Obal z cementové malty - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

ZMU/ INTEGRAL ZMU

Technická řešení

ZMU / INTEGRAL ZMU - speciální vnější ochrana tvořená obalem z cementové malty

Základem speciální povrchové ochrany trubek řady ZMU pro DN 80 až 1200 je továrně nanášený obal z cementové malty (ZMU = Zementmörtel-Umhüllung). Trubky s vnější ochranou tvořenou obalem z  cementové malty v sobě kombinují vnější mechanickou ochranu s vysokou úrovní ochrany proti korozi. 

Vněšjší povrchová ochrana ZMU je součástí uceleného systému řad ZMU a INTEGRAL ZMU, a to i v provedení DIREXIONAL ZMU, které zahrnují nejen trubky s ochranou cementovým obalem, ale i tvarovky, spoje a příslušenství. Ochrana ZMU je určena pro pokládku do velmi korozivních zemin vyjma oblastí s vysokou hustotou bludných proudů (konzultujte) a také pro uložení do kamenitého prostření či bezvýkopové techniky pokládky v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN 15542.

Skladba ochrany trubek:
  • žárové pokovení Zn v množství  200 g/m2
  • adhezní spojvací vrstva
  • obal z cementové malty vystužené vlákny a pryskyřicí. Jmenovitá tloušťka cementového obalu je 5 mm.

Obal z cementové malty - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM
Caption: 
Popis vnější ochrany trubek ZMU

Technická specifikace

  • Tloušťka cementového obalu 5 mm je pro všechny dimenze trubek ZMU jednotná,
  • vizuální značení - vnější povrch cementového obalu je pro vodovodní trubky DN 80 - 700 modré barvy, pro DN 800 - 1200 šedé barvy a knalizační trubky jsou červenohnědé barvy
  • povrchová ochrana je v souladu s ČSN EN 15542

Ochrana ZMU je v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN ISO 2531, je provedena dle ČSN EN 15542.

Specifikace ochrany spojů

Pro kompletaci protikorozní ochrany musí být všechny spoje chráněny:

  • hrdlové spoje DN 80 až 300 - elastomerovou manžetou (alternativně termosmrštitelnou manžetou)
  • hrdlové spoje DN 350 až 1200 - termosmrštitelnou manžetou
  • přírubové spoje také doporučujeme chránit z hlediska ochrany spojovacího materiálu např. pomocí temosmrštitelné manžety
  • při bezvýkopové pokládce (HDD, berslining...) je třeba navíc ještě mechanicky chránit manžetu spoje např. plechovým límcem proti poškození manžety běhěm pokládky (viz katalog DIREXIONAL)

Poznámka

Zámkové spoje STANDARD VeSTANDARD V+i nelze použít s trubkami řady ZMU či INTEGRAL ZMU, protože tyto trubky nemají na hrdle koleret (nákružek), který je nutný pro montáž těchto spojů.

Viz také

Vnější povrchová ochrana zajišťuje dlouhodobou ochranu potrubí proti negativním vlivům okolního prostředí.
Přehled standardních bezvýkopových technik pokládky potrubí z tvárné litiny.