Vnitřní povlaky - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Polyuretan (PUR / PH1))

Technická řešení

Trubky s vnitřním vyložením z polyuretanu (PUR / PH1)

Speciální vnitřní povrchová ochrana z polyuretanu (označení PUR pro vodovodní potrubí DN 100 - 2000 a PH1 pro kanalizační potrubí DN 150 - 2000). Tato pasivní ochrana je tvořena vrstvou polyuretanu nanášenou na trubku přímo ve výrobně. Hladké konce trubek a vnitřní povrch hrdla je chráněn silnou vrstvou epoxidu.
Trubky pro vodovodní systémy se speciální vnitřní ochranou PUR společně s tvarovkami s ochranou z práškově nanášené silné vrstvy epoxidu jsou určeny pro použití pro dopravu a rozvod specifických, velmi měkkých vod (riziko zvýšení pH), minerálních či průmyslových vod s ohledem na omezenou možnost použití trubek s vnitřním vyložením z cementové malty.

Trubky pro kanalizační systémy se speciální vnitřní ochranou PH1 společně s tvarovkami s ochranou z práškově nanášené silné vrstvy epoxidu jsou určeny pro použití pro odvod specifických odpadních vod z průmyslových závodů včetně velmi agresivních  pH 1 - 13 včetně oblastí s vysokým rizikem septické fermentace s ohledem na omezenou možnost použití trubek s vnitřním vyložením z odstředivě nanášené malty z hlinitanového cementu.

Polyuretanový povlak je nanášen ve výrobních závodech PAM

Vynitřní povlak trubek z polyuretanu je nanášen přímo ve výrobních závodech PAM.  Vlastní výroba zajišťuje přísnou kontrolu podmínek nanášení povlaku. Polyuretan používaný ve výrobních závodech PAM je dvousložková směs bez rozpouštědel. Před nástřikem polyuretanu se trubka se zahřeje na předepsanou teplotu

Popis povrchové ochrany s vnitřní ochranou PUR:

  • vnitřní povrch těla trubky je chráněn vrstvou polyuretanu (pískové barvy)
  • vnější povrch hladkého konce trubky a vnitřek hrdla je cháněn zikno-epoxidovým nátěrem.

Vysoce náročné technické specifikace

Vzhledem k velké tloušťce vrstvy polyuretanu je trubka z tvárné litiny plně chráněna před účinky agresivních vod a také je velmi dobře chráněna během dopravy a manipulace.

Tloušťka vrstvy polyuretanu PUR pro vodovodní potrubí dle ČSN EN 15655

DNprůměrná tloušťka (μm)minimální tloušťka (μm)
100-2001300800
250-20001500800

Tloušťka vrstvy polyuretanu PH1 pro kanalizační potrubí dle ČSN EN 15655

DNprůměrná tloušťka (μm)minimální tloušťka (μm)
150-2001300800
250-7001500800
700-100018001000
1100-200020001000


Vnitřní vyložení z polyuretanu (PUR/PH1) je v souladu s požadavky ČSN EN 15655.

Technická specifikace vnitřního vyložení z polyuretanu dleČSN EN 15655

č.parametrpožadavek s odkazem na  ČSN EN 15655
1Chemická odolnost
Méně než 15 % váhový přírustek v deionizované vodě
Méně než 2 % váhová ztráta po usušení
1Chemická odolnostLess than 10% weight increase after immersion
Less than 4% weight loss after drying
2Nepřímá odolnost proti nárazu

8 J/mm na těle trubky pokryté polyuretanem

3Odolnost vůči ovalizaci

Statická deformační zkouška
2% od DN 100 do 250, následně 4%
3% od DN 300 do 600, následně 6%
4% od DN 700 do 2000, následně 8%
Po zkoušce žádné poškození nátěru

4Prodloužení při porušení>2.5%
5Odolnost povlaku v
roztoku 0,1 M NaCl
>10.m2
6Odolnostní poměr>0.8
7Odolnost stárnutí světlem
Přilnavost větší než 8 MPa po 6 měsících
venkovního skladování
8NeporéznostŽádná porucha při Holiday testu při 3kV
9TvrdostShore > 70
10Přilnavost>8 MPa při 20°C

 

Maximální trvalá provozní teplota vody při použití trubek s vyložením z polyuretanu je 45°C.
Vnitřní vyložení z polyuretanu lze použít pro vedení vody v rozmezí pH 1-13.

Viz také

Vnitřní povrch zajišťuje stálost hydraulických vlastností, kvalitu vody zamezuje korozi materiálu.
Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody
Řešení pro speciální odpadní vody