Vnitřní povlaky - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Práškový epoxid (speciální ochrana tvarovek a armatur)

Technická řešení

Práškový epoxid (speciální ochrana tvarovek a armatur)

Povrchová ochrana práškovým epoxidem zajišťuje zesílenou ochranu proti korozi u tvarovek a armatur. Práškový epoxid je nanášen na vnitřní i vnější stranu tvarovek dle ČSN EN 14901-1. Tvarovky z tvárné litiny s tímto typem povrchové ochrany jsou určené pro použití s potrubními systémy se speciálními povrchovými ochranami (STANDARD TT, ZMU, vyložení z polyuretanu a pod.) ale také doplňují sortiment všech kanalizačnímch potrubních systémů.

Proces nanášení povrchové ochrany

Povlak se na tvarovky nanáší nástřikem práškové epoxidové pryskyřice na předem otryskanou a nahřátou tvarovku, a to pomocí :

  • elektrostatickou aplikační pistolí
  • ponořením fo fluidní lázně.

Parametry povlaku

Aplikovaný epoxidový povlak má průměrnou tloušťku 250 mikrometrů. Povlak je v souladu s požadavky ČSN EN 14901 -1

Oblast použití

Tvarovky a armatury s tímto typem povlaku lze použít v korozivních i vysoce korozivních půdách nebo při přepravě agresivních nebo korozivních vod.

Materiály v kontaktu s pitnou vodou

Materiály, které používá společnost Saint-Gobain PAM  pro materiály přicházející do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu odpovídají evropským předpisům a současně jsou pozouzeny dle platné české a slovenské legislativy.

Normy

ČSN EN 14901-1

ČSN EN 545

ČSN EN 598

Oprava poškození povrchové ochrany z práškového epoxidu

  • Odhalte a očistěte poškozené místo a odstraňte případné stopy oxidace.
  • Poškozené místo dočistěte a zahlaďte brusným papírem, aby byla zajištěná dobrá adheze s opravným nátěrem.
  • Povrch očistěte, odmastěte a zahřejte před nanášením opravného epoxidového nátěru (teplota kolem 50°C).
  • Smíchejte stejné poměrové množství pryskyřice a tužidla. Připravte si pouze malé množství (velmi krátká pracovní doba: 30 min při 40 ° C).
  • Naneste epoxid špachtlí nebo štětcem.
  • Opravnou vrstvu nechejte řádně vytvrdit, po dobu tvrdnutí s tvarovkou nemanipulujte.
  • Opravný nátěr je k objednání u dodavatele tvarovky.

Viz také

Vnitřní povrch zajišťuje stálost hydraulických vlastností, kvalitu vody zamezuje korozi materiálu.