STANDARD TT-PUX / INTEGRAL TT-PUX

Technická řešení

STANDARD TT-PUX / INTEGRAL TT-PUX - speciální vnější ochrana z polyuretanu

Řada STANDARD TT-PUX pro vodovody a INTEGRAL TT-PUX pro kanalizace DN (800 až 2000 zahrnuje trubky se speciální vnější povrchovou ochranou  vrstvou z polyuretanu aplikovanou ve výrobním závodě dle ČSN EN 15189. Hladké konce a vnitřek hrdla trubek jsou chráněna vrstvou práškově nanášeného epoxidu v souladu s ČSN EN 14901-1. 
Tento typ speciální povrchové ochrany je speciálně vyvinut pro pokládku do velmi agresivních zemin včetně výskytu bludných proudů. V profilech DN 700 a menších je vhodným řešením do těžkých korozivních terénů vnější ochrana extrudovaným polyetylenem TT-PE.

Polyuretanový povlak nanášený ve výrobních závodech Saint-Gobain PAM

Polyuretanová ochranná vrstva se nanáší na trubky v továrnách Saint-Gobain PAM. Tato vlastní výroba umožňuje provádět přísnou kontrolu podmínek nanášení této ochranné vrstvy. Každá trubka je testována a zkontrolována po aplikaci PUX vrstvy pomocí jiskrové zkoušky (Holiday test), která ověří kontinuitu této ochrany (vrstva izoluje trubku od okolního prostředí). Používaný polyuretan je dvousložkový bez rozpouštědel. Otryskaná trubka se zahřeje na teplotu, která umožní nanesení dvou vrstev práškového polyuretanu.

V případě trubek s ochranou TT-PUX:

  • celý vnější povrch trubek je potažen polyuretanem,
  • hladké konce a vnitřek hrdla je chráněn epoxidem.

Epoxidový povlak (v souladu s ČSN EN 14901-1) je používán na hladkém konci a uvnitř hrdla, protože poskytuje ekvivalentní ochranu vzhledem k menší tloušťce ochranné vrstvy, což umožňuje lepší podmínky při montáži spojů.

Technická specifikace

Vrstva nanášeného polyuretanu je silná tak, aby dostatečně ochránila trubku z tvárné litiny nejen v extrémně agresivních půdních podmínkách, ale i během transportu a při manipulaci ve výkopu.

Č.ParametrPožadavek
dle ČSN EN 15189
1Chemická odolnostMéně než 15 % váhový přírustek v deionizované vodě
Méně než 2 % váhová ztráta po usušení
1Chemická odolnostMéně než 10 % váhový přírůstek v kyselině sírové,
Méně než 4 % váhová ztráta po usušení
2Odolnost proti nárazu8 J/mm na těle trubky
3Odolnost odsazení<10% při 10 MPa
4Prodloužení při porušení>2.5%
5Odolnost povrchu v roztoku 0.1 M NaCl >108 Ω.m2
6Odolnostní poměr>0.8
7Přilnavost8MPa při 23°C
8NeporéznostŽádná porucha při Holiday testu

Tlouštka ochranné vrstvy trubek TT-PUX

Ochranná vrstva TT-PUX je v souladu s ČSN EN 15189.

 Průměrná tloušťka μmMinimální tloušťka µmMateriál
Tělo900700Polyuretan
Hrdlo380300Epoxid
Hladký konec380300Epoxid


Povrchová ochrana  TT-PUX může být vystavena trvalýmm provozním teplotám  do 50°C.

Zjednodušená specifická ochrana spojů

Stejně jako ostatní systémy z tvárné litiny i trubky s ochranouTT-PUX se snadno montují. Po provedení montáže těsnicích spojů nejsou na stavbě nutná žádná další opatření k ochraně spojů s výjimkou použití spojů zámkových, kde je nutné použít speciální ochranu spojů, která se aplikuje přímo na staveništi.

Oblasti s horkým klimatem

V zemích s horkým klimatem (některé Africké země a země Středního Východu) není doporučeno používat speciální ochranu TT-PE z důvodu rizika tečení HDPE během dopravy a skladování (teploty mohou překračovat 80 °C). Z těchto důvodů jsme schopni v případě požadavku nabídnout i v ČR obě speciální ochrany z polyetylénu a polyuretanu v profilech DN 80 až 1000.

Kontaktujte naše zástupce pro doporučení vhodné povrchové ochrany pro Vaše podmínky.

Poznámka

S řadou TT-PUX lze použít všechny typy těsnicích i zámkových spojů.

Viz také

Vnější povrchová ochrana zajišťuje dlouhodobou ochranu potrubí proti negativním vlivům okolního prostředí.
Stanovení korozivity půdy je základním předpokladem pro volbu vhodné povrchové ochrany pro potrubí uložená v zemi.