PFA přípustný provozní tlak

Dovolený provozní tlak PFA

Technická řešení

Dovolené provozní tlaky

Potrubí PAM jsou navrhována tak, aby odolávala vysokým tlakům, obvykle hodnotám o hodně vyšším, než s jakými se v sítích běžně setkáváme. Je to odůvodněno nezbytností snášet různá namáhání, jimž jsou potrubí vystavena během pokládky a zejména v průběhu jejich provozní životnosti.

Dimenzování potrubí

Při výběru všech prvků potrubí je třeba se ujistit, že platí tři zde uvedené nerovnosti.

DP  = výpočtový tlak pro trvalý provoz,

MDP = maximální výpočtový tlak,

STP   = zkušební tlak pro zkoušky sítě.

Koeficient bezpečnosti

Tlaky uvedené v následujích tabulkách jsou stanoveny s vysokými koeficienty bezpečnosti, které berou v úvahu nejen namáhání způsobená vnitřním tlakem, ale také mnohá další namáhání, někdy nahodilá, kterým jsou potrubí vystavena při pokládce a během provozu. 

Příklad: pro trubku je dovolený provozní tlak (PFA) vypočten s koeficientem bezpečnosti:

– 3 vzhledem k minimální mezi pevnosti,
– 2 vzhledem k minimální mezi průtažnosti.

Používání tabulky tlaků

Odolnost komponentu vůči tlaku závisí na pevnosti těla komponentu a parametrech spoje (spojů), kterým(i) je komponent vybaven.

V uvedených tabulkách jsou pro každý typ komponentu (trubky, tvarovky atd.) a pro každý typ spoje uvedeny doporučené hodnoty PFA, PMA a PEA.

Je-li trubka vybavena dvěma rozdílnými typy spoje (na každém konci jiným), doporučuje se zvolit nižší hodnoty PFA, PMA a PEA.

Je-li trubka vybavena dvěma rozdílnými typy spoje (např. tvarovka s dvoukomorovým hrdly a přírubovou odbočkou), doporučuje se zvolit nižší hodnoty PFA, PMA a PEA.

Související dokumenty

Viz také

Koeficient bezpečnosti trubek z tvárné litiny
Pokud v potrubním systému dostatečné ochranné prvky, pak trubky z tvárné litiny mají bezpečnostní koeficient, který je velmi důležitý v případech nutnosti čelit náhodnému nárůstu tlaku
Hydraulické tahové síly u potrubí z tvárné litiny
Přehled max. dovolených tlaků PFA a úhlové výchylky pro zámkové spoje DN 60 až 600