Přírubový spoj- potrubí z tvárné litiny PAM

Přírubový spoj

Technická řešení

Pevný přírubový spoj

Přírubové spoje se skládají ze dvou přírub, elastomerového těsnění a ze šroubů, jejichž počet a rozměry závisí na PN a DN.
Těsnost je docílena axiálním stlačením těsnění mezi dvě příruby a utažením šroubů.

Základní vlastnosti přírubového spoje:

 • přesnost spojení,
 • možnost montáže a demontáže prvků již položeného potrubí.


Pro DN ≤ 600 existují přírubové trubky a tvarovky s pevnou (integrální) nebo otočnou (točivou) přírubou. Otočnou přírubu lze před instalací šroubů volně otáčet, což usnadňuje přesné napojení a montáž šroubů.

Princip

Nepropustnost je docílena stlačením elastomerového těsnění s kovovou vložkou mezi dvěma přírubami. Stlačení je zajištěno dotažením šroubů, jejichž počet a průměr jsou závislé na PN a DN  přírub.
Nepropustnost přímo závisí na:

 • utahovacím momentu šroubů,
 • konstrukčním řešení těsnění (ploché nebo profilové).


Rozměry, umístění a počet otvorů pro šrouby jsou stanoveny mezinárodními normami, aby byla zajištěna možnost spojení všech typů přírubových tvarovek, armatur, čerpadel a dalších přírubových příslušenství. U tvarovek z tvárné litiny rozlišujeme:

 • spoje s otočnými přírubami,
 • spoje s pevnými přírubami.

Přírubové spoje: rozdíly

 • Spoje s otočnými přírubami

Spoj s otočnými přírubami se skládá z dělených volných přírub nasazených na těle tvarovky určené pro otočné příruby. Otáčení přírub usnadňuje nastavení spojů a montáž šroubů.

 • Spoje s pevnými přírubami

Spoj s pevnými přírubami se skládá z přírub, které jsou součástí odlitku nebo jsou přivařeny.

Přírubový spoj - řez

Těsnění s kovovou vložkou

Kovová výstuha dodává těsnicímu kroužku tuhost, která usnadňuje montáž a omezuje riziko vyklouznutí těsnění za provozu.

Oblast využití

Trubky, tvarovky a armatury s přírubovými spoji se obvykle používají v nadzemních instalacích a v armaturních komorách. Přesnost spojení a možnost demontáže činí tento spoj zvláště vhodným pro instalaci v armaturních uzlech a šachtách:

 • čerpací stanice,
 • armaturní komory,
 • potrubí zavěšená nad zemí,
 • technické tunely (kolektory),
 • nádrže.

Odolnost v tlaku

Odolnost přírubového dílu je charakterizováno jeho PN. V žádném případně nesmí být přírubové trubky či tvarovky použity v provozu s vyšším dovoleným provozním tlakem (PFA) než je tlak odpovídající jeho PN.

DNPN 10PN 16PN 25PN 40
PFAPMAPEAPFAPMAPEAPFAPMAPEAPFAPMAPEA
barbarbarbarbarbarbarbarbarbarbarbar
40 až 50404853404853404853404853
60162025162025404853404853
100 až 5001620251620254048530404853
200 až 300101217162025253035404853
350 až 1200101217162025253035---
1400 až 2000101217162025------
ČSN EN 545 - příloha A.4 - tabulka A.2
Pro přírubové tvarovky DN 80 vyráběné společností Saint-Gobain PAM platí následující:
80404843404853404853404853

Normy

ISO 7005: část 2 : Kovové příruby - Příruby z litiny
ČSN EN 1092-2: Příruby a přírubové spoje. Kruhové příruby rozlišované dle PN -část 2 : příruby z litiny.

Viz také

Rozměry a vrtání přírub jsou stanoveny evropskými a mezinárodními předpisy tak, aby bylo umožněno vzájemné spojování všech přírubových kusů.
Doporučení pro spojovací materiál (soupravy) - použití s přírubovým těsněním K&Z pro PN 10-16-25-40
Doporučení pro spojovací materiál - použití s přírubovým těsněním PAM pro PN 10-16-25-40