Vnější povrchové ochrany - potrubí z tvárné litiny - Saint-Gobain PAM

Vnější povrchové ochrany

Technická řešení

Vnější povrchová ochrana

Základním smyslem vnějších povrchových ochran je zajistit dlouhodobou účinnou ochranu proti korozivnímu účinku zemin nebo specifickým podmínkám pokládky (kamenité prostředí, tepelná izolace, bezvýkopové metody instalace...). Společnost Saint-Gobain PAM nabízí ucelené řady vnějších povrchových ochran, které pokryjí požadavky na ochranu potrubí ve všech případech korozivnosti půdy či specifických podmínek pokládky. Všechny ochrany vyhovují požadavkům normy ČSN EN 545 pro vodovody nebo ČSN EN 598 pro kanalizace.

Typy vnější povrchové ochrany ze sortimentu  PAM pro trubky a tvarovky lze rozdělit do základních skupin:

  • základní vnější ochrana - vhodná pro převážnou většinu zemin (NATURAL, PROCESS, ALPINAL, INTEGRAL, BLUTOP, TOPAZ, BIOGAN),
  • speciální vnější ochrana - přizpůsobená pro zeminy s extrémní korozivitou bez přítomnosti bludných proudů (ZMU), s bludnými proudy (STANDARD TT) pro bezvýkopovou pokládku (DIREXIONAL),
  • doplňková vnější ochrana - pro specifické podmínky pokládky a prostředí (ISOPAM).

Doporučení pro použití vnějších povrchových ochran pro vodovodní či kanalizační potrubí dle ČSN EN 545, 598 a ISO 2531)

Vnější povrchová ochrana
Místo uložení
NATURAL / INTEGRAL BioZINALIUM
STANDARD TTZMU
Nad hladinou podzemí vodyVyhovuje (vyjma níže uvedených omezení)Vyhovuje bez omezeníVyhovuje (vyjma níže uvedených omezení)
Pod hladinou podzemní vodyVyhovuje; v oblastech s mořskou vodou pouze při rezistivitě vyšší než 500 Ω.cm*Vyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Kyselé půdyNevyhovuje v půdách s vysokou rezervou kyselosti (zejména kyselých rašelinných půd)Vyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Smíšené půdyVyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Půdy obsahující odpady, popel, půdy znečištěné mlékárenskými, průmyslovými odpady nebo průmyslovými odpadními vodami NevyhovujeVyhovuje bez omezeníVyhovuje bez omezení
Přítomnost bludných proudů **NevyhovujeVyhovuje bez omezeníNevyhovuje
Výrobní řada PAMDN 60 až 1000DN 60 až 2000DN 80 až 1200

* rezistivita měřena  v hloubce uložení potrubí; 
** vyhodnocení korozního průzkumu a doporučení vhodné ochrany konzultujte s našim technickým oddělením

Trubky řady NATURAL BioZinalium a INTEGRAL BioZinalium DN 60 až 2000

Trubky řady NATURAL BioZinalium a INTEGRAL BioZinalium mají vnější povrchovou ochranu tvořenou silnou vrstvou žárového pokovení označovanou jako BioZinalium (slitina ZnAl v hmotnostním poměru 85% Zn – 15% Al v množství 400 g/ms příměsi mědi)  a krycím akrylovým nátěrem AQUACOAT. Trubky řady NATURAL doplňuje sortiment tvarovek s povrchovou ochranou AQUACOAT fitting = kataforézně nanášený povlak tloušťky 70 mikrometrů šetrný k vodě, životnímu prostředí i osobám s nátěrem pracujícím; nátěr je VOC free, BPA free. Alternativně lze použít tvarovky s těžkou protikorozní povrchovou ochranou (TT) = práškově nanášený epoxid dle ČSN EN 14901-1 tloušťky 250 mikrometrů). Kanalizační tvarovky (všech výrobních řad) jsou vždy opatřeny těžkou protikorozní povrchovou ochranou (TT) = práškově nanášený epoxid dle ČSN EN 14901-1 tloušt´ky 250 mikrometrů).

Trubky a tvarovky řady NATURAL BioZinalium /  INTEGRAL BioZinalium lze uložit do většiny půd vyjma:

  • kyselé rašelinné půdy;
  • půdy obsahující odpady, popel, půdy znečištěné mlékárenskými, průmyslovými odpady nebo průmyslovými odpadními vodami ;
  • půdy pod hladinou slané mořské vody s rezistivitou nižší než 500 Ω cm
  • půdy s výskytem vysokých hodnot bludných proudů

Technické týmy Saint-Gobain PAM  jsou připraveny Vám pomoci s vyhodnocením korozních průzkumů a doporučit vhodnou povrchovou ochranu pro Váš projekt.

Přehled vnějších povrchových ochran potrubí pro vodovody a kanalizace DN 60 až 2000.

TypTrubkyTvarovky
základní povrchová ochrana DN 60 až 2000, vodovody
DN/OD 75-160
BioZinalium®práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 60-2000
BioZinalium®modrá kataforéza nebo práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 80-500
BioZinalium®uvnitř cement / vně bitumen nebo práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 100-400
BioZinalium®modrá kataforéza nebo práškový epoxid ČSN EN 14901-1
základní povrchová ochrana DN 80 až 2000, kanalizace
DN/OD 75-160
BioZinalium®práškový epoxid ČSN EN 14901-1
INTEGRAL BioZinalium
DN 80-2000
BioZinalium®práškový epoxid ČSN EN 14901-1

BIOGAN

DN 150 a 200

BioZinalium®práškový epoxid ČSN EN 14901-1
speciální povrchová ochrana DN 80 až 2000, vodovody
DN 80-1000
BioZinalium® + extrudovaný polyetylen EN 14628práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 100-2000
polyuretan ČSN EN 15189práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 80-1200
BioZinalium® + obal cementovou maltou EN 15542práškový epoxid ČSN EN 14901-1
speciální povrchová ochrana DN 80 až 2000, kanalizace
DN 80-1000
BioZinalium® + extrudovaný polyetylen EN 14628práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 150-2000
polyuretan ČSN EN 15189práškový epoxid ČSN EN 14901-1
DN 80-1200
BioZinalium® + obal cementovou maltou EN 15542práškový epoxid ČSN EN 14901-1

 

Viz také

Vnitřní povrch zajišťuje stálost hydraulických vlastností, kvalitu vody zamezuje korozi materiálu.