koeficient bezpečnosti

Koeficient bezpečnosti

Technická řešení

Koeficient bezpečnosti

Mechanická namáhání (vnitřní tlak a vnější zatížení), působící na potrubí za provozu, mohou být stanovena s vysokou mírou přesnosti. Je však mnohem obtížnější s jistotou předvídat napětí, kterým budou potrubí vystavená v průběhu času. Záměrem společnosti PAM je zajistit co nejdelší životnost svých potrubí z tvárné litiny, a proto používá vysoké koeficienty bezpečnosti.

Minimální návrhové koeficienty bezpečnosti 

Trubky jsou navrhovány tak, aby splňovaly požadavky normy EN 545 a Standardu ISO 2531:

  • vnitřní tlak: pracovní napětí na stěnu trubky nesmí výt vyšší než jedna třetina meze pevnosti v tahu (420 MPa, což odpovídá polovině meze pružnosti v tahu). Minimální koeficient bezpečnosti pro výpočet vnitřního tlaku je 3.
  • vnější zatížení: deformace nesmí způsobit  buď napětí vyšší než je polovina meze pevnosti v ohybu  (500 MPa), nebo vertikální ovalizaci vyšší než 4 %. Norma EN 545 doporučuje maximální deformaci 4 %, při které může být ještě zaručena odolnost cementové malty (zejména pro DN > 800).

Skutečné koeficienty bezpečnosti 

Skutečná bezpečnost trubek společnosti PAM je v praxi vyšší než jmenovité provozní úrovně (přípustný provozní tlak a výška krytí zeminou). Proto platí že:

  • tvárnost materiálu dává prvkům z tvárné litiny velkou schopnost pohlcovat práci nebo energii nad jejich skutečnými mezemi pružnosti,
  • metody užívané pro výpočet dílů jsou konzervativní a počítají s vysokými koeficienty bezpečnosti. 

 

Související dokumenty

Viz také

Pokud v potrubním systému dostatečné ochranné prvky, pak trubky z tvárné litiny mají bezpečnostní koeficient, který je velmi důležitý v případech nutnosti čelit náhodnému nárůstu tlaku
Terminologie pro tlaky
Hydraulické tahové síly u potrubí z tvárné litiny