouští axiální posun ve spoji, která umožňuje určitou dilataci.

Axiální vůle musí být považována za bezpečnostní rezervu a nesmí být používána pro opakované vychylování. Úhlová výchylka a vůle v podélném směru, které může spoj EXPRESS snášet, mu zajišťují vynikající odolnost v případě terénních poklesů nebo podemílání.

Normy

Tento spoj je v souladu s technickou specifikací v normě ČSN EN 545 a ISO 2531.  Zkoušky předepsané normou byly na tomto spoji vykonány. Těsnicí kroužek je v souladu s ČSN EN 681-1.

Viz také