Obal z cementové malty - trubky z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

ZMU/ INTEGRAL ZMU

Technická řešení

ZMU / INTEGRAL ZMU - speciální vnější ochrana tvořená obalem z cementové malty

Základem speciální povrchové ochrany trubek řady ZMU pro DN 80 až 1200 je továrně nanášený obal z cementové malty (ZMU = Zementmörtel-Umhüllung). Trubky s vnější ochranou tvořenou obalem z  cementové malty v sobě kombinují vnější mechanickou ochranu s vysokou úrovní ochrany proti korozi. 

Vnější povrchová ochrana ZMU je součástí uceleného systému řady ZMU a INTEGRAL ZMU, a to i v provedení pro bezvýkopovovou pokládku DIREXIONAL ZMU, které zahrnují nejen trubky s ochranou cementovým obalem, ale i tvarovky, spoje a příslušenství. Ochrana ZMU je určena pro pokládku do velmi korozivních zemin vyjma oblastí s vysokou hustotou bludných proudů (konzultujte) a také pro uložení do kamenitého prostření či bezvýkopové techniky pokládky v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN 15542.

Skladba ochrany trubek:
  • vnější povlak BioZinalium - žárové pokovení ZnAl(Cu) v množství  400 g/m2
  • adhezní spojvací vrstva
  • obal z cementové malty vystužené vlákny a pryskyřicí dle ČSN EN 15542. 
 
Ochrana trubek s cementovým obalem
Caption: 
Popis ochrany trubek řady ZMU

 

Technická specifikace

  • Tloušťka cementového obalu 5 mm je pro všechny dimenze trubek ZMU jednotná,
  • vizuální značení - vnější povrch cementového obalu je univerzálně šedý  jak pro vodovodní trubky tak i pro kanalizační trubky. Hrdlo a hladký konec trubek pro vodovody je modré, pro kanalizace červenohnědé barvy.
  • povrchová ochrana je v souladu s ČSN EN 15542

Trubky ZMU jsou v  souladu s ČSN EN 545 a trubky INTEGRAL ZMU jsou v souladu s ČSN EN 598 . Vnější ochrana je provedena dle ČSN EN 15542.

Specifikace ochrany spojů

Pro kompletaci protikorozní ochrany musí být všechny spoje chráněny:

  • hrdlové spoje DN 80 až 300 - elastomerovou manžetou (alternativně termosmrštitelnou manžetou)
  • hrdlové spoje DN 350 až 1200 - termosmrštitelnou manžetou
  • přírubové spoje také doporučujeme chránit z hlediska ochrany spojovacího materiálu např. pomocí temosmrštitelné manžety
  • při bezvýkopové pokládce (HDD, berslining...) je třeba navíc ještě mechanicky chránit manžetu spoje např. plechovým límcem proti poškození manžety běhěm pokládky (viz katalog DIREXIONAL)

Poznámka

Zámkové spoje STANDARD VeSTANDARD V+i nelze použít s trubkami řady ZMU či INTEGRAL ZMU, protože tyto trubky nemají na hrdle koleret (nákružek), který je nutný pro montáž těchto spojů.

Viz také

Vnější povrchová ochrana zajišťuje dlouhodobou ochranu potrubí proti negativním vlivům okolního prostředí.
Přehled standardních bezvýkopových technik pokládky potrubí z tvárné litiny.