Vnitřní povlaky - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Vnitřní povrchové ochrany

Technická řešení

Vnitřní povrchová ochrana (vyložení)

Vnitřní povrchová ochrana (vyložení) má za úkol:

  • zajistit stálost hydraulický vlastností potrubí v průběhu času,
  • vyloučit riziko narušení povrchu potrubí dopravovanou vodou,
  • trvale zajišťovat kvalitu dopravované vody.

Společnost Saint-Gobain PAM nabízí celou řadu vnitřních povrchových ochran, které odpovídají všem typům dopravovaných vod (pitná voda, odpadní vody či speciální vedené vody) v souladu s ČSN EN 545, 598.

V závislosti na agresivitě dopravované vody se může vnitřní povrchová ochrana potrubí dělit na tři skupiny::

  • klasická ochrana - vyložení z cementové malty, která je vhodná pro převážnou většinu surových a pitných vod (z vysokopecního cementu) nebo většinu běžných odpadních vod (z hlinitanového cementu),
  • zesílená ochrana - vhodná pro vody agresivní vůči cementům (měkké, kyselé, silně abrazivní či speciální odpadní vody a kanalizace s vysokou koncentrací H2S) - vyložení z polyuretanu, DUCTAN či práškový epoxid
  • speciální ochrana - navržená pro zvláštní případy agresivních vod (průmyslové vody, kaly...). Např. systém MINERAL - konzultujte.

Technici společnosti Saint-Gobain PAM pro Vás na vyžádání provedou vyhodnocení rozboru a doporučení vhodného vyložení potrubí pro Váš případ.

Shrnutí základních druhů vnitřních povrchových ochran (vyložení ) pro vodovody a kanalizace

skupina vnitřní vyloženívnitřní vyložení trubekvnitřní povlak tvarovekproduktová řada
Základní - vodovodyvysokopecní cementová maltaAQUACOAT fitting - nanášený kataforézně či epoxid nanášený práškovou metodouNATURAL, PROCESS, ALPINAL
Základní - vodovodyvysokopecní cementová maltaepoxid nanášený práškovou metodouSTANDARD TT, ZMU
Základní -vodovodyDUCTANepoxid nanášený práškovou metodouBLUTOP
Speciální - vodovodypolyuretanepoxid nanášený práškovou metodouNATURAL, STANDARD TT, 
Základní - kanalizacehlinitanová cementová maltaepoxid nanášený práškovou metodouINTEGRAL, INTEGRAL TT, INTEGRAL ZMU, 
Základní - kanalizaceDUCTANepoxid nanášený práškovou metodouINTEGRAL DUCTAN, TOPAZ
Speciální - kanalizacepolyuretanepoxid nanášený práškovou metodouINTEGRAL PH1

 

Další typy a vyložení a možnost kombinace vnitřní a vnější ochrany konzultujte.

Materiály, které používá společnost Saint-Gobain PAM  pro materiály přicházející do styku s vodou určenou pro lidskou spotřebu odpovídají evropským předpisům a současně jsou pozouzeny dle platné české a slovenské legislativy.

Viz také

Vnitřní vyložení trubek pro bezpečnou přepravu měkké vody
Řešení pro speciální odpadní vody