Rozměrové charakteristiky - poturbí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Rozměry a tolerance

Technická řešení

Obecné rozměry

Základní rozměry a tolerance trubek a tvarovek z tvárné litiny jsou normalizovány:

Jmenovitá tloušťka stěny z tvárné litiny

Trubky

 • Pro DN/OD 75 až 160, BLUTOP trubky jsou třídy C25 dle ČSN EN 545, tloušťka stěny dle ISO 16631.
 • Pro DN 60 až 300, NATURAL trubky jsou třídy C40 dle ČSN EN 545, jiné třídy jsou také možné (konzultujte), tloušťka stěny dle ČSN EN 545.
 • Pro DN 350 až 600, NATURAL trubky jsou třídy C30 dle ČSN EN 545, jiné třídy jsou také možné (konzultujte), tloušťka stěny dle ČSN EN 545.
 • Pro DN>700, NATURAL trubky jsou třídy C25 dle ČSN EN 545,  jiné třídy jsou také možné (konzultujte), tloušťka stěny dle ČSN EN 545.

 

Pro dané DN musí být vnější průměr hladkého konce trubky jednotný pro jakoukoliv tlakovou třídu a tloušťku stěny.

Tolerance tloušťky litiny v souladu s normami

Norma ČSN EN 545 uvádí pouze minimální tloušťku stěny trubky pro danou tlakovou třídu, neuvádí plusové tolerance, nepřipouští minusové tolerance. Minimální tlouš´tka stěny trubky ve smyslu normy je minimální tloušťka stěny v libovolném místě trubky použitá pro výpočet PFA a tlakové třídy trubky v závislosti na jmenovité světlosti (DN). U tvarovek norma ČSN EN 545 definuje jmenovitou tloušťku odpovídající hlavní části tělesa, skutečnou tloušť ku lze v libovolném místě zvýšit tak, aby vyhověla vysokým lokálním namáháním v závislosti na tvaru odlitku. Mezní úchylky jmenovité tloušťky tvarovek musí odpovídat údajům v tabulce  (uvádí pouze spodní mezní hodnotu).

Mezní úchylky tloušť ky stěny tvarovek

Jmenovitá tloušťka stěny (e) z litiny v mmTolerance v mm
≤ 7.0– 2.3
> 7.0– (2.3 + 0.001 DN)

 

Tloušťka vyložení z cementové malty

DNTloušťka vyložení
NominálníTolerance*
mmmmmm
60 až 3004.0– 1.5
350 až 6005.0– 2.0
700 až 12006.0– 2.5
1400 až 20009.0– 3.0
* Je uvedena pouze minusová tolerance.

Užitná délka trubek (stavební délka Lu)

Užitná (stavební) délka trubky je délka uvažovaná pro výpočty celkové délky potrubí. Jedná se o délku trubky bez hrdla. Hrdlové trubky nají následující standardní užitné délky:

DNUžitná délka trubek (m)
mms hrdlem
STANDARD
s hrdlem
UNIVERSAL a PAMLOCK*
606.00-
806.005.97
1006.005.97
1256.005.97
1506.005.97
2006.005.97
2506.005.97
3006.005.97
3506.005.97
4006.005.97
4506.005.97
5006.005.97
6006.005.97
7006.966.9
8006.956.9
9006.956.9
10006.966.9
11008.198.13
12008.198.15
14008.178.09
15008.168.09
16008.168.09
18008.158.08
20008.138.025

 

DN/ODUžitná délka trubek BLUTOP/TOPAZ
mmm
756.0
906.0
1106.0
1256.0
1406.0
1606.0

Tolerance délek je ± 30 mm.
Procento trubek dodaných s kratší délkou nesmí přesahovat  10 % celkového počtu dodaných trubek pro každé DN (viz ČSN EN 545).

Délka uvažovaná pro pokládku

Pro výpočet počtu trubek potřebných pro vybudování potrubí dané délky je nutné při montáži spoje zvýšit stavební délku každé trubky pomocí vytvoření mezery, která je rezervována uvnitř (na dně) hrdla. Velikost mezery je definována jako hloubka hrdla mínus délka zasunutí hladkého konce. Mezera se liší dle DN a typu spoje (jednokomorové hrdlo STANDARD / dvoukomorové hrdlo UNIVERSAL

Délka pro pokládku = užitná délka + mezera


Vnější průměr těla trubky

Vnější průměr hladkého konce hrdlových trubek je uveden v příslušných technických listech.

Tolerance vnějšího průměru

Tolerance vnějšího průměru trubek jsou v souladu s ČSN EN 545 a ISO 2531.

 • Pro DN ≤ 300: musí být vnější průměr úseku trubky, měřeno obvodovou páskou, takový, aby umožňoval sestavení spoje neméně na 2/3 délky trubky od hladkého konce, pokud je nutno trubku zkracovat na místě montáže
 • Pro DN > 300, lze stejné pravidlo uplatnit, po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem, u trubek určených pro zkracování (tzv. "kalibrované" trubky). Kalibrované trubky musí být označeny.

Tolerance ovality

Ovalita hladkých konců trubek a tvarovek:

 • musí zůstat v mezích tolerancí pro vnější průměr OD pro DN 60 až 200;
 • nesmí překročit 1 % pro DN 250 až 600 nebo 2 % pro DN > 600 (viz ČSN EN 545).


Existuje postup ke korekci případné ovality, k dispozici u dodavatele.

Doporučení : Před každým krácením trubky doporučujeme ověřit pomocí obvodové pásky / cirkometru vnější průměr trubky v místě řezu.

Vnitřní průměr těla trubky

Vnitřní průměr  trubek vyjádřený v milimetrech odpovídá číslu DN (jmenovitý průměr) a mezní úchylky.
Norma ČSN EN 545 uvádí mezní úchylky vnitřního průměru pro trubky s vyložením z cementové malty (pro větší tloušťky stěny nebo jiný typ vnitřní ochrany trubky tyto úchylky neplatí) :

 • DN 60 až 1000: – 10 mm.
 • DN 1100 až 2000: – 0.01 DN.


Pro trubky BLUTOP hodnota DN/OD vyjadřuje vnější průměr těla trubky.

Galerie obrázků
 • Trubky z tvárné litiny - voda - Saint-Gobain PAM
 • Rozměrové charakteristiky - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
 • Trubky z tvárné litiny - voda - Saint-Gobain PAM
 • Rozměrové charakteristiky - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM