Tlaky, úhlové výchylky

Tlaky, úhlová výchylka

Technická řešení

   U pojmu “tlak” je nutno rozlišovat terminologii, kterou používá:
– projektant sítě (týká se systému),
– výrobce (týká se parametrů produktu),
– uživatel sítě (týká se služby).

Terminologie

Níže popsaná terminologie vychází z evropské normy EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti – platné pro všechny materiály.

Výrobková norma ČSN EN 545 - Trubky a tvarovky z tvárné litiny a jejich spoje pro vodovodní potrubí) - přebírá tuto termiologii v tom, co se týká výrobce.

 Terminologie
ZkratkaČeštinaAngličtinaFrancouzština
projektantDPVýpočtový tlak pro tvalý provozDesign pressurePression de calcul en régime permanent
MDPMaximální výpočtový tlakMaximum design pressurePression maximale de calcul
STPZkušební tlak pro zkoušky sítěSystem test pressurePression d’épreuve du réseau
výrobcePFADovolený provozní tlakAllowable operating pressurePression de fonctionnement admissible
PMAMaximální dovolený tlakAllowable maximum operating pressurePression maximale admissible
PEADovolený zkušební tlakAllowable test pressurePression d’épreuve admissible
uživatelOPProvozní tlakOperating pressurePression
de fonctionnement
SPDodávaný tlakService pressurePression de service

Ostatní definice výrobce

PN - Jmenovitý tlak (ve smyslu normy EN 545)

Číselné označení vyjádřené prakticky zaokrouhlený číslem používaným pro referenční účely. Všechny přírubové komponenty se stejným jmenovitým rozměrem DN a označené stejným číslem PN mají shodné připojovací rozměry.

Norma EN 545 – Příloha A.4, Tabulka A.2 – stanovuje následující ekvivalenty PN v PFA, PMA a PEA pro trubky a tvarovky s přírubami:

DNPN 10PN 16PN 25PN 40
PFAPMAPEAPFAPMAPEAPFAPMAPEAPFAPMAPEA
40 až 50Viz PN 40Viz PN 40Viz PN 40404853
60 až 80Viz PN 16162025Viz PN 40404853
100 až 150Viz PN 16162025253035404853
200 až 300101217162025253035404853
350 až 1 200101217162025253035---
1400 až 2000101217162025------
U deklarovaných přírubových tvarovek DN 80 výrobce PAM lze aplikovat následující ekvivalent:
80Viz PN 40VizPN 40Viz PN 40404853

 

Tlak používaný pro zkoušku těsnosti (ve smyslu normy ČSN EN 545)

Tlak, kterému jsou podrobeny komponenty během výroby, aby se ověřila jejich těsnost.

Související dokumenty