Vnější povrchové ochrany - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Zinek

Technická řešení

Zinek

Klasická vnější povrchová ochrana trubek z tvárné litiny dle ČSN EN 545 je tvořena vrstvou žárově nanášeného kovového zinku (min. 200 g/m2) s krycím porézním nátěrem. Dříve se jednalo o bitumenový nátěr, který byl postupně nahrazen epoxidovými nátěry. V současné době přechází PAM na vnější povlak BioZinalium s vnějším krycím nátěrem z akrylové pryskyřice na vodní bázi AQUACOAT. Zinková povrchová ochrana společně s porézní krycí vrstvou je aktivní ochrana vhodná pro většinu zemin. Nová generace vnějších ochran BioZinalium významně rozšiřuje oblast použití trubek v zeminách s s vyšším stupněm agresivity.

Skladba základní zinkové ochrany

Povrchová ochrana Zinek se skládá z::

  • vrstvy žárovně nanášeného kovového zinku pomocí elektrického oblouku ze zinkového drátu (min. hmotnost 200 g/m2, což je o 50 % více, než je požadavek základní ochrany v ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ISO 2531), která je předepsána jako 130 g/mzinku),
  • krycí bitumenový nátěr (porézní) o min. tloušťce 100 mikronů)  nebo alternativní ekvivalent.

Mechanismus ochrany

Zinková ochrana je aktivní ochrana, která využívá galvanického účinku článku železo/zinek. Mechanismus ochrany je dvojí:

  • Vytvoření stabilní ochranné vrstvy

Ve styku s okolní zeminou se kovový zinek pozvolna mění v kompaktní nepřilnavý, nepropustný a soudržný nános nerozpustných solí zinku, které tvoří ochannou bariéru. Postupné zanášení pórů umožňuje galvanickou ochranu a zacelování trhlinek a současně podporuje tvorbu stabilní a nerozpustné vrstvy sloučenin vzniklých přeměnou zinku.

  • Samozacelování poškozených míst

K tomuto jevu dochází jako první. Jednou ze zvláštností ochrany Zinek je její schopnost obnovovat souvislost ochrnné vrstvy na místech drobných poškození povrchu. Ionty Zn++ se přesouvají přes vrchní vrchní vrstvu a usazují se na poškozeném místě, kde se dále přeměňují na stabilní a nerozpustné produkty koroze zinku.

Princip fungování ochrany Zinek
Caption: 
Samozacelování poškozených míst

Výhody ochrany Zinek 200 g/m2 

Společnost Saint-Gobain PAM používala silnější zinkovou vrstvu v množství 200 g/m2 (namísto normami doporučených 130 g/m2). Tím se značně prodlužuje doba, po kterou zinek zajišťuje aktibní ochranu trubky. 50% zinku navíc přináší podstatné prodloužení doby životnosti galvanické ochrany.

Ochrana Zinek 200 g/m2
Caption: 
Prodloužení trvání ochrany

Oblast využití

Norma ČSN EN 545 a ČSN EN 598 definuje použití trubek se zinkovou ochranou do většiny typů zemin.  Na základě dlouholetých zkušeností v praxi společnost PAM zvolila zvýšené množstvi zinku 200 g/m2jako základ pro veškerou svoji produkci trubek. Nicméně v některých případech je třeba vrstvu zinku doplnit o polyetylenový obal. Na základě neustálého vlastního vývoje povrchových ochran dnes již  společnost PAM postupně nahrazuje zinkovou ochranu ochranou BioZinalium, která má širší oblast použití a není již  potřeba na stavbě používat polyetylenový rukávec. V extrémně korozivních půdách nebo v případě výskytu vysokých hustot bludných proudů může být doporučeno použití trubek se speciálními povrchovými ochranami.

Technici společnosti Saint-Gobain PAM Vám pomohou s vyhodnocením průzkumů půd, krozních průzkmů a místních podmínek a doporučí Vám nejvhodnější povrchovou ochranu.

Ochrana zinkem je velmi účinná i při dopravě, skladování, manipulaci a pokládce trubek: odolnost zinku zajišťuje dlouhodobou ochranu trubek.

Normy

Ochrana Zinek je v souladu s ČSN EN 545, ČSN EN 598 a ČSN EN ISO 2531. Povrchová ochrana Zinek je vhodná pro většinu zemin (podrobně je použití definováno v příloze D.2.1 normy ČSN EN 545 a příloze B 2.1. normy ČSN EN 598), s výjmkou :

  • půd s nízkou rezistivitou menší než 1500 Ω.cm při instalaci nad hladinou podzemní vody nebo menží než 2500 Ω.cm pod hladinou podzemní vody
  • smíšených půd, tj. obsahujících dva nebo více druhů půd
  • půd s pH méně než 6 a vysokou rezervou kyselosti
  • půd obsahujících odpadky, popel, škváru nebo znečištěné odpady nebo kapalné průmyslové odpady

Viz také

Trubky, tvarovky, spoje a příslušenství pro všechny konfigurace staveniště a geografické terény.
Trubky a tvarovky a příslušenství pro kanalizační systémy.