Vnější povrchové ochrany - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Polyetylénový obal

Technická řešení

Polyetylénový obal

Polyetylénový obal ve formě návleku z polyetylénové folie o  nízké hustotě se návléká na potrubí při pokládce tak, aby těsně přiléhal. V minulosti byl používán  jako doplňková  ochrana pro základní ochranu potrubí Zinek v místech, kde byla zvýšená krozivita půdy. V současnosti společnost PAM přechází na výkonnější vnější povrchovou ochranu trubek BioZinalium, která umožňuje širší uplatnění trubek v korozivním prostředí, a tedy dodatečná ochrana formou polyetylénového návleku již nemá své uplatnění.
 

Popis

Polyetylénový obal je fólie z LDPE (polyetylen o nízké hustotě), navlečený na část potrubí určené k ochraně a připevněný pomocí:

  • lepicí pásky na každém konci obalu trubky nebo spoje,
  • vázacích drátů v mezilehlých úsecích.

Polyetylénový obal

Technika ochrany polyetyléhovým návlekem spočívá v navlečení ochranného obalu na tělo trubky (mimo výkop) s následným převlečením obalu přes spoj trubek (vy výkopu na místě pokládky, po provedení spoje). 

Mechanismus ochrany

Polyetylénový obal je používán jako doplněk ochrany Zinek. Jeho princip spočívá v tom, že izoluje potrubí od přímého kontaktu s korozivní půdou (netoří se elektrochemický článek) a zabraňuje vstupům a výstupům bludných proudů. Ochrana provedená tímto způsobem je účinná, i když dojde k malému zatečení vody pod polyetylénový obal, neboť  místo heterogenního prostředí (zemina) působí na trubku homogenní prostředí o malé tloušťce. 

Oblast použití

PAM doporučuje používat tuto doplňkovou ochranu trubek s ochranou Zinek pro pokládku potrubí do zemin se zvýšenou korozivitou, mezi něž patří:

  • zeminy s nízkým měrným odporem (což je ukazatel korozivity)
  • oblasti s výskytem bludných proudů
  • zeminy s vysokým obsahem síranů nebo chloridů nebo prostředí s vysokou bakteriální činností

O použití polyetylénového obalu může být rozhodnuto až v okamžiku otevření výkopu, pokud to místní podmínky vyžadují. Polyetylénový obal obecně není potřeba používat pro ukládání trubek s povrchovou ochranou BioZinalium do korozivních zemin. Jedná-li se o extrémně korozivní prostředí (přímořské oblasti, bažiny, slaná spodní voda, velmi vysoké hodnoty bludných proudů) je nezbytné v tomto úseku použít speciální povrchovou ochranu. Technici společnosti Saint-Gobain Vám ochotně pomohou s volbou vhodné povrchové ochrany.

Normy

Ochrana polyetylenovým rukávcem je v souladu s ČSN EN 545 a ČSN EN 598 viz příloha D1.1. ČSN EN 545 a příloha B1.1. normy ČSN EN 598

Viz také

Vnější povrchová ochrana zajišťuje dlouhodobou ochranu potrubí proti negativním vlivům okolního prostředí.