Vnější povrchové ochrany - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Vnější povrchové ochrany

Technická řešení

Vnější povrchová ochrana

Základním smyslem vnějších povrchových ochran je zajistit dlouhodobou účinnou ochranu proti korozivnímu účinku zemin nebo specifickým podmínkám pokládky (kamenité prostředí, tepelná izolace, bezvýkopové metody instalace...). Společnost Saint-Gobain PAM nabízí ucelené řady vnějších povrchových ochran, které pokryjí požadavky na ochranu potrubí ve všech případech korozivnosti půdy či specifických podmínek pokládky. Všechny ochrany vyhovují požadavkům normy ČSN EN 545 pro vodovody nebo ČSN EN 598 pro kanalizace.

Typy vnější povrchové ochrany ze sortimentu  PAM pro trubky a tvarovky lze rozdělit do základních skupin:

  • základní vnější ochrana - vhodná pro převážnou většinu zemin (NATURAL, CLASSIC, PROCESS, ALPINAL, INTEGRAL, BLUTOP, TOPAZ, GRAVITAL),
  • speciální vnější ochrana - přizpůsobená pro zeminy s extrémní korozivitou bez přítomnosti bludných proudů (ZMU), s bludnými proudy (STANDARD TT) pro bezvýkopovou pokládku (DIREXIONAL),
  • doplňková vnější ochrana - pro specifické podmínky pokládky a prostředí (ISOPAM, PE obal).

Doporučení pro použití vnějších povrchových ochran pro vodovodní či kanalizační potrubí dle ČSN EN 545, 598 a ISO 2531)

Vnější povrchová ochrana
Místo uložení
NATURAL / INTEGRAL ZINALIUM (ZnAl 400 g/m2  + nátěr)
CLASSIC / INTEGRAL (Zn 200 g/m+ nátěr)STANDARD TTZMU
Nad hladinou podzemí vodyVyhovuje (vyjma níže uvedených omezení)Vyhovuje v půdách s rezistivitou vyšší než 1500 Ω.cm*Vyhovuje bez omezeníVyhovuje (vyjma níže uvedených omezení)
Pod hladinou podzemní vodyVyhovuje; v oblastech s mořskou vodou pouze při rezistivitě vyšší než 500 Ω.cm*Vyhovuje; v oblastech s mořskou vodou pouze při rezistivitě vyšší než 2500 Ω.cm*Vyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Kyselé půdyNevyhovuje v půdách s vysokou rezervou kyselosti (zejména kyselých rašelinných půd)Nevyhovuje v půdách s  pH nižším než
6 nebo v půdách s vysokou rezervou kyselosti
Vyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Smíšené půdyVyhovuje bez omezeníNevyhovujeVyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Půdy obsahující odpady, popel, půdy znečištěné mlékárenskými, průmyslovými odpady nebo průmyslovými odpadními vodami NevyhovujeNevyhovujeVyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Přítomnost bludných proudů **NevyhovujeNevyhovujeVyhovuje bez omezeníNevyhovuje
Výrobní řada PAMDN 60 až 1000DN 1100 až 2000DN 60 až 2000DN 80 až 1200


* rezistivita měřena  v hloubce uložení potrubí; ** vyhodnocení korozního průzkumu a doporučení vhodné ochrany konzultujte s našim technickým oddělením

Trubky řady NATURAL a INTEGRAL DN 60 až 1000

Trubky řady NATURAL a INTEGRAL mají vnější povrchovou ochranu tvořenou silnou vrstvou žárového pokovení ZINALIUM (slitina ZnAl v hmotnostním poměru 85% Zn – 15% Al) v množství 400 g/ms nebo bez příměsi mědi)  a krycím akrylovým nátěrem AQUACOAT. Trubky řady NATURAL doplňuje sortiment tvarovek s povrchovou ochranou NATURAL (povlak z kataforézně nanášeného epoxidu tloušťky 70 mikrometrů) nebo povrchovou ochranou STANDARD TT (vrstva práškově nanášeného epoxidu dle ČSN EN 14901 tloušt´ky 250 mikrometrů). Kanalizační tvarovky (všech výrobních řad) jsou vždy opatřeny vnějším a vnitřním povlakem STANDARD TT (práškově nanášený epoxid dle ČSN EN 14901 tloušť ky 250 mikronů).

Trubky a tvarovky řady NATURAL /  INTEGRAL lze uložit do většiny půd vyjma:

  • kyselé rašelinné půdy;
  • půdy obsahující odpady, popel, půdy znečištěné mlékárenskými, průmyslovými odpady nebo průmyslovými odpadními vodami ;
  • půdy pod hladinou slané mořské vody
  • půdy s výskytem vysokých hodnot bludných proudů

Technické týmy Saint-Gobain PAM  jsou připraveny Vám pomoci s vyhodnocením korozních průzkumů a doporučit vhodnou povrchovou ochranu pro Váš projekt.

Přehled vnějších povrchových ochran potrubí pro vodovody a kanalizace DN 60 až 1000.

TypTrubkyTvarovky
základní povrchová ochrana DN 60 až 1000, vodovody
BLUTOP
DN/OD 75-160
Zn/Al (Cu) 400g/m2 + modrý AQUACOAT)práškový epoxid ČSN EN 14901
NATURAL BioZinalium
DN 60-600
Zn/Al (Cu) 400g/m2 + modrý AQUACOAT)modrá kataforéza nebo práškový epoxid ČSN EN 14901
NATURAL Zinalium
DN 700-1000
Zn/Al 400g/m2 + modrý AQUACOAT)modrá kataforéza nebo práškový epoxid ČSN EN 14901
DN 80-500
Zn 200 g/m2 + černý AQUACOAT)uvnitř cement / vně bitumen či ekvivalent
DN 100-400
Zn/Al 400g/m2 + černý nátěr AQUACOAT nebo ekvivalent)modrá kataforéza nebo práškový epoxid ČSN EN 14901
základní povrchová ochrana DN 80 až 1000, kanalizace
DN/OD 75-160
Zn/Al (Cu) 400g/m2 + červenohnědý AQUACOAT)práškový epoxid ČSN EN 14901
INTEGRAL BioZinalium
DN 80-600
Zn/Al (Cu) 400g/m2 + červenohnědý AQUACOAT)práškový epoxid ČSN EN 14901
INTEGRAL Zinalium
DN 700-1000
Zn/Al 400g/m2 + červenohnědý AQUACOAT)práškový epoxid ČSN EN 14901
DN 150-300
Zn/Al (Cu) 400g/m2 + červenohnědý AQUACOAT)práškový epoxid ČSN EN 14901
speciální povrchová ochrana DN 80 až 1000, vodovody
DN 80-700
Zn 200g/m2 + extrudovaný polyetylen EN 14628práškový epoxid ČSN EN 14901
DN 100-1000
polyuretan ČSN EN 15189práškový epoxid ČSN EN 14901
DN 80-1200
Zn 200g/m2 + obal cementovou maltou EN 15542práškový epoxid ČSN EN 14901
speciální povrchová ochrana DN 80 až 1000, kanalizace
DN 80-700
Zn 200g/m2 + extrudovaný polyetylen EN 14628práškový epoxid ČSN EN 14901
DN 150-1000
polyuretan ČSN EN 15189práškový epoxid ČSN EN 14901
DN 80-1200
Zn 200g/m2 + obal cementovou maltou EN 15542práškový epoxid ČSN EN 14901

Přehled typů vnějších povrchových ochran potrubí pro vodovody a kanalizace DN 1100 až 2000.

TypTrubkyTvarovky
základní povrchová ochrana DN 1100 až 2000, vodovody
DN 1100-2000
Zn 200 g/m2 + černý AQUACOAT)
kataforéza, práškový epoxid ČSN EN 14901,
nebo bitumenový nátěr
základní povrchová ochrana DN 1100 až 2000, kanalizace
DN 1100-2000
Zn 200 g/m2 + červenohnědý
AQUACOAT)
práškový epoxid ČSN EN 14901
speciální povrchová ochrana DN 1100 až 2000, vodovody
DN 1100-2000
polyuretan ČSN EN 15189práškový epoxid ČSN EN 14901
speciální povrchová ochrana DN 1100 až 2000, kanalizace
DN 1100-2000
polyuretan ČSN EN 15189práškový epoxid ČSN EN 14901

 

Viz také

Vnitřní povrch zajišťuje stálost hydraulických vlastností, kvalitu vody zamezuje korozi materiálu.